The review for Literary History and Theory

EXISTENȚIALISMUL ROMÂNESC

December 15, 2012

👤Author

Name: Paul Cernat
Affiliation: Universitatea din Bucureşti

📄Article

Citation Recommendation: CERNAT, Paul. „Existențialismul românesc”. In: RITL, New Series, VI, No. 1-4, January-December 2012, p. 89–96
Titlul: EXISTENȚIALISMUL ROMÂNESC
Title: ROMANIAN EXISTENTIALISM
Pages: 89–96
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2012/7_P_Cernat.pdf

Abstract: The article presents the Existentialism, as a trend of the modern thought, and it is mainly focused on the literary manifestations of this perspective. It offers definitional issues and background, it clarifies the concepts associated with Existentialism, and it goes into the history of this literary movement with reference to its representatives worldwide and in Romanian culture and literature. Romanian Existentialism is rigorously described from its very beginnings with the Criterion group in the 20s: there are few Existentialisms identified in the Romanian culture and a special attention is given to the main tendencies and to the characteristics of the literary works associated with Existentialism in the 30s and 40s (when we had the so-called “war generation”). After the Second World War, when Existentialism became a well-known and significant philosophical and cultural movement in the world, we may also talk about Existentialism as present in the creation of few Romanian writers reviewed in this article.

Keywords: Existentialism, existential literature, Criterion group, war generation

Bibliography:

Emil Cioran, Opere I–II, ed. de Marin Diaconu, introd. de Eugen Simion, Bucureşti, 2012;

Cioran, Œuvres, Paris, 2011;

Eugen Ionescu, Nu, Bucureşti, 1934;

D.D. Roşca, Existenţa tragică, Bucureşti, 1934;

Mircea Eliade, Întoarcerea din rai, Bucureşti, 1934;

Mircea Eliade, Huliganii, Bucureşti, 1935;

M. Blecher, Întâmplări în irealitatea imediată, Bucureşti, 1936;

Benjamin Fondane, La conscience malheureuse, Paris, 1937, ed. Conştiinţa nefericită, tr. Andreea Vlădescu, Bucureşti, 1993; Petru P. Ionescu, Ontologia umană şi cunoaşterea, Bucureşti, 1939;

Grigore Popa, Existenţialismul, Bucureşti, 1943;

Mihai Şora, Du dialogue intérieur ou fragments d’une anthopologie métaphysique, Paris, 1947, ed. Despre dialogul interior. Fragment dintr-o antropologie metafizică, Bucureşti, 1995;

Doina Uricariu, Apocrife despre Emil Botta, Bucureşti, 1983;

Mircea Eliade, Jurnal 1941–1969, I, ed. Mircea Handoca, Bucureşti, 1993;

Alexandru Vona, Ferestrele zidite, Bucureşti, 1993;

Mihai Zamfir, Cealaltă faţă a prozei, Bucureşti, 1985;

Ioan Petru Culianu, Les Gnoses dualistes d‘Occident. Histoire et mythes, Paris, 1990, ed. Gnozele dualiste ale Occidentului, Bucureşti, tr. Thereza Petrescu, postf. H.-R. Patapievici, Bucureşti, 1995;

Nae Ionescu, Curs de metafizică, îngr. Marin Diaconu, Bucureşti, 1995;

Radu G. Ţeposu, Suferinţele tânărului Blecher, Bucureşti, 1996;

Eugen Simion, Fragmente critice – Cioran, Noica, Eliade, Mircea Vulcănescu, Bucureşti, 2000;

Mircea Vulcănescu, Opere I–II, pref. Eugen Simion, îngr. Marin Diaconu, Bucureşti, 2005;

Jeni Acterian, Jurnalul unei fete greu de mulţumit, ed. 2, îngr. şi pref. Doina Uricariu, Bucureşti, 2007;

Modernism şi antimodernism, îngr. Sorin Antohi, Bucureşti, 2008;

Eugen Simion, Mircea Eliade, nodurile şi semnele prozei, ed. 3, Bucureşti, 2011;

Dinu Pillat, Tinereţe ciudată şi alte scrieri, îngr. Monica Pillat, pref. George Ardeleanu, Bucureşti, 2011;

Eugen Simion, Tânărul Eugen Ionescu, postfaţă Paul Cernat, Bucureşti, 2012.

No Comments

Comments are closed.