The review for Literary History and Theory

IMAGINEA PERIFERIEI ÎN PROZA LUI VASILE DEMETRIUS

December 15, 2019

👤Author

Name: Alexandru Farcaș
Affiliation: Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române.

📄Article

Citation Recommendation: FARCAȘ, Alexandru. „Imaginea periferiei în proza lui Vasile Demetrius”. In: RITL, New Series, XIII, No. 1-4, January-December 2019, p. 165-171.
Titlul: IMAGINEA PERIFERIEI ÎN PROZA LUI VASILE DEMETRIUS
Title: THE WORLDS OF PERIPHERY IN THE FICTION OF VASILE DEMETRIUS
Pages: 165-171
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2019/12_A_Farcas.pdf

Abstract: This paper aims to showcase one of the two ways to imagine Bucharest suburbs active in the fiction before the Great War. Based on the narrative strategies of Naturalism, V. Demetrius’ „sympathetic” approach, draping up in tragedy the economic realities of life in the new industrial peripheries, appears to us as basically opposed to I.L. Caragiale’s critical perspective, more focused on the moral and psychological issues of the marginal milieux.

Keywords: periphery, slum, reality, tragedy, Naturalism.

Bibliography:

Aderca, Felix, Mărturia unei generaţii, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967.

Aristotel, Poetica, II, 1448a, Studiu introductiv, traducere şi comentarii de D.M. Pippidi, Bucureşti, Editura Academiei, 1965.

Cioculescu, Șerban, Caragialiana, București, Editura Eminescu, 1987.

Demetrius, V., Scrieri alese, I (Nuvele), II (Romane), ediție îngrijită, prefață și note de Margareta Feraru, București, Editura pentru Literatură, 1967.

Grigorescu, Dan; Alexandrescu, Sorin, Romanul realist în secolul al XIX-lea, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1971.

 Lovinescu, E., Istoria literaturii române contemporane, vol. III, Bucureşti, Editura Minerva, 1981.

 Pavel, Toma, Gândirea romanului, traducere din franceză de Mihaela Mancaș, București, Editura Humanitas, 2008.

 Zarifopol, Paul, Publicul şi arta lui Caragiale, în Caragiale interpretat de, Bucureşti, Editura Eminescu, 1974.

No Comments

Comments are closed.