The review for Literary History and Theory

SECULARIZAREA ŞI NAŢIONALIZAREA UNUI TOPOS CLASIC: LOCUS AMOENUS, DIMITRIE BOLINTINEANU – TRAIANIDA

December 15, 2019

👤Author

Name: George Neagoe
Affiliation: Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române.

📄Article

Citation Recommendation: NEAGOE, George. Secularizarea şi naţionalizarea unui topos clasic: locus amoenus, Dimitrie Bolintineanu – Traianida”.In: RITL, New Series, XIII, No. 1-4, January-December 2019, p. 235-245.
Titlul: SECULARIZAREA ŞI NAŢIONALIZAREA UNUI TOPOS CLASIC: LOCUS AMOENUS, DIMITRIE BOLINTINEANU – TRAIANIDA
Title: THE SECULARIZATIONS AND NATIONALIZATION OF A CLASSIC TOPOS: LOCUS AMOENUS, DIMITRIE BOLINTINEANU – TRAIANIDA
Pages: 235-245
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2019/18_G_Neagoe.pdf

Abstract: In this study, we propose for analysis a topos of the classical literature – locus amoenus – treated in a romantic vision, based on the national epopee Traianida by Dimitrie Bolintineanu. The refuge in the past does not mean so much nostalgia, but especially the transformation of missing values in distant times – such as patriotism and heroism – into alternatives to the desolate present. Locus amoenus is conceived according to nation’s the needs, in fact the concept by which romantic intellectuals try to provide the optimal answers to the dilemmas, anxieties and problems of the community. The past receives utopian valence. The freedom and dignity of the Dacians, the mythical aura of the rulers like Decebalus and the respect that Dacia imposed on the Roman Empire are transformed for the purposes of Romania.

Keywords: Dimitrie Bolintineanu, locus amoenus, Classicism, epopee, Romanticism, national ideology.

Bibliography:

Dimitrie Bolintineanu, Opere, III, Poezii, ediţie îngrijită, note şi comentarii de Teodor Vârgolici, Bucureşti, Editura Minerva, 1982.

 Dimitrie Bolintineanu, Opere, X, Publicistică, ediţie îngrijită de Teodor Vârgolici, Bucureşti, Minerva, 1988.

Lucian Boia, Pentru o istorie a imaginarului, Bucureşti, Editura Humanitas, 2006.

 G. Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura românească [1909], cap. VIII (Un junimist patruzecioptist: Vasile Alecsandri), în vol. Opere. I. Spiritul critic în cultura românească, Scriitori şi curente, Opera literară a d-lui Vlahuţă, Ediţie coordonată de Victor Durnea, Introducere de Eugen Simion, Bucureşti, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2014.

 Idem, Opera literară a d-lui Vlahuţă [1912], cap. Epocile literaturii române moderne, în vol. Opere. I. Spiritul critic în cultura românească, Scriitori şi curente, Opera literară a d-lui Vlahuţă, ediţie coordonată de Victor Durnea, Introducere de Eugen Simion, Bucureşti, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2014. I. C. Chiţimia, Stela Toma (coordonatori), Crestomaţie de literatură română veche, vol II, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989.

Paul Cornea, Originile Romantismului românesc. Spiritul public, mişcarea ideilor şi literatura între 1780–1840, Bucureşti, Editura Minerva, 1972.

Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române: 5 secole de literatură, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008.

 Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2008.

Virgil Nemoianu, Îmblânzirea romantismului. Literatura europeană şi epoca Biedermeier, ediţia a II-a, traducere de Alina Florea şi Sandra Aronescu, Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2004.

Liviu Papadima, Literatură şi comunicare: relaţia autor – cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă, Iaşi, Editura Polirom, 1999.

 D. Popovici, Romantismul românesc. Partea I: prima perioadă romantică (1829–1840), scriitorii de la Dacia literară, cuvânt înainte de Tudor Vianu, prefaţă de Dan Simonescu, ediţie îngrijită şi note de Ioana Petrescu, Editura Albatros (colecţia Lyceum), 1972.

H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, 2. überarbeitete ergäntze Auflange von Paul Miron, Band II, D–O, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1988.

H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, 2. überarbeitete ergäntze Auflange von Paul Miron, Band III, P–Z, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1989.

Leon Volovici, Apariţia scriitorului în cultura română, ediţia a II-a, Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2004.

No Comments

Comments are closed.