The review for Literary History and Theory

ASPECTE ALE „INREGIMENTARII ASUMATE” DE SCRIITORI IN PRESA COMUNISTA DIN PERIOADA 1949–1965

December 15, 2015

👤Author

Author Name: Doina Matei Marcu
Author Affiliation: Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați
Contact: doina_marcu_matei@yahoo.com

📄Article metadata

Citation Recommendation: MATEI MARCU, Doina.  „Aspecte ale „înregimentării asumate” de scriitori în presa comunistă din perioada 1949–1965”. In: RITL, New Series, IX, No. 1-4, January-December 2015, p. 233-267.
Titlul: ASPECTE ALE „INREGIMENTARII ASUMATE” DE SCRIITORI IN PRESA COMUNISTA DIN PERIOADA 1949–1965
Title: ASPECTS OF THE WRITERS’ “ASSUMED JOINING THE COMMUNIST PARTY” IN THE ROMANIAN JOURNALS OF THE 1949–1965 PERIOD
Pages: 233-267
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2015/13_D_Marcu_Matei.pdf

Abstract: Authors who had to live in a totalitarian environment published poetry, prose, drama, literary criticism or political articles in the press as power had them do. After the first years of Communism, to remain present in the cultural world of Romanian literature, they write obediently, following the guidelines of socialist realism. The directives of the one party hierarchy appear in the lines of characters, but also in the words used by criticism, in which textual analysis becomes absurd. Censorship is a safety net for the authorities. The tendencies of the “new literature” crystalize and they remain in place for many decades. Today this work is only of interest to those who are passionate about literary criticism and history.

Keywords: authors, press, power, obedience, socialist realism, censorship, “new literature”

Bibliography:

Cronologia vieții literare românești, Perioada postbelică, volumele I–X, 1944–1965, coordonator acad. Eugen Simion, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Editura Muzeului Literaturii Române – 2010: vol. I, 1944–1945 pref.: acad. Eugen Simion, coord. Andrei Grigor; vol. II, 1946–1947; vol. III, 1948. 2011: vol. IV, 1949–1950; vol. V, 1951–1953; vol. VI, 1954–1955; vol. VII, 1956–1957; vol. VIII, 1958–1959, 2012; vol . IX, 1960–1962; 2012: vol. X, 1963–1964.

Dicționar general al literaturii române, I–IV, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, 2005, coordonatori: Marian Papahagi, Aurel Sasu, Mircea Zaciu. Dicționarul esențial al scriitorilor români, coordonatori: Marian Papahagi, Aurel Sasu, Mircea Zaciu, Academia Română, Editura Albatros, 2000.

Antofi, Simona, Doinița Milea (coord.), Frontiere culturale și literatura, Galați, Editura Europlus, 2006.

Astaloș, George, Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-i la Paris. Interviuri 1989–1994, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996.

 Aucouturier, Michel, Realismul socialist, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001.

 Betea, Lavinia, Psihologie politică. Individ, lider, mulţime în regimul comunist, Iaşi, Editura Polirom, 2001.

Betea, Lavinia, Lucreţiu Pătrăşcanu – moartea unui lider comunist, Bucureşti, Editura Humanitas, 2001.

 Boia, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997.

Braudel, Ferdinand, Gramatica civilizaţiilor, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994. Buzincu, Aurel, Literatura română şi realismul socialist, 1944–1965, Suceava, Editura Universităţii, 2003.

Carandino, Nicolae, Rezistenţa – prima condiţie, Bucureşti, Editura Fundaţiei Pro, 2000.

Cernat, Paul, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, Explorări în comunismul românesc, vol. I şi II (Colecţia Plural M), Editura Polirom, Iaşi, 2004–2005.

Cernat, Paul şi colaboratorii, Explorări în comunismul românesc, vol. I, II, III, Iaşi, Editura Polirom, 2008.

 Cesereanu, Ruxandra, Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid natural (Colecţia Plural M), Editura Polirom, Iaşi, 2006.

Cioran, Emil, Schimbarea la faţă a României, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998. Chişu, Lucian, Laurenţiu Hanganu, Literatura în epoca totalitarismului. Perioada 1945–1965 în cultura română, Bucureşti, Editura Printech, 2008.

Cioran, Emil, Exerciții de admirație. Eseuri și portrete, traducere din franceză de Emanoil Marcu, ediția a doua, revăzută, București, Editura Humanitas, 1997 – Gallimard, 1986.

Cioran, Emil, Ispita de a exista, traducere din franceză de Emanoil Marcu, București, Editura Humanitas, 2002 – Gallimard, 1956.

 Cioran, Emil, Istorie și utopie, traducere din franceză de Emanoil Marcu, București, Editura Humanitas, 2011.

 Cioran, Emil, Pe culmile disperării, București, Editura Humanitas, 1990.

Cioran, Emil, Schimbarea la față a României, București, Editura Humanitas, 1990. Cioran, Emil, Scrisori către cei de-acasă. Stabilirea textului Gabriel Liiceanu și Theodor Enescu, traducere din franceză de Tania Radu, note și indici de Dan C. Mihăilescu, București, Editura Humanitas, 2004.

Cioran, Emil, Silogismele amărăciunii, traducere din franceză: Nicolae Bârnă, București, Editura Humanitas, 1992 – Gallimard, 1980.

Cioran, Emil, Tratat de descompunere, traducere din franceză de Irina Mavrodin, București, Editura Humanitas, 1996 – Gallimard 1949.

 Cioran, Emil, Țara mea, București, Editura Humanitas, 1996.

 Cristea, Mihaela, Reconstituiri necesare, Iaşi, Editura Polirom, 2005.

Corbea, Ileana, Florescu, Nicolae, Resemnarea cavalerilor – reevaluări critice și memorialistice ale literaturii exilului, Editura Jurnalul Literar, 2002.

 Craia, Sultana, Îngeri, demoni şi muieri. O istorie a personajelor feminine în literatura română, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1999.

Crihană, Alina Daniela, Scriitorul postbelic și „teroarea istoriei”. Dileme și (re)construcții în poveștile vieții, București, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, Colecția Aula Magna, 2013.

Dennis Deletant, Teroarea comunistă în România, traducere de Lucian Leuştean, Iaşi, Editura Polirom, 2001.

Ficeac, Bogdan, Cenzura comunistă şi „formarea omului”, Bucureşti, Editura Nemira, 1999.

 Frunză, Victor, Istoria stalinismului în România, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990. Gabanyi, Aneneli Ute, Literatura şi politica în România după 1945, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2001.

Golu, Mihai, Dimensiunea psihologică a Totalitarismului. Cazul regimului comunist, în Arhivele Totalitarismului (nr. 2–3/1998).

 Hanganu, Ion, Reviste şi curente în evoluţia literaturii române, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1978.

Hanganu, Ion, Presa literară românească – articole-program de ziare şi reviste (două volume) – 1789–1948, introducere de D. Micu, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968.

 Hangiu, Ion, Dicţionarul presei literare româneşti – 1790–2000, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2009.

Ifrim, Nicoleta, Identitate culturală și integrare europeană. Perspective critice asupra discursului identitar românesc în perioada postdecembristă, București, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, Colecția Aula Magna, 2013.

Istrate, Ion, Panorama romanului proletcultist, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003. Manolescu, Florin, Enciclopedia exilului literar românesc – 1945–1989, (scriitori, reviste, instituţii, organizaţii), Bucureşti, Editura Compania, 2003.

 Medvedev, A. Roy, Despre Stalin şi stalinism, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991. Mihăiescu, C. Dan, Privind înapoi cu orbire, în „Ziarul de duminică”, supliment al „Ziarului financiar”, 14 ianuarie 2005.

Milea, Doinița, Spațiul cultural și forme literare în secolul al XX-lea. Reconfigurări, vol. I. Aspecte ale mișcării formelor narative, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

 Milosz, Czeslaw, Gândirea captivă. Eseu despre logocraţiile populare, traducere din limba polonă de Constantin Geambaşu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999.

Miłosz, Czesław, Europa natală, București, Editura Univers, 1999.

Mocanu, Marin Radu, Cazarma scriitorilor, Bucureşti, Editura Libra, 1998.

 Neagoe, Elisabeta, Problematica culturii personalităţii. Cazul Jar, arhivele Securităţii, Bucureşti, Editura Nemira, 2004.

Neculau, Adrian, Viaţa cotidiană în comunism, Iaşi, Editura Polirom, 2004.

Negrici, Eugen, Literatura română sub comunism. Poezia/Proza, Bucureşti, Editura Fundaţiei PRO, 2003.

Niculescu, Adrian, Din exil/după exil, București, Editura Univers, 1998.

Niculescu-Mizil, Paul, O istorie trăită. Memorii, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002;

 De la Comintern la comunism naţional. Despre consfătuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti, Moscova, 1969, Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 2001.

 Nistor, Paul Viorel, Înfruntând Vestul, Bucureşti, Editura Vremea, 2008.

Niţescu, Marin, Sub zodia proletcultismului, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995.

 Piru, Alexandru, Panorama deceniului literar românesc – 1940–1950, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968.

Păiuşan, Cristina, şi colaboratorii, Regimul comunist din România (cronologiu politic) 1945–989, Bucureşti, Editura Tritonic, 2002.

 Popescu, Florentin, Detenţia şi sfârşitul lui Vasile Voiculescu, Bucureşti, Editura Vestala, 2000.

Popovici, Titus, Setea, Bucureşti, Editura Eminescu, 1974.

 Preda, Cristian, Staulul şi sirena. Dilemele unui maxist român, Bucureşti, Editura Nemira, 2002.

Preda, Marin, Ferestre întunecate, în volumul de nuvele Desfăşurarea, Bucureşti, Editura Tineretului, 1960.

Retegan, Mihail, Regimul comunist din România. O cronică politică, Bucureşti, Editura Tritonic, 2002.

Ricoeur, Paul, Memoria, istoria, uitarea, Timişoara, Editura Amarcord, 2001.

Selejan, Ana, Trădarea intelectualilor, 1992, Reeducare şi prigoană – 1944–1951, 2007, Întemeietori şi capodopere – 1949–1953, 2008, Bătălii pe frontul literar – 1952–1953, 2008 (Critică şi istorie literară, ediţiile I şi II adăugite), Bătălii pe frontul literar – 1955–1956, 1998 (Critică şi istorie literară, ediţiile I şi II adăugite), Bătălii pe frontul literar – 1957–1958, 1999 (Critică şi istorie literară, ediţiile I şi II adăugite), Iași, Editura Polirom, 2006–2008.

Sfetcu, Paul, 13 ani în anticamera lui Dej, selecţie, introducere şi note de Lavinia Betea, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000.

Spiridon, Vasile, Perna cu ace, I (Din vremea întunecatului deceniu), Iași, Editura Timpul, 2004.

Tănase, Stelian, Elite şi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998. Thom, Françoise, Sfârşiturile comunismului, Iaşi, Editura Polirom, 1996.

Tismăneanu, Vladimir, Mizeria utopiei. Criza ideologiei marxiste în Europa răsăriteană, Iaşi, Editura Polirom, 1997; Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc, Iaşi, Editura Polirom, 2005.

 Tismăneanu, Vladimir, Crepusculul ideologiilor radicale în Europa de Est, Bucureşti, Editura Athena, 1995.

Tismăneanu, Vladimir, Reinventarea politicului în Europa răsăriteană. De la Stalin la Havel, Iaşi, Editura Polirom, 1997.

Tismăneanu, Vladimir, Stalinism pentru veşnicie, în revista „22”, nr. 655/ 1–7 iunie 2003. Tismăneanu, Vladimir, Vasile Cristian, Perfectul acrobat. Leonte Răutu. Măştile răului, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008;

Reinventarea politicului în Europa răsăriteană. De la Stalin la Havel, Iaşi, Editura Polirom, 1997.

Ţugui, Pavel, Amurgul Demiurgilor. Arghezi, Blaga, Călinescu (Dosare literare), Colecţia „Mărturisiri”, Bucureşti, Editura Floarea Darurilor, 1998.

 Ţugui, Pavel, Scriitori şi compozitori în lupta cu cenzura comunistă, Bucureşti, Editura Albatros, 2006.

Ungureanu, Cornel, La Vest de Eden. O introducere în literatura exilului. Istorie şi critică literară, Timişoara, Editura Amacord, 1995.

Wunenburger, Jacques, Imaginariul politicului, Bucureşti, Editura Paideea, 2005.

* * * Constantin, Letiția, Instrumente ale agitației culturale – în perioada 1944–1954, în „România literară”, nr. 19/2009.

 Lasconi, Elisabeta, Moara cu noroc sau biruirea balaurului, în „Adevărul literar și artistic”, anul XI, nr. 605, februarie 2002.

 * * * Manolescu, Nicolae, Realismul socialist. Literatura „nouă”, în revista „Vatra”, nr. 9–10/2004.

 Preda, Cristian, Constantin Dobrogeanu-Gherea în lectura postbelică din România, în revista „Studio Politica”, 2002.

* * * Verzea Cristea, Mihaela, Desovietizarea culturii române la începutul deceniului şapte, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 36–37 (3–4. 2002).

„Almanahul literar”, 1949.

 „Gazeta literară”,1957.

 „Luceafărul”, 1958.

 „Steaua”, 1960, 1961.

 „Tânărul scriitor”, 1952.

Anghel, Petre, Realismul socialist e în floare, literatura sub brazdă, în „Reţeaua literară”, 11 august 2010, disponibil la adresa: http://reteaualiterara.ning.com/ profiles/blogs/realismul-socialist-e-in.

Brăileanu, Răzvan, Exilul, o traumă privilegiată. Consemnare a dezbaterii cu acelaşi titlu, în revista „22”, anul XV (946), 23.04.2008, disponibil la adresa http://www.revista22.ro/exilul-otrauma-privilegiata-4505.html.

Constantin, Letiția, Instrumente ale agitației culturale – în perioada 1944–1954, în „România literară”, nr. 19/2009; disponibil la adresa: www.romlit.ro/instrumente_ale_agitatiei_culturale_ n_perioada_1944–1954.

Salat, Levente, Multiculturalismul în Europa Centrală și de Est, în „Observator cultural”, nr. 434, iulie, articol disponibil la adresa http://www.observatorcultural.ro/ Multiculturalismul-in-EuropaCentrala-si-de-Est*articleID_20211-articles_details.html.

Scaro, Joseph Macé, En exil, în „Le magazine littéraire”, nr. 496, din 04/2010, articol disponibil pe http://www.magazine-litteraire.com/ mensuel/496/ exil-01-04-2010–18922.

Ungureanu, Cornel, Geopolitica și geografia literară, în „România literară”, nr. 18 din 2004, articol consultat la data de 10.05.2010, disponibil pe http://www.romlit.ro/geopolitica-i-geografia_literar.

No Comments

Comments are closed.