The review for Literary History and Theory

HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU

December 15, 2019

👤Author

Name: Bianca Burța-Cernat
Affiliation: Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române.

📄Article

Citation Recommendation: BURȚA-CERNAT, Bianca. „Hortensia Papadat-Bengescu”. In: RITL, New Series, XIII, No. 1-4, January-December 2019, p.  81-96.
Titlul: HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU
Title: HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU
Pages: 81-96
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2019/7_B_Burta-Cernat.pdf

Bibliography:

Ibrăileanu, Opere, II, 263–265;

Lovinescu, Critice, VII, 78–118;

Aderca, Contribuţii, I, 130–142, 344–345, 514–518, 530–531, 598–601, 615–618, II, 500–505, 540–542;

Vianu, Opere, III, 54–63, 646–649, V, 281–290; 96

Davidescu, Aspecte, 64–65, 506–508;

 Perpessicius, Opere, II, 296–298, V, 319–329, VII, 165–167, VIII, 131–140, XII, 259; Holban, Opere, II, 611–614, III, 9–61;

 Constantinescu, Scrieri, IV, 136–156, VI, 10, 19–20, 427;

Călinescu, Cronici, I, 99–107, II, 21–26;

 Lovinescu, Ist. lit. rom. cont., II, 238–254, III, 396–397, IV, 290–291, 329–353; Mărturia scriitorilor Ticu Archip, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, F. Aderca, A. Dominic, I. Peltz, Mihail Sebastian despre marea europeană Hortensia Papadat-Bengescu, „Tiparniţa literară”, 1930, 2–3;

Sebastian, Eseuri, 314–337;

 Ionescu, Nu, 161–173;

Şuluţiu, Scriitori, 270–283;

Cioculescu, Aspecte, 301–302, 372–384;

Streinu, Pagini, I, 121–124, II, 143–148, 189–201, 357–376, V, 288;

 Lovinescu, Ist. lit. rom. cont., 301–305, 364–365, 390;

Munteano, Panorama, 241–243;

 Călinescu, Ist. lit. (1941), 653–658, Ist. lit. (1982), 737–742;

 Valeriu Ciobanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Bucureşti, 1965;

Zaciu, Masca, 198–219;

Petrescu, Realitate, 83–122;

Mincu, Critice, II, 141–162;

Eugen Simion, E. Lovinescu, scepticul mântuit, Bucureşti, 1971, 377–378, passim; Crohmălniceanu, Literatura, I (1972), 395–418;

Constantin Ciopraga, Hortensia Papadat-Bengescu, Bucureşti, 1973;

 Tudor, Pretexte, 7–65;

Iosifescu, Proză, 172–196;

Florin Mihăilescu, Introducere în opera Hortensiei Papadat-Bengescu, Bucureşti, 1975;

Negoiţescu, Analize, 164–169;

Maria-Luiza Cristescu, Hortensia Papadat Bengescu. Portret de romancier, Bucureşti, 1976;

Dumitriu, „Ambasadorii”, 192–222;

Hortensia Papadat-Bengescu interpretată de…, îngr. şi introd. Viola Vancea, Bucureşti, 1976;

 Mincu, Repere, 253–276;

 Protopopescu, Romanul, 105–143;

Sorescu, Interpretări, 155–225;

Viola Vancea, Hortensia Papadat-Bengescu. Universul citadin, Bucureşti, 1980; Manolescu, Arca, II, 21–60;

Creţu, Constructori, 91–140, passim;

 Mariana Vartic, Hortensia Papadat-Bengescu. Individual şi social în ciclul Hallipa, DCF, 218–240;

Florescu, Profitabila, 92–120;

 Crohmălniceanu, Cinci prozatori, 98–164;

 Ioan Holban, Hortensia Papadat-Bengescu, Bucureşti, 1985;

 Cristea, Fereastra, 47–68;

Popovici, Eu, personajul, 155–170;

Lovinescu, Sburătorul, I–II, VI, passim;

Zaciu, Clasici, 164–184;

Ciocârlie, Fals tratat, 198–232;

Micu, Scurtă ist., II, 162–168;

Negoiţescu, Ist. lit., 244–247;

 G. Brătescu, Freud şi psihanaliza în România, Bucureşti, 1994, 81–88;

Carmen-Ligia Rădulescu, Hortensia Papadat-Bengescu, marea europeană a anilor ’30, Bucureşti, 1996;

Dicţ. analitic, I, 46–48, 83–85, 219–220, 329–331, II, 56–58, IV, 17–20;

 Dicţ. esenţial, 605–610;

Sorin Alexandrescu, Identitate în ruptură, Bucureşti, 2000, 306–311;

Ion Bogdan Lefter, Doi nuvelişti: Liviu Rebreanu şi Hortensia Papadat-Bengescu, Piteşti, 2001;

Eugenia Tudor-Anton, Hortensia Papadat-Bengescu, marea europeană, Bucureşti, 2001;

Liana Cozea, Exerciţii de admiraţie şi reproş – Hortensia Papadat-Bengescu, Piteşti, 2002;

Zaharia-Filipaş, Studii, 29–67;

Manolescu, Istoria, 610–619;

 Andreia Roman (coord.), Hortensia Papadat-Bengescu. Vocaţia şi stilurile modernităţii, Bucureşti, 2007; Simona Sora, Regăsirea intimităţii, Bucureşti, 2008, 83–103;

 Burţa-Cernat, Fotografie, 62–69, 84–89, 90–117.

No Comments

Comments are closed.