The review for Literary History and Theory

ECOURILE GEOGRAFIEI LUI JOHANN HÜBNER ÎN CULTURA ROMÂNĂ

December 15, 2022

👤Author

Name: Liviu Bordaș
Affiliation: Colegiul Noua Europă, București.
Contact: liviubordas@gmail.com.

📄Article

Citation Recommendation: BORDAȘ, Liviu.  „Ecourile geografiei lui Johann Hübner în cultura română”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 82-93.
Titlul: ECOURILE GEOGRAFIEI LUI JOHANN HÜBNER ÎN CULTURA ROMÂNĂ
Title: ECHOES OF JOHANN HÜBNER’S GEOGRAPHY TEXTBOOK IN ROMANIAN CULTURE
Pages: 82-93
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/4_L_Bordas.pdf

Rezumat: Lucrarea discută receptarea manualului popular de geografie al lui Johann Hübner (prima ediție, 1693) în cultura românească a secolului al XVIII-lea. Influența sa principală a fost exercitată printr-o adaptare latină folosită în universitățile iezuite ale imperiului habsburgic, Geographica globi terraquei synopsis (diverse ediții din 1720 până în 1755). Istoria acestei cărți, sursele ei și utilizarea ei ca liber gradualis sunt discutate aici pentru prima dată. Întrebarea traducătorului-compilator rămâne deschisă cercetării, dar cel mai probabil candidat este profesorul asociat primei sale publicații, Franz Gross. Capitolul despre Moldova este identificat aici ca sursa unei addende la primul manual de geografie tipărit în limba română. Publicată în 1795, De obște gheográfie a încheiat o tradiție a manualelor manuscrise, căreia i-a aparținut timp de aproximativ două decenii. Geographica globi terraquei synopsis ar fi putut fi folosit și în alte capitole ale cărții – o temă pentru cercetări ulterioare. Faptul că De obște gheográfie se bazează pe opera unui alt iezuit, Claude Buffier, s-ar putea să nu fie o coincidență. Redactorul ei, episcopul ortodox Amphilochius de Hotin, care a călătorit – și se presupune că a studiat – în Italia, ar fi putut fi în contact cu mediile Societas Jesu: iezuiți din Rusia, foști iezuiți sau elevi ai școlilor iezuite. Această posibilitate este propusă ca o altă temă pentru cercetări viitoare.

Cuvinte-cheie: manuale de geografie, Johann Hübner, școli iezuite, imperiul habsburgic, liber gradualis, cultura română, episcopul Amphilochius de Hotin

Abstract: The paper discusses the reception of Johann Hübner’s popular textbook of geography (first edition, 1693) in the Romanian culture of the 18th century. Its main influence was exerted through a Latin adaptation used in the Jesuit universities of the Habsburg empire, Geographica globi terraquei synopsis (various editions from 1720 to 1755). The history of this book, its sources and its use as liber gradualis are discussed here for the first time. The question of the translator-cum-compiler remains open to research, but the most probable candidate is the professor associated with its first publication, Franz Gross. Its chapter on Moldavia is here identified as the source of one of the addenda to the first handbook of geography printed in Romanian. Published in 1795, De obște gheográfie concluded a tradition of manuscript textbooks, to which it belonged itself for about two decades. Geographica globi terraquei synopsis could have been also used in other chapters of the book – a theme for further research. The fact that De obște gheográfie is based on the work of another Jesuit, Claude Buffier, might not be a coincidence. Its compiler, the Orthodox bishop (en titre) Amphilochius of Hotin, who travelled – and, supposedly, studied – in Italy, could have been in contact with the milieus of the Societas Jesu: Jesuits from Russia, former Jesuits or students of Jesuit schools. This possibility is proposed as another theme for future research.

Keywords: geography textbooks, Johann Hübner, Jesuit schools, Habsburg empire, liber gradualis, Romanian culture, bishop Amphilochius of Hotin

No Comments

Comments are closed.