The review for Literary History and Theory

O ALIANȚĂ LITERARĂ. DE LA CRITICA BIOGRAFICĂ LA ÎNTOARCEREA AUTORULUI

December 20, 2023

👤Author

Name: Ștefan Firică
Affiliation: Lect. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea București
Contact: stefanfirica@litere.unibuc.ro

📄Article

Citation Recommendation: FIRICĂ, Ștefan, „O alianță literară. de la critica biografică la întoarcerea autorului”, În: RITL, New Series, XVII, No 1-4, January-December 2023, p. 52-62. doi: 10.59277/ritl.2023.17.06
Titlul: O ALIANȚĂ LITERARĂ. DE LA CRITICA BIOGRAFICĂ LA ÎNTOARCEREA AUTORULUI
Title: A LITERARY ALLIANCE. FROM BIOGRAPHICAL CRITICISM TO THE RETURN OF THE AUTHOR
Pages: 52-62
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2023/6_S_Firica.pdf
DOI: 10.59277/ritl.2023.17.06

Abstract: In the milieu of interwar Romanian modernism, Șerban Cioculescu showed a particular interest in the making of literary biographies, which in the post-war decades resulted in a self-styled version of biographical criticism. This article follows the avatars of a heated debate developed in 1970-‘80s around the life and works of writer Mateiu I. Caragiale, involving, on the one hand, Alexandru George, Alexandru Paleologu, and N. Steinhardt, and on the other, Șerban Cioculescu and Eugen Simion. While the former group claims a textual hermeneutics devoid of biographical speculation, the latter supports the revival of biography-based analysis. Eugen Simion finds in Șerban Cioculescu’s approach a valuable ally, while preparing his book Întoarcerea autorului (The Return of the Author, 1981), to defy the mainstream anti-biographical orientation of Romanian criticism, and re[1]introduce, in the spirit of French theory (like Jean Starobinski or Serge Doubrovsky’s), the figure of the author in text interpretation.

Keywords: Socialist aestheticism, biographical criticism, return of the author, narrator

Bibliography:

Cioculescu, Șerban, Cu Șerban Cioculescu despre el însuși, interviu de Ioana Lipovanu Theodorescu, „Tribuna”, anul XV, nr. 18, 6 mai 1971.

Cioculescu, Șerban, Cuta morală a seriozității, „Scânteia”, anul XXXVI, nr. 7235, pp. 1, 4.

Cioculescu, Șerban, Legătura literaturii cu viața, „Scânteia”, anul XXXV, nr. 7028, 2 iulie 1966, pp. 1, 5.

Cioculescu, Șerban, Amintiri. Ediție revizuită, adăugită și prefațată de Simona Cioculescu. Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2007.

Cioculescu, Șerban, Opere, vol. II. Aspecte literare contemporane. Viața lui I.L. Caragiale. I.L. Caragiale. Text ales și stabilit, note, comentarii, variante și indici de Bianca Burța-Cernat, Ştefan Firică și Alexandru Farcaș. Introducere de Eugen Simion. Academia Română, Fundația Națională pentru Ştiință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2019.

Cioculescu, Șerban, Opere, vol. III. Caragialiana. Text ales și stabilit, note, comentarii, variante și indici de Alexandru Farcaș și Ştefan Firică. Academia Română, Fundația Națională pentru Ştiință și Artă, București, 2020.

Cioculescu, Șerban, Opere, vol. V. Varietăți critice. Medalioane franceze. Text ales și stabilit, note, comentarii, variante și indici de Alexandru Farcaș și Ştefan Firică. Academia Română, Fundația Națională pentru Ştiință și Artă, București, 2022.

George, Alexandru, Semne și repere, Editura Cartea Românească, București, 1971

Lovinescu, E., Spiritul pamfletar, „Adevărul”, anul LI, nr. 16438, 2 septembrie 1937, p. 1, la rubrica Momente din viața literară.

Manolescu, Nicolae, Polemică și pamflet, „România literară”, anul XLIII, nr. 3, 21 ianuarie 2011, p. 3.

Paleologu, Alexandru, Ipoteze de lucru, Editura Cartea Românească, București, 1980.

Simion, Eugen (coord. gen.), Dicționarul general al literaturii române, vol. V: M-O. Ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi. Academia Română, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2019.

 Simion, Eugen, Critica biografică, „România literară”, anul XIII, nr. 36, 4 septembrie 1980, p. 11.

 Simion, Eugen, Scriitori români de azi, vol. I. Ediția a doua revăzută și completată. Editura Cartea Românească, București, 1978.

Simuț, Ion, Camil Petrescu furios, „România literară”, anul XXXVII, nr. 51-52, 28 decembrie 2004 – 11 ianuarie 2005, p. 13.

Terian, Andrei, Socialist Modernism as Compromise: A Study of the Romanian Literary System, „Primerjalna književnost”, 42.1, 2019, pp. 133-146.

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus. Traducere din germană de Mircea Dumitru și Mircea Flonta, notă istorică și În ajutorul cititorului de Mircea Flonta, note de Mircea Dumitru. Editura Humanitas, București, 2001

No Comments

Comments are closed.