The review for Literary History and Theory

INTERVIURILE LUI MIRCEA ELIADE (II) – CONTRIBUȚII DOCUMENTARE –

December 15, 2022

👤Author

Name: Liviu Bordaș
Affiliation: Colegiul Noua Europă, București;
Contact: liviubordas@gmail.com.

📄Article

Citation Recommendation: BORDAȘ, Liviu. „Interviurile lui Mircea Eliade (II) – contribuții documentare –”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 45–81.
Titlul: INTERVIURILE LUI MIRCEA ELIADE (II) – CONTRIBUȚII DOCUMENTARE –
Title: MIRCEA ELIADE’S INTERVIEWS – DOCUMENTARY CONTRIBUTIONS ( II)
Pages: 45-81
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/3-L-Bordas.pdf

Rezumat: Aceasta este partea a doua dintr-o serie de studii care-și propune să recupereze interviurile inedite ale lui Mircea Eliade, o pregătire a unui viitor corpus al „învățăturilor sale orale”. Aici sunt prezentate și editate primele trei interviuri la Radio Europa Liberă, din 1967 și 1968. Primul interviu este de fapt o masă rotundă organizată de Mihai Cismărescu, cu încă patru participanți, cu ocazia împlinirii a 60 de ani a lui Eliade. Celelalte două interviuri sunt conversații cu Monica Lovinescu care – din motive necunoscute – nu au fost incluse în cartea de discuții radio pe care Monica Lovinescu a publicat-o în 1992. Interviurile au fost transcrise și editate pe baza înregistrărilor audio preluate din două arhive diferite. Articolul introductiv încearcă să le reconstituie contextual – utilizând articole din jurnalul nepublicat al lui Eliade – și discută contextul politic postbelic care a influențat propria politică de expunere publică a lui Eliade.

Cuvinte-cheie: Mircea Eliade, Radio Europa Liberă, Mihai Cismărescu, Monica Lovinescu, interviuri, context politic.

Abstract: This is the second instalment in a series which aims to retrieve the unpublished interviews of Mircea Eliade in preparation for a future corpus of his “oral lore”. Here the first three interviews at Radio Free Europe, in 1967 and 1968, are presented and edited. The first is actually a round table organised by Mihai Cismărescu, with four more participants, on the occasion of Eliade’s 60th birthday. The other two are conversations with Monica Lovinescu which – for unknown reasons – were not included in the book of radio talks which she published in 1992. The interviews were transcribed and edited on the basis of the audio recordings retrieved from two different archives. The introductory article attempts to reconstruct their context – making use of entries from Eliade’s unpublished journal – and discusses the post-war political context which influenced Eliade’s own policy of public exposure.

Keywords: Mircea Eliade, Radio Free Europe, Mihai Cismărescu, Monica Lovinescu, interviews, political context.

No Comments

Comments are closed.