The review for Literary History and Theory

FELIX ADERCA – SCRIITORUL SUB VREMURI

December 15, 2011

👤Author

Name: Mihaela Iancu
Affiliation: Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti

📄Article

Citation Recommendation: IANCU, Mihaela. „Felix Aderca – scriitorul sub vremuri”. In: RITL, New Series, V, No. 1-4, January-December 2011, p. 277–299
Titlul: FELIX ADERCA – SCRIITORUL SUB VREMURI
Title: FELIX ADERCA – THE WRITER UNDER TIME’S RIGOURS
Pages: 277–299
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2011/20_M_Iancu.pdf

Abstract: F. Aderca was well known by the inter-war Romanian readers especially for his articles and polemics published in some of the most important newspapers, magazines and reviews of the age. In spite of that activity, which used to pass as his trademark, F. Aderca also wrote thousands and thousands of pages of prose, poetry, drama and essays, he supported and popularized in his articles the modernist literary trends coming from the Western cultures and was a notable member of the modernist Romanian literary cenacle, Sburătorul. His creative effort proved to be unceasing throughout his fifty-year-long career, despite the unfavourable historical times in which he lived: being a Jew, he had to pass through a period of antisemitic policy immediately before and during World War II and he also experienced probably the most aggressive years of the communist regime in Romania under the rule of Gheorghe Gheorghiu-Dej. By starting from F. Aderca’s life and his repeated conflicts with the authorities, this paper aims at discussing the condition of the artist and scholar under a dictatorial or discriminatory regime.

Keywords: Felix Aderca, Romanian interwar cenacle “Sburătorul”, Jewish writer, Gheorghe Gheorghiu-Dej, writer’s condition, dictatorial regime

Bibliography:

Aderca, F. (1915a) „Progresul merge azi pe tunuri” în Noua revistă română, 26 ianuarie – 2 februarie, p. 304.

Aderca, F. (1915b) „Bestia” în Seara, 9 august, p. 1, col. 3–4.

 Aderca, F. (1915c) „Viforul libertăţei” în Seara, 18 august, p. 1, col. 1–2.

 Aderca, F. (1915d) „Războiul muncii”, în Seara, 18 septembrie, p. 1, col. 6.

Aderca, F. (1915e) „Unionişti în 1915…?”, în Seara, 25 septembrie, p. 1, col. 3.

Aderca, F. (1915f) „Mackensen” în Seara 17 octombrie, p. 1, col. 3.

Aderca, F. (1920a) „Când se va înfăptui”, Cuvântul liber, nr. 21/11 ianuarie, pp 13–16

Aderca, F. (1920b) “Socialismul român nu e inteligent”, în Cuvântul liber, nr 39/ 1 septembrie, pp. 14–18.

Aderca, F. (1920c) „Falimentul unei greve generale”, în Cuvântul liber, nr. 43/ 1 noiembrie, pp. 1–5.

Aderca, F. (1922) Idei şi oameni, I, Alcalay & Calafeteanu, Bucureşti, 1922.

Aderca, F. (1924) Moartea unei republici roşii. Bucureşti: Ancora.

Aderca, F. (1934 a) „Răsboi în 1934”, în Realitatea ilustrată, 11 ianuarie pag 4–6.

Aderca, F. (1934 b) „Cesarii timpului nostru” în Adevărul, 15 decembrie, p. 1–2

Aderca, F. (1948-1959?) Goethe şi lumea sa, ediţie prescurtată, (manuscris), Biblioteca Academiei Române, Ahiva Felix Aderca, XXI, Imprimate, 2.

Aderca, F. (1957) Casa cu cinci fete (manuscris), Biblioteca Academiei Române, Ahiva Felix Aderca, XXII, Imprimate 1.

Aderca, F. (1960): Scrieri 1910–19… cu note istorice, autobiografice, critice şi iconografia timpului (manuscris), Biblioteca Academiei Române, Ahiva Felix Aderca, XVII, Imprimate 3.

Aderca, F. (1974), Teatru, ediţie îngrijită şi prefaţă de Marcel Aderca, Bucureşti: Cartea Românească.

Aderca, F. (1995) Oameni excepţionali. Jurnal intim, Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Valentin Chifor, Cluj-Napoca: Dacia.

Aderca, F. (2001) Petru cel Mare, întâiul revoluţionar constructorul Rusiei, ediţie îngrijită şi prefaţă de Henri Zalis, Bucureşti: Hasefer.

Biberi, Ion (1945) Lumea de mâine, Bucureşti: Forum.

Boia, Lucian (2010), Germanofilii, Bucureşti: Humanitas.

Chifor, Valentin (1996) Felix Aderca sau vocaţia experimentului, Cluj-Napoca: Dacia.

Chifor, Valentin (2008), „F. Aderca, intuiţii politice” în România literară, nr. 30/ 2008, p. 20.

Croitoru, Avram (2005), „Scrisul – o constantă a sufletului”, interviu cu Marcel Aderca, în Realitatea evreiască, nr. 240 (1040), 1–18 noiembrie 2005, p. 14.

Durnea, Victor (2008), „Societatea scriitorilor români”, în Dacia literară, Nr. 2/2008, consultat online la adresa: http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=9830.

Grigurcu, Gheorghe (1999) „Felix Aderca sau «un spectacol al registrelor extreme» (II)”, în România literară, nr. 31, p. 5.

Hîncu, Dumitru (2006) „Felix Aderca şi autorităţile comuniste”, în România literară, nr. 46, pp. 16–17.

Iancu, Mihaela (2011) „Felix Aderca: avatarurile unui final de carieră literară” în revista Scolii Doctorale a Universităţii din Bucureşti, Romanian Cultural and Literary Studies, nr. 2/2011, pp. 51–68.

Lovinescu, E. (1970) Scrieri, vol. II, Bucureşti: Minerva.

Lovinescu, E. (1993) „Sburătorul”. Agende literare, vol. I, ediţie de Monica Lovinescu şi Gabriela Omăt, prefaţă şi note de Alexandru George, Bucureşti: Minerva.

Movilă, Sanda (1963), Notiţă autograf a Sandei Movilă, Biblioteca Academiei Române, Arhiva Felix Aderca ,VII, Acte 12.

Rădulescu, Mihai, F. Aderca, articol-mărturie publicat pe blogul personal la adresa

http://www.literaturasidetentie.ro/proza/carte_2_9.php.

Tudor Anton, Eugenia (2004) „Un poem inedit de Sanda Movilă” în România literară, nr. 51/2004, ediţia online, consultată la adresa: http://www.romlit.ro/un_poem_inedit.

Zalis, Henri (2001) „O biografie a inteligenţei critice” în Aderca, F., Petru cel Mare, întâiul revoluţionar constructorul Rusiei, ediţie îngrijită şi prefaţă de Henri Zalis, Bucureşti: Hasefer

*** (1934) „Lagărele de concentrare” (articol nesemnat), în De toate pentru toţi, supliment gratuit la Realitatea, nr. 42, 19 octombrie, pp. 5–6.

***(1959) Adresă a Editurii de Stat pentru Literatură şi Artă către Tribunalul Popular al raionului V.I. Stalin, B. A. R., Arhiva Felix Aderca, VII Acte 39.

No Comments

Comments are closed.