The review for Literary History and Theory

LITERATURA POPULARĂ ÎN LUMINA TIPARULUI. BIBLIOFILIE ROMÂNEASCĂ ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

December 15, 2013

👤Author

Name: Andreea Răsboiu
Affiliation: Biblioteca Naţională a României

📄Article

Citation Recommendation: RĂSBOIU, Andreea. „Literatura populară în lumina tiparului. Bibliofilie românească în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României”. In: RITL, New Series, VII, No. 1-4, January-December 2013, p. 259–271
Titlul: LITERATURA POPULARĂ ÎN LUMINA TIPARULUI. BIBLIOFILIE ROMÂNEASCĂ ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
Title: POPULAR PRINTED LITERATURE. ROMANIAN BIBLIOPHILY IN THE COLLECTIONS OF THE NATIONAL LIBRARY OF ROMANIA
Pages: 259–271
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2013/24_A_Rasboiu.pdf

Abstract: Being the result of a documentary research in bibliology, this paper aims to bring to light literary and bibliophilic treasures found among the first Romanian fiction books and nowadays kept within the National Library of Romania patrimony. Therefore, the National Library of Romania purpose is to ensure the unceasing existence of its valuable documents included in the national thesaurus and to perpetuate the Romanian cultural spirit through the ages. Among its collections, it can be distinguished the Romanian bibliophilia consisting in old and rare books, undoubtful evidence of the written culture in our country. Although this documentary fund covers most of all religious themes due to the local editorial activity, undertaken particularly by the clerics, still it comprises several folk literary works, in first or later editions, such as Alexandria, Esopia, Floarea darurilor, Viaţa lui Bertoldo, Halima, Pilde filosofeşti, Oglinda omului celui din lăuntru, printed in XVIII – XIX centuries. Representing successive vernacular translations and abridgments in many cases of intermediary slavic versions and not very often of the Byzantine, Italian or German original, these writings have blended in with the cultural mentality, folklore and local spirit, achieving authenticity and resemblance to the Romanian real life from that time. This bibliographic study makes reference to adventure or satirical novels, sapiential but laic books, in the same time revealing the reading priorities and practices of the period that should contribute to shaping the intellectual climate and highlight the literary taste of those centuries.

Keywords: Romanian old printed books, national documentary heritage, folk literature, editorial programme and reading practices in the XVIII–XIX centuries

Bibliography:

Alexandrescu, Grigore, 1997: Satire şi fabule, Craiova, Hyperion.

Bianu, Ioan. Hodoş, Nerva, 1903–1944: Bibliografia românească veche, vol. I–IV, Bucureşti, Editura Socec.

Cartojan, Nicolae, 1922: Alexandria în literatura românească: noui contribuţii. Bucureşti, Editura Cartea Românească.

Cartojan, Nicolae, 1974: Cărţile populare în literatura românească, vol. I–II, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română.

Cărţile populare în literatura românească, 1963, vol I–II, ed. îngrijită şi studiu introductiv de Ion C. Chiţimia şi Dan Simonescu, Bucureşti, Editura pentru Literatură.

Chiţimia, I. C, 1972: Probleme de bază ale literaturii române vechi, Bucureşti, Editura Academiei RSR.

Del Chiaro, Anton-Maria, 1914: Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, nuova editzione per cura di N. Iorga, Bucureşti.

Dicţionarul literaturii române de la origini şi până la 1900, 1979, Bucureşti, Editura Academiei RSR.

Floarea darurilor. Carte foarte frumoasă şi de folos fieşte căruia creştin, carele va vrea să se înpodobească pre sine cu bunătăţi, 1700, tipograf Antim Ivireanul, Snagov.

Floarea darurilor foarte folositoare fieşte căruia creştin, atâta sufleteşte, cât şi trupeşte, 1807, ed. a 2-a, tipograf Ioann Henning, Braşov.

Giurescu, C. C, 1926: Un manuscris miscelaneu. în „Revista istorică”, anul XII, nr. 10–12, p. 311–313.

Heliade-Rădulescu, Ion, 1828: Gramatica românească, Sibiu.

Heliade-Rădulescu, Ion, 1864: Disposiţiile şi încercările mele de poezie, în „Curier de ambe sexe”, ed. a 2-a, periodul II, p. 117–122.

Istoria a Alexandrului celui Mare din Makedonie, şi a lui Darie din Persida Împăraţilor, 1794, Sibii, Tipografia lui Petru Bart.

Istoria lui Alexandru acum a doao oară tipărită, 1824, [S. l., s. n.]. Cuprinde şi: Vrednica de însemnare întâmplare a patru corăbieri ruseşti carii au fost strâmtoraţi de iarnă în Ostrovul Spiţberg la anul 1743, şi până la scăparea lor au lăcuit acolo între sălbatece şasă ani şi trei luni. Oglinda omului celui din lăuntru. Întru carea fieşte carele pre sine se vede. Cunoaşte starea sufletului său, şi după aceaia poate iconomisi îndreptarea sa. Pusă înainte în 10 figuri cu arătarea lor, 1833, Neamţ, în Sf. Monastire Neamţul.

Predescu, Lucian, 1940: Enciclopedia Cugetarea, Bucureşti, Editura Cugetarea – Georgescu Delafras.

Râpă-Buicliu, Dan, 2000: Cartea românească veche: studia bibliologica, Galaţi, Editura Alma.

Viaţa lui Bertoldo şi a lui Bertoldino feciorul lui. O istorie foarte desfătătoare, 1835, Sibiu, Tipografia lui Gheorghie de Clozius.

Vieaţa şi 183 de pilde ale lui Esop, precese de câteva teorii ritoriceşti asupra scrierilor aligorice, şi urmate şi de alte câteva fabule dintr’alţi autori elini, 1857. Buzău, Tipografia Sf. Episcopii Buzău.

Zgraon, Florentina, 2000: Un manuscris pierdut şi regăsit al Alexandriei, în „Studii şi cercetări lingvistice”, vol. 51, nr. 2, p. 508–518.

No Comments

Comments are closed.