The review for Literary History and Theory

ASPECTE ALE PARADIGMEI CULTURALE A SECOLULUI AL XVIII-LEA: INTERDICȚIA ÎNTRU SURPAREA SUPERSTIȚIEI NORODULUI

December 15, 2016

👤Author

Name: Laura Bădescu
Affiliation: Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române

📄Article

Citation Recommendation: BĂDESCU, Laura. „Aspecte ale paradigmei culturale a secolului al XVIII-lea: interdicția întru surparea superstiției norodului”. In: RITL, New Series, X, No. 1-4, January-December 2016, p.  265-274.
Titlul: ASPECTE ALE PARADIGMEI CULTURALE A SECOLULUI AL XVIII-LEA: INTERDICȚIA ÎNTRU SURPAREA SUPERSTIȚIEI NORODULUI
Title: ASPECTS OF EIGHTEENTH CENTURY’S CULTURAL PARADIGM: THE INTERDICTION FOR THE PURPOSE OF DEMOLISHING PEOPLE’S SUPERSTITIONSS
Keywords: Eighteenth century, Enlightenment, superstitions.
Pages: 265-274
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2016/16_L_Badescu.pdf

Abstract: The paper proposes a gradual presentation of main forms of superstitions of the Middle Age. It was taken into account the statements expressed by the representatives of the church (official, semiofficial and personal) on the one hand and on the other hand the secular authorities of that age and Romanian intellectuals grouped in the Transylvanian School. Action against superstition confirmed in the eighteenth century a cultural paradigm shift, illustrating clearly the principles of the Enlightenment.

Keywords: Eighteenth century, Enlightenment, superstitions.

Bibliography:

Antim Ivireanul, Opere, ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Minerva, 1972.

Burke, Peter, Popular Culture in Early Modern Europe, London, 1978.

 Ciauşanu, Gh. F., Superstiţiile poporului român. În asemănare cu ale altor popoare vechi şi noi, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2007.

Coşbuc, G., Superstiţiunile păgubitoare ale poporului nostru. Descântecul şi leacurile băbeşti, duhurile necurate, vrăji şi farmece, sărbători fără de rost, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1909.

 Gaster, M., Literatura populară română, Bucureşti, Editura Minerva, 1983, p. 327. Gorovei, Artur, Credinţe şi superstiţii ale poporului român, în Din vieaţa poporului român. Culegeri şi studii, Academia Română, XXVII, 1915.

Heitmann, Klaus, Imaginea românilor în spaţiul lingvistic german, Iași, Editura Polirom, 2014.

Iacob, Niculina; Chindriş, Ioan (coord.), Petru Pavel Aron în texte antologice, în vol. Şcoala Ardeleană, V, Oradea, 2011.

Ispas, Sabina, Rosturi şi moravuri de odinioară, Bucureşti, Editura Etnologică, 2012. Îndreptarea legii, 1652, ediție întocmită de Colectivul de drept vechi românesc condus de Andrei Rădulescu, București, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1962.

Kuhn, Thomas S., Structura revoluțiilor științifice, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976.

Lupaş, Ioan, Principele ardelean Acaţiu Barcsai şi mitropolitul Sava Brancovici, 1658–1661, în „Analele Academiei Române”, Memoriile Secţiunii Istorice, tomul XXXV, 1912–1913.

Mareş, Alexandru, Consideraţii pe marginea indicelor de cărţi oprite din secolul al XVII-lea, în Cărţi populare din secolele al XVI-lea şi al XVIII-lea. Contribuţii filologice, Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Știinţă şi Artă, 2006.

Marino, Adrian, Libertate și cenzură, Iași, Editura Polirom, 2005.

Ofrim, Al., Cheia și Psaltirea: imaginarul cărții în cultura tradițională românească, Pitești, București, Brașov, Editura Paralela 45, 2001.

Pop-Curșeu, Ioan, Magie și vrăjitorie în cultura română, Iași, Editura Polirom, 2015. Răduţiu, Aurel; Gyémánt, Ladislau, Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba română, 1701–1847, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981.

Șincai, Gheorghe, Învăţătură firească spre surparea superstiţiei norodului, ediție de D. Ghișe și P. Teodor, București, Editura Științifică, 1964.

Urechia, V. A., Istoria românilor, I, București, 1891–1897.

No Comments

Comments are closed.