The review for Literary History and Theory

CUM PUTEM CITI ÎNSEMNĂRILE NEÎNSEMNATE

December 15, 2016

👤Author

Name: Cristina Ioana Dima
Affiliation: Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, București; Facultatea de Litere, Universitatea din București

📄Article

Citation Recommendation: DIMA, Cristina Ioana. Cum putem citi însemnările neînsemnate”. In: RITL, New Series, X, No. 1-4, January-December 2016, p. 293–302.
Titlul: CUM PUTEM CITI ÎNSEMNĂRILE NEÎNSEMNATE
Title: WAYS OF READING THE UNIMPORTANT NOTES
Pages: 293-302
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2016/18_C-I_Dima.pdf

Abstract: There was a custom in the 17th and 18th centuries for the readers of the old books to put down on the pages they were reading some notes about themselves or about the social, political and natural context they were living in. This article tries to demonstrate that these notes, aside from the cultural information they carry, represent a stage in the formation of the concept of “author”, as we understand it in our modern culture.

Keywords: notes, author, reader, document, old books, XVIIIth century, biography, old culture.

Bibliography:

Barthes, Roland, La mort de l’auteur, în „Mantéia”, no 5, 1968.

Corfus, Ilie, Însemnări de demult, Iași, Editura Junimea, 1975.

 Costin, Miron, De neamul moldoveanilor, din ce țară au ieșit strămoșii lor, în Opere, ediție critică, cu un studiu introductiv, note, comentarii, variante, indice și glosar de P.P. Panaitescu, București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1958.

Foucault, Michel, Qu’est-ce qu’un auteur?, în „Bulletin de la Société française de philosophie”, no 3, LXIII, 1969.

Frydman, Benoit, La naissance de l’auteur: origines politique et juridique d’un concept littéraire, în „International Journal for Semiotics of Low”, martie 2012, vol. 25, issue 1, p. 1–10.

 Greimas, Julien, Le contract de veridiction, în Du Sens, vol. II, Essais sémiotiques, Paris, Edition du Seuil, 1970.

Iorga, N., Istoria ţării prin cei mici, în „Revista istorică”, VII, 1921, nr. 1–3, p. 26. Mareş, Al., O apreciere din 1726 asupra Tetraevanghelului coresian, în LR, XLI, 1992, nr. 1–2, p. 47–49.

 Mălinaș, Constantin, Biblioteconomie din însemnări pe cărţi şi manuscrise vechi, în vol. In honorem Gabriel Ştrempel, p. 425–447.

Vasilescu, Mircea, „Iubite cetitoriule…”. Lectură, public şi comunicare în cultura română veche, Pitești, Editura Paralela 45, 2001.

 Văcărescu, Alecu, Trandafiraș norocit, în Poeții Văcărești. Viața și opera lor poetică, cu o introducere, note critice, studii biobibliografice și glosar de Paul I. Papadopol, București, Editura Cugetarea-Georgescu Delafras, 1943.

Tetraevanghel românesc, Braşov, 1561 (CRV 10, dubletul 1).

Cazania de la Mănăstirea Dealu, 1644 (CRV 46, dubletul 1).

Cazania de la Mănăstirea Dealu, 1644 (CRV 46, schimbul 3).

Cazania de la Mănăstirea Dealu, 1644 (CRV 46, schimbul 4).

Cazania lui Varlaam, Iași, 1643 (CRV 45, schimbul 5).

Cazania lui Varlaam, Iași, 1643 (CRV 45, schimbul 7).

Noul Testament de la Bălgrad, 1648 (CRV 54, unicat).

Sfânta şi Dumnezăiasca Evanghelie, Bucureşti, 1682 (CRV 74, schimbul 2).

Mineiul de la Buzău, 1698 (CRV 111, schimbul 1, lunile ianuarie, februarie).

No Comments

Comments are closed.