The review for Literary History and Theory

LITURGHIA, TEXT ESENȚIAL ÎN FORMAREA CARACTERULUI MORAL ȘI SPIRITUAL AL CULTURII ROMÂNE

December 15, 2016

👤Author

Name: Ana Bobu
Affiliation: Asociația ISOCRATES, Roman

📄Article

Citation Recommendation: BOBU, Ana. Liturghia, text esențial în formarea caracterului moral și spiritual al culturii române”. In: RITL, New Series, X, No. 1-4, January-December 2016, p. 301-311.
Titlul: LITURGHIA, TEXT ESENȚIAL ÎN FORMAREA CARACTERULUI MORAL ȘI SPIRITUAL AL CULTURII ROMÂNE
Title: THE LITURGY, AN ESSENTIAL TEXT IN THE FORMATION OF THE MORAL AND SPIRITUAL CHARACTER OF THE ROMANIAN CULTURE
Pages: 301-311
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2016/19_A_Bobu.pdf

Abstract: For the Liturgy of St. John Chrysostom, we have established its place within the Romanian culture by summarizing the history of the liturgical text on two levels: on the ethical one and on the cultural ages level; by the methods of observation and deduction, we have set its typology and we have presented the coordinates of all the liturgical manuscripts and printed books, we established its typology and we presented the cultural dimension of the book manuscripts, which revealed aspects of social and cultural history of Romanians.

Keywords: liturgy, culture, printed books, manuscripts, unification.

Bibliography:

Andreescu, Ana, 2006: Arta cărții. Carte românească veche (1508–1700), ediția a III-a revizuită, prefață la ediția I de academician Virgil Cândea, prefață la ediția a II-a de Răzvan Theodorescu. București, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică.

* * *, Biblia sau Sfânta Scriptură, 1988: Tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul României, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.

 Bianu, Ioan, Nerva, Hodoș, 1903: Bibliografia românească veche, vol. I, București, Edițiunea Academiei Române.

Bogdan, Damian P., 1978: Paleografia româno-slavă. Tratat și album, București, Direcția Generală a Arhivelor Statului.

Capidan, Theodor, 1943: Limbă și cultură, București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă.

Cândea, Virgil, 2010–2014: Mărturii românești peste hotare, vol. I–V, București, Biblioteca Bucureștilor.

 Duțu, Alexandru, 1972: Sinteză și originalitate în cultura românească, București, Editura Enciclopedică Română.

 Gadamer, Hans-Georg, 2000: Actualitatea frumosului, Iași, Editura Polirom. Humboldt, Wilhelm von, 2008: Despre diversitatea structurală a limbilor și influența ei asupra dezvoltării spirituale a umanității, versiune românească, introducere, notă asupra traducerii, tabel cronologic, bibliografie și indici de Eugen Munteanu, București, Editura Humanitas.

 Ică, Ioan Jr., 2008: Canonul Apostolic al primelor secole, traducere și note de Ioan Ică Jr., Sibiu, Editura Deisis.

Ionescu, G. M., 1906–1914: Istoria Mitropoliei Ungrovlahiei, vol. I–II, București, Atelierele Socecu & Co.

Iorga, Nicolae, 1969: Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688–1821), ediție îngrijită de Barbu Theodorescu, București, Editura Didactică și Pedagogică. Iorga, Nicolae, 2002: Istoria românilor. Reformatorii, vol. VII, București, Editura Enciclopedică.

No Comments

Comments are closed.