The review for Literary History and Theory

RITL Issue 1-2 / 2008

June 15, 2008

SUMAR:

Acad. Eugen SIMION, In memoriam: acad. Dan Grigorescu / 7


DAN GRIGORESCU, Criza iconologiei? / 9


CENTENAR GEO BOGZA (1908–2008)
Loredana OPĂRIUC, Geo Bogza, lecţia de libertate şi poetica exasperării / 29
Cristian Florin POPESCU, Geo Bogza, poezia realului şi realitatea reportajului / 37


CENTENAR ION C. CHIŢIMIA
Iordan DATCU, Ion C. Chiţimia, omul şi opera / 45


ÎN DEZBATERE
Ediţii critice şi istorii literare (coord. Nicolae Mecu) / 57


DOSAR
Cronologia vieţii literare româneşti: 1944–1964 (II) / 89


DOCUMENT
Lucia TOADER, Imnul Acatist – scriere literară şi teologică / 119
Andrei NESTORESCU, Kogălniceanu în corespondenţă (II) / 133
Pavel ŢUGUI, Traian Vuia şi regimul democrat-popular din România / 147


STUDII
Serge FAUCHEREAU, Bruno Schulz et les mannequins / 163
Cristina BALINTE, Hagiografie şi ideologie / 167
Laurenţiu HANGANU, Ion Vinea între modernitate şi avangardă / 185
Ileana MIHĂILĂ, Ioan Inocentiu Micu-Klein – un évêque roumain en Transylvanie au XVIIIe siècle / 195


INTERFERENŢE
America fără etaje, de Ilf şi Petrov (prezentare şi traducere: Ana-Maria BREZULEANU) / 209


MISCELLANEA
Cronica Institutului (Cristina Balinte) / 231

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *