The review for Literary History and Theory

TEORETICIENI ŞI ESTETICIENI AI GROTESCULUI

December 15, 2012

👤Author

Name: Alunița Cofan
Affiliation: Academia de Studii Economice, București

📄Article

Citation Recommendation: COFAN, Alunița. „Teoreticieni şi esteticieni ai grotescului”. In: RITL, New Series, VI, No. 1-4, January-December 2012, p. 393–432
Titlul: TEORETICIENI ŞI ESTETICIENI AI GROTESCULUI
Titre: THÉORICIENS ET ESTHÉTICIENS DU GROTESQUE
Pages: 393–432
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2012/21_A_Cofan.pdf

Résumé: Ce parcours chronologique parmi les ouvrages théoriques et esthétiques s’appuie sur la méthode herméneutique afin de relever la surprenante phénoménologie d’une catégorie esthétique: le grotesque. C’est ce qui s’appelle une analyse explicite de la catégorie esthétique envisagée. Chercheurs anglais, allemands, américains, français et roumains nous aident à circonscrire notre objectif descriptif dans un espace culturel plus large et pour une période d’environ deux siècles, le XIXème et XXIème. L’évolution du grotesque devient ainsi fonction de temps et d’espace culturel.

Mots-clés: esthétique du grotesque, méthode herméneutique, la phénoménologie, espaces culturels, théoriciens du grotesque

Bibliography:

Bahtin, Mihail, Probleme de literatură şi estetică (cap. Cronotopul rabelaisian, p. 394–428), Bucureşti, Editura Univers, 1982.

Bahtin, Mihail, Rabelais and his world, Bloomington, Indiana University Press, 1984 (sau: http://www.radicalanthropologygroup.org/old/class_text_103.pdf).

Balotă, Nicolae, Manierismul în literatură, în revista „Cultura” nr. 77/ 2007.

Baudelaire, Charles, Curiozități estetice, Bucureşti, Editura Meridiane, 1971 (p. 1–46; 182–222).

Baudelaire, Charles, De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques, 1855 (http://baudelaire.litteratura.com).

Esslin, Martin, The Theatre of the Absurd, USA, 1961.

Gautier, Théophile, Les Grotesques, Editeurs Michel Lévy Frères, 1856.

Hartman, Nicolai, Estetica (capitolele : II. Sublimul şi graţiosul, p. 403–457; III. Comicul, p. 457–505), Bucureşti, Editura Univers, 1974.

Hocke, Gustav René, Manierismul în literatură, București, Editura Univers, 1977.

Hocke, Gustav René, Lumea ca labirint: manieră și manie în arta europeană de la 1520 la 1550 și în prezent, București, Editura Meridiane, 1973.

Heidsieck, Arnold, Das Groteske und das Absurde im modernen Drama, Stuttgart, Kohlhammer, 1969.

Lascault, Gilbert, Le monstre dans l’art occidental (p. 9–36), Paris, Klek, 1973.

Marino, Adrian, Biografia ideii de literatură, vol. 1 (1991) și vol. 2. (1992), Cluj-Napoca, Editura Dacia.

Marino, Adrian, Dintr-un dicționar de idei literare (ediție și text îngrijit de Florina Ilis și Rodica Frențiu) (p. 6–74: art. Critica și filozofia, Critică și semnificație, Hermeneutică literară. Inceputuri I, II, III, IV, Pentru o hermeneutică românească), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010.

Moutsopoulos, Evanghelos, Categoriile estetice, introducere la o axiologie a obiectului estetic, (prefață de Const. Noica), Bucureşti, Editura Univers, 1976.

Popa, Marian, Comicologia (capitolele: Modul satiric, Modul grotesc şi Modul ironic), Bucureşti, Editura Univers, 1975.

Ralea, Mihai, Scrieri din trecut (capitolul : Teorie literară, articolul : Arta şi urâtul, p. 227–239; 125–146 ; Contradicţiile interne ale romantismului, p. 154–173), Bucureşti, ESPLA, 1957.

RosenkranZ, Karl, O estetică a urâtului, Meridiane, Bucureşti, 1984.

Ruskin, John, The works of John Ruskin (chapter III. Grotesque Renaissance, p. 135–195), Cambridge University Press, 2010 (sau: http://ebookscambridge.org sau www.gutenberg.org/files).

Salmela, Markku and Toikkanen, Jarkko, The Grotesque and the Unnatural, USA, 2011.

Schneegans, Heinrich, Geschichte der Grotesken Satire (History of Grotesque Satire), Strasbourg, 1894.

Taine, Hippolyte, Filosofia artei, București, Editura Meridiane, 1991.

Tatarkiewicz, Wladyslaw, Istoria esteticii, vol. 1 (Estetica antică), Bucureşti, Editura Meridiane, 1978.

Tompson, Philip, The Grotesque, London, Methuen, 1972.

Vianu, Tudor, Estetica (partea a V-a, Receptarea operei de artă, cap. Categoriile estetice, p. 364–377); Bucureşti, Editura Orizonturi, 1996.

Zarifopol, Paul, Pagini de critică (Publicul și arta lui Caragiale p. 7–79), București, Editura Minerva, 1984.

Wolfgang, Kaiser, The Grotesque in Art and Litterature, Gloucester, Peter Smith, 1968.

Wright, Theodor, A history of caricature and grotesque in literature and art, London, Chatto and Windus Piccadilly, 1875 (a doua ediție în franceză Histoire de la caricature et du grotesque dans la littérature et l’art, Paris, Adolphe Delahays, 1875).

No Comments

Comments are closed.