The review for Literary History and Theory

EXPRESIONISM, (NEO)EXPRESIONISM ÎN POEZIA ROMÂNĂ – O SCURTĂ ISTORIE A RECEPTĂRII

December 15, 2016

👤Author

Name: Raluca Dună
Affiliation: Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române.

📄Article

Citation Recommendation: DUNĂ, Raluca. Expresionism, (neo)expresionism în poezia română – o scurtă istorie a receptării”. In: RITL, New Series, X, No. 1-4, January-December 2016, p. 411-425.
Titlul: EXPRESIONISM, (NEO)EXPRESIONISM ÎN POEZIA ROMÂNĂ – O SCURTĂ ISTORIE A RECEPTĂRII
Title: EXPRESSIONISM, (NEO)EXPRESSIONISM IN THE ROMANIAN POETRY ‒ A SHORT HISTORY OF RECEPTION THEORY
Pages: 411–425
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2016/28_R_Duna.pdf

Abstract: This study follows the history of Expressionism in Romanian culture, how the concept was introduced in Romanian poetry and how it was interpreted and practiced by poets and critics altogether. It is partly focused on the case of Lucian Blaga, our interwar expressionist poet, but who managed to incorporate into his poetry only some features, not the essence of original Expressionism. The reception of Expressionism, during postwar period, was influenced by the incongruent equivalence between Blaga and Expressionism. The study focused then on the reception of NeoExpressionism during the 70s and how later critics from the 80s misinterpreted Expressionism. The last section of this history covers the last decade, when Transylvanian critics like Al. Cistelecan and Ion Pop expressed their confidence into a neoexpressionist poetry, practiced by the young poets of the 2000s, which emerged from a marginal line of the 80s poetry, best represented by Ion Mureșan.

Keywords: Expressionism, (Neo)Expressionism, the criticism of the ’80s, poetry of the 2000s.

Bibliography:

Anz, Thomas, Literatur des Expressionismus, Stuttgart, J. B. Metzler Verlag, 2002.

 Arnold, Armin, Die Literatures Expressionismus. Sprachliche und thematische Quellen, Sttutgart, Berlin, Koln, Mainz, W. Kohlhammer Verlag, 1966.

Cărtărescu, Mircea, Postmodernismul românesc, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999. Cistelecan, Al., Poezie și livresc, București, Editura Cartea Românească, 1987. Cistelecan, Al., Note de pe margine, ancheta Bilanțul douămiismului, „Vatra”, nr. 3, 2009.

 Crohmălniceanu, Ov. S., Literatura română şi expresionismul, București, Editura Eminescu, 1971.

Doinaș, Șt. Aug., Atitudini expresioniste în poezia românească, „Secolul 20”, nr. 11–12, 1969.

Doinaș, Ștefan Augustin, Lectura poeziei, București, Editura Cartea Românească, 1980.

 Edschmid, Kasimir, Uber den Expressionnismus in der Literatur und die neue Dichtung, Berlin, Erich Reiss, 1924.

 Komartin, Claudiu, În chestiunea tinerei generaţii, pe site-ul EgoPhobia, nr. 4, februarie 2005, www.egophobia.ro/4/articole.html.

Manolescu, Nicolae, Literatura română postbelică. Lista lui Manolescu, I. Poezia, Brașov, Editura Aula, 2001.

Manolescu, Nicolae, Metamorfozele poeziei, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968; reluată în vol. Metamorfozele poeziei. Metamorfozele romanului, ed. M. Mihăieş, Iași, Editura Polirom, 2003.

 Micheli, Mario de, Avangarda artistică a secolului XX (1959 Milano, Schwartz), trad. Ilie Constantin, București, Editura Meridiane, 1968.

 Pop, Ion, În jurul „generației 2000” (I-II-III), „România literară”, nr. 18, nr. 19, nr. 20, 2005.

„Secolul 20”, nr. 11–12, 1969 (nr. dublu dedicat expresionismului).

 Terian, Andrei, Critica de export, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2013.

No Comments

Comments are closed.