The review for Literary History and Theory

IOAN INOCENTIU MICU-KLEIN UN ÉVÊQUE ROUMAIN EN TRANSYLVANIE AU XVIIIe SIÈCLE

June 15, 2008

👤Author

Name: Ileana Mihăilă

📄Article

Citation Recommendation: MIHĂILĂ, Ileana. „Ioan Inocentiu Micu-Klein un évêque roumain en Transylvanie au XVIIIe siècle”. In: RITL, New Series, II, No. 1-2, January-June 2008, p. 195-208
Titre: IOAN INOCENTIU MICU-KLEIN UN ÉVÊQUE ROUMAIN EN TRANSYLVANIE AU XVIIIe SIÈCLE
Titlul: IOAN INOCENTIU MICU-KLEIN – ROMANIAN BISHOP IN XVIIITH CENTURY TRANSYLVANIA
Pages: 195-208
Language: French
URL: https://ritl.ro/pdf/2008/1-2/14_I_Mihaila.pdf

Bibliography:

Albu, Corneliu: Pe urmele lui Ioan Inocenţiu Micu-Klein, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1983.

Blaga, Lucian : Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1966.

Bunea, Augustin : Din istoria românilor. Episcopul Inochentie Micu, Tipografia Arhidiecezană, Blaj, 1900

Cipariu, Timotei: Acte şi fragmente latine româneşti pentru istoria bisericii. Tipografia Arhidiecezană, Blaj, 1855.

Comşa, Nicolae: Episcopul Ion Inochentie Micu, Tipografia Arhidiecezană, Blaj, 1943.

Dumitriu-Snagov, Ion : Românii în arhivele Romei (secolul XVIII), Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1973.

Giurescu, Constantin C.: Istoria românilor, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, București, 1946.

Ivaşcu, George: Istoria literaturii române, vol. I, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969.

Maior, Petru: Istoria bisericii românilor, Buda, 1813.

Micu-Klein, Ioan Inocenţiu: Illustrium poetarum flores…/ Florile poeţilor iluştri… studiu introductiv de Florea Firan, traduceri, note şi aparat critic de Bogdan Hâncu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1992.

Mihăilă, Ileana : File din istoria unui manuscris: Illustrium poetarum flores de I.I. Micu-Klein, în « Caiete critice », apr. 1993, Bucureşti, p.29-38.

Pall, Francisc : Ein siebenburghische Bischof in romischem Exil : Inochentie Micu-Klein (1745-1768), Wien, 1991.

Pâclişanu, Zenovie: Corespondenţa de exil a episcopului Inochentie Micu-Klein, Cultura Naţională, Bucureşti, 1924.

Prodan, D.: Istoria României, vol. III, Bucureşti, 1964.

Pervain, Iosif: Studii de literatură română, Ed. Dacia, Cluj, 1971.

Muntean, Romul: Literatura europeană în epoca luminilor, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1971.

D. Popovici: Literatura română în epoca Luminilor, Sibiu, 1943. „Caiete critice”, 4 (65) / 1993.

No Comments

Comments are closed.