The review for Literary History and Theory

„ȘAIZECISM“ ȘI „GENERAȚIA ȘAIZECI“

December 15, 2022

👤Author

Name: Nicolae Bârna
Affiliation: Cercetător științific gr. I la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu“
Contact: nbirna@yahoo.fr

📄Article

Citation Recommendation: BÂRNA, Nicolae. „«Șaizecism» și «generația șaizeci»“. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 201-205.
Titlul: „ȘAIZECISM“ ȘI „GENERAȚIA ȘAIZECI“
Titre: «GÉNÉRATION DE CRÉATION DES ANNÉES 60»
Pages: 201-205
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/14_N_Barna.pdf

Rezumat: Articolul „Șaizecism“ și „generația șaizeci“ tratează despre apariția şi funcţionarea unor concepte utilizate relativ frecvent în critica şi istoria literară din România. Termenii „generaţia şaizeci” şi „şaizecism” (acesta din urmă fiind apărut mai recent, format după modelul oferit de „optzecism”) ar fi meniţi, în principiu, să dea seama sintetic de caracterul specific, de particularităţile literaturii române afirmate în anii şaizeci ai secolului XX. Articolul semnalează şi subliniază caracterul oarecum vag, conjunctural, al termenilor în chestiune, precum şi faptul că utilitatea lor operaţională este limitată. Anumite însuşiri şi trăsături caracteristice ale operelor scriitorilor afirmaţi în anii şaizeci (membrii așa-numitei „generaţii şaizeci”) sunt invocate şi examinate succint, tocmai pentru a sesiza şi fixa mai bine domeniul de aplicare a termenului menționat.

Cuvinte-cheie: literatură română, modernism, neomodernism, libertate de creaţie, diversitate stilistică şi de viziune

Résumé: „Șaizecism“ și „generația șaizeci“ (titre qu’on pourrait traduire, en forgeant un mot nouveau sur le modèle du mot roumain, par « Soixantisme » et « génération des années soixante ») rend compte de l’apparition et du fonctionnement d’un concept censé exprimer le caractère spécifique de la littérature roumaine affirmée dans les années soixante du XXe siècle, en souligne le caractère quelque peu vague, conjoncturel, du terme, sa relative utilité opérationnelle. Certaines qualités, particularités et caractéristiques des œuvres des écrivains affirmés dans les années soixante (ceux qui appartiennent à la « génération des années soixante ») sont invoquées et succinctement examinées, ce afin, justement, de mieux appréhender la portée du terme mentionné.

Mots-clés: littérature roumaine, modernisme, néo-modernisme, liberté de création, diversité stylistique et de vision

Bibliography:

Eugen Simion, Scriitori români de azi, I–IV, București, 1974–1989, passim.; Gabriel Dimisianu, Generația mea în anii ’60, „România literară”, 2008, 13;

Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. Cinci secole de literatură, București, 2008, 1000-1302;

Cornel Ungureanu, Proza generației ʼ60. Despre ruinarea Utopiei, „România literară”, 2010, 13;

Cronologia vieții literare românești. Perioada postbelică , coordonator Eugen Simion, volumele IX-XIIIB, București, 2011-2017;

Alex Goldiș, Critica în tranșee: De la realismul socialist la autonomia esteticului, București, 2011, passim;

Alina Crihană, Romanul generației ’60. Imaginar mitopolitic și ficțiune parabolică. De la mitocritică la mitanaliză, Galați, 2011;

Daniel Cristea-Enache, Generația’60: discursul artistic și discursul critic. Neomodernismul, București, 2013;

Alexandru Mușina, Generația’60, (Lucrare de licență) [inedit], „Vatra”, 2014, 3.

No Comments

Comments are closed.