The review for Literary History and Theory

SISTEMA GENURILOR DUPĂ LIVIU RUSU. MIZELE UNEI „PRIVIRI ISTORICE”

December 15, 2014

👤Author

Name: Teodora Dumitru
Affiliation: Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române.

📄Article

Citation Recommendation: DUMITRU, Teodora. ”Sistema genurilor după Liviu Rusu. Mizele unei «priviri istorice»”.In: RITL, New Series, VIII, No. 1-4, January-December 2014, p. 195-220.
Titlul: SISTEMA GENURILOR DUPĂ LIVIU RUSU. MIZELE UNEI „PRIVIRI ISTORICE”
Titre: LE SYSTÈME DES GENRES, SELON LIVIU RUSU. LES ENJEUX D’UN « REGARD HISTORIQUE »
Mots-clés: genres littéraires, généricité, lyrisme, épopée, drame, Liviu Rusu, Goethe, Hegel, Benedetto Croce, Gérard Genette.
Pages: 195-220
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2014/12_T_Dumitru.pdf

Résumé: Cet essai porte sur la démarche historiographique par laquelle l’esthéticien Liviu Rusu, dans le premier chapitre de son œuvre L’Esthétique de la poésie lyrique (1937), essaie de fournir un milieu conceptuel favorable à ses propres contributions dans le domaine de la généricité littéraire et, plus largement, de l’esthétique. La vue diachronique qu’il propose – depuis Platon et Aristote jusqu’au premiers décennies du XXe siècle – est fortement marquée (voire « viciée ») par l’intention de promouvoir un produit nouveau dans le discours sur les genres littéraires, c’est-à-dire la triade composée par les éléments sympathétique (correspondant au lyrique), démoniaque-équilibré (correspondant à l’épique) et démoniaque expansif (correspondant au drame). Le souci pour son système (qui va inclure une typologie des artistes créateurs, une typologie des genres littéraires et une Logique du beau) l’empêche quand même de documenter sérieusement le thème des genres littéraire au-delà du déjà-connu. Soutenu par les clichés de la doxa romantique, Rusu dispose les „preuves” historiques dans une narration favorable à sa thèse, dans une perspective faussement inductive.

Bibliography:

Croce, Benedetto, Estetica – privită ca ştiinţă a expresiei şi lingvistică generală, traducere de Dumitru Trancă; studiu introductiv de Nina Façon, București, Editura Univers, 1970.

Croce, Benedetto, Ciò che è vivo e ciò che è morto nella filosofia di Hegel, Bari, Laterza & Figli, 1907.

Derrida, Jacques, „La loi du genre” [1980], în Parages, Paris, Galilée, 1986;

Fowler, Alastair, Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes [1982], Oxford, Clarendon Press, 2002.

Dumitru, Teodora, Sindromul evoluţionist. Teoria genurilor, tradiţia gândirii categoriale şi conceptul de evoluţie a literaturii în critica şi istoria literară românească din prima jumătate a secolului al XX-lea, Bucureşti, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013.

Genette, Gérard, Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţiune [1979–1991], traducere şi prefaţă de Ion Pop, Bucureşti, Editura Univers, 1994.

Hegel, G.W.F., Fenomenologia spiritului, traducere de Virgil Bogdan, Bucureşti, Editura Iri, 2000.

 Hegel, G.W.F., Enciclopedia ştiinţelor filozofice. III. Filozofia spiritului, traducere de Constantin Floru, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996.

Hegel, G.W.F., Prelegeri de estetică, II, traducere de D.D. Roşca, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1966.

Iliescu, Adrian-Paul, „Wittgenstein împotriva intrinsecalismului”, în Mircea Flonta, Gheorghe Ştefanov (editori), Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului XX, Iaşi, Editura Polirom, 2002. Kant, Immanuel, Critica raţiunii pure, traducere de Nicolae Bagdasar şi Elena Moisuc, ediţia a III-a, îngrijită de Ilie Pârvu, Bucureşti, Editura Iri, 1998.

Kojève, Alexandre, Introduction à la lecture de Hegel [1947], Paris, Gallimard, 2011.

Papahagi, Marian, studiu introductiv la Liviu Rusu, Eseu despre creaţia artistică, traducere din limba franceză de Cristina Rusu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.

Rusu, Liviu, Estetica poeziei lirice [1937; 1944], în Opere, III, Estetica poeziei lirice;

Logica frumosului, ediţie îngrijită de Vasile Voia, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011.

Ediţie siglată E. Rusu, Liviu, Eseu despre creaţia artistică. Contribuţii la o estetică dinamică [1935], studiu introductiv de Marian Papahagi, traducere din limba franceză de Cristina Rusu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.

Rusu, Liviu, Logica frumosului, în Opere, III, Estetica poeziei lirice; Logica frumosului, ediţie îngrijită de Vasile Voia, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011.

Schaeffer, Jean-Marie, Qu’est-ce qu’un genre littéraire?, Paris, Seuil, 1989.

No Comments

Comments are closed.