The review for Literary History and Theory

MANIFESTĂRI ALE AUTISMULUI NAŢIONALOFOB ÎN PRESA POSTDECEMBRISTĂ: DE LA „IDENTITĂŢILE INTERŞANJABILE” LA „NEGUSTORII DE ILUZII”

December 15, 2012

👤Author

Name: Nicoleta Ifrim
Affiliation: Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

📄Article

Citation Recommendation: IFRIM, Nicoleta. „Manifestări ale autismului naţionalofob în presa postdecembristă: de la «identităţile interşanjabile» la «negustorii de iluzii»”. In: RITL, New Series, VI, No. 1-4, January-December 2012, p. 301–331
Titlul: MANIFESTĂRI ALE AUTISMULUI NAŢIONALOFOB ÎN PRESA POSTDECEMBRISTĂ: DE LA „IDENTITĂŢILE INTERŞANJABILE” LA „NEGUSTORII DE ILUZII”
Title: MANIFESTATIONS OF THE NATIONAL-PHOBIC AUTISM IN THE POST-DECEMBER 1989 LITERARY JOURNALISM: FROM THE “INTERCHANGING IDENTITIES” TO “THE MERCHANTS OF ILLUSIONS”
Pages: 301–331
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2012/18_N_Ifrim.pdf

Abstract: Within the post-December period, the Romanian cultural background has witnessed the conflictive phenomenon of critical revision focusing on the (in)validation of the literary canon by means of two dichotomic approaches: the ethicist one looking for the ‘moral guilt’ of both the writer and his writing (the collaborationist syndrome) and the aesthetic perspective analysing the inner fictional mechanism and strategies conveying the value of the literary work. A new prototype of criticism has occurred: the ‘national-phobic’ autism that aims at demolishing the ‘aesthetically-oriented literary canon’ in favour of the ‘democratic’ one, which would preserve the ‘non-collaborationist’ drive.

Keywords: aesthetic critique, moral-ethicist approach, Romanian literature, literary canon

Bibliography:

Borza, C., 2009, Întoarcerea estetismului, în Vatra, nr. 7–8.

Borza, S., 2010, Despre intelectualii din Est și noua cultură a consensului, în „Familia”, nr. 11–12.

Cernat, P., 2000. Frontul salvării lui Eminescu (I), în „Observatorul cultural”, nr.1/29 februarie.

Cesereanu, R., 2000, Aiud la Veneția, în „România literară”, nr. 42 / 25.10–31.10.

Chivu, M., 2007, Mitul lui Eminescu, contemporanul nostru, în „Dilematica”, nr. 9 / februarie.

Cistelecan, Al., 2005, O nouă formă de autism: critica literară (în atenția doctorilor de specialitate), în „Vatra”, nr. 1–2.

Dimisianu, G., 1999, Eminescu revizuit, în Bădescu, C. P., Cazul Eminescu – polemici, atitudini, reacții din presa anului 1998, Pitești, Editura Paralela 45 (articolul este publicat inițial în „Ramuri”, nr. 4/ aprilie 1998).

Dimisianu, G., 2011, Starea criticii (I, II), în „Ramuri”, nr. 4–5.

Dorian, G., 1999. Obediență, slugărnicie sau devotament, în Bădescu, C. P., Cazul Eminescu – polemici, atitudini, reacții din presa anului 1998, Pitești, Editura Paralela 45 (articolul este publicat inițial în „Hyperion”, nr. 2/1998).

Grigurcu, Gh., 1995, Exilul intern, în „România literară”, nr. 50 /20 decembrie.

Grigurcu, Gh., 1996, Consideraţii asupra lui E. Lovinescu, în „România literară”, nr. 2 /17 ianuarie.

Grigurcu, Gh., 1997, „Siberia spiritului” şi calomnia, în „România literară”, nr. 21/28 mai.

Grigurcu, Gh. 1998 a, Critică și revizuire, în „România literară”, nr. 8/ 4 martie.

Grigurcu, Gh. 1998 b, Despre negație, în „România literară”, nr. 27/ 8 iulie.

Grigurcu, Gh.1998 c, Un enfant terrible: Alexandru George (I), în „România literară”, nr. 37 / 16 septembrie.

Grigurcu, Gh., 1999 a, Eminescu între iconodulie și iconoclastie, în Bădescu, C. P., Cazul Eminescu – polemici, atitudini, reacții din presa anului 1998, Pitești, Editura Paralela 45 (articolul este publicat inițial în „Jurnalul literar”, nr. 1–2/ martie 1998).

Grigurcu, Gh., 1999 b, Eminescu și „paznicii templului”, în Bădescu, C. P., Cazul Eminescu – polemici, atitudini, reacții din presa anului 1998, Pitești, Editura Paralela 45 (articolul este publicat inițial în „România literară”, nr. 2429/ 24 martie 1998).

Grigurcu, Gh., 1999 c, G.Călinescu, la centenar, în „România literară”, nr. 24 / 16 iunie.

Grigurcu, Gh., 2000 a, Glose la Virgil Ierunca (II), în „România literară”, nr. 33 / 23–29.08.2000.

Grigurcu, Gh., 2000 b, Glose la Virgil Ierunca (III), în „România literară”, nr. 34 / 30.08–5.09.

Grigurcu, Gh., 2000 c, Actualitatea unui manifest, în România literară, nr. 42 / 25.10–31.10.

Grigurcu, Gh., 2007, „Sechelele epocii comuniste, aidoma unor viruși perfizi”, în „Viața românească”, nr. 3–4 / martie–aprilie.

Grigurcu, Gh., 2011, „Vatra”-dialog cu Gheorghe Grigurcu: „N-aş putea consimţi la ideea unei dispariţii a criticii”, nr. 3–4.

Manolescu, N., 1999, Eminescu, pro și contra, în Bădescu, C. P., Cazul Eminescu – polemici, atitudini, reacții din presa anului 1998, Pitești, Editura Paralela 45 (articolul este publicat inițial în „România literară”, nr. 12/ 1–7 aprilie 1998).

Manolescu, N., 2000, Despre revizuiri, în „România literară”, nr. 48 / 6.12–12.12.

Miheț, M., 2008, Evaluarea unei singurătăți, în „Familia”, nr. 4 / aprilie 2008.

Mușat, C., 2001, Identități alternative. Variațiile identității în spațiul public postcomunist, în „Observatorul cultural”, nr. 64 / 15 mai.

Neagoe, G., 2011, Tranzacţii universitare. Mircea Anghelescu (ed.) – Literatura şi politicul, în „Cultura”, nr. 322 / 5 mai.

Negrici, E., 2011, Dialog cu Cornelia Maria Savu: Care slugă nu a visat să îmbrace măcar o dată cămaşa de zale a stăpânului, în „Cultura”, nr. 54.

Papadima, L., 2000, Un nou Eminescu?, în „Observatorul cultural”, nr. 16 / 13 iunie.

Simion, E., 1999 a, Despărțirea de Eminescu (I), în Bădescu, C. P., Cazul Eminescu – polemici, atitudini, reacții din presa anului 1998, Pitești, Editura Paralela 45 (articolul este publicat inițial în „Curentul”, nr. 58/ 12 martie 1998).

Simion, E., 1999 b, Despărțirea de Eminescu (II), în Bădescu, C. P., Cazul Eminescu – polemici, atitudini, reacții din presa anului 1998, Pitești, Editura Paralela 45 (articolul este publicat inițial în „Curentul”, nr. 72/ 26 martie 1998).

Simion, E., 2010, Eminescu între hagiografii și delatorii săi, în „Caiete critice”, nr. 1.

Simuţ, I., 1997, Ce-i lipseşte criticului Gheorghe Grigurcu? în „România literară”, nr. 33/20 august.

Ștefănescu, Alex., 2000, Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop. Cezar Paul-Bădescu și Monica Lewinsky, în „România literară”, nr. 1 (12–18 ianuarie).

Teodorescu, C., 1999, Judecarea lui Eminescu, în Bădescu, C. P., Cazul Eminescu – polemici, atitudini, reacții din presa anului 1998, Pitești, Editura Paralela 45 (articolul este publicat inițial în „România literară”, nr. 11/ 25–31 martie 1998).

Bădescu, C. P., 1999. Cazul Eminescu – polemici, atitudini, reacții din presa anului 1998, Pitești, Editura Paralela 45 (volum accesibil la adresa http://www.goodreads.com/reader/23299-cazul[1]eminescu—polemici-atitudini-reac-ii-din-presa[1]anului1998?return_to=%2Fbook%2Fshow%2F13099651-cazul-eminescu—polemici-atitudini[1]reac-ii-din-presa-anului-1998)

Kaufmann, J.-C., 2004. L’invention de soi. Une théorie de l’identité. Paris, Armand Colin.

Kaufmann, J.-C., 2008. Quand Je est un autre. Pourquoi et comment ça change en nous. Paris : Armand Colin.

Lovinescu, M., 2008. Etica neuitării. Eseuri politico-istorice, prefață de Vladimir Tismăneanu, București, Humanitas.

Ricœur, P., 2004. Memory, History, Forgetting, (titlu original Mémoire, l’histoire, l’oubli), trad. de Kathleen Blamey & David Pellauer, Chicago, University of Chicago Press.

Simion, E., 2012. În ariergarda avangardei. Convorbiri cu Andrei Grigor, București, Editura Curtea Veche-Publishing House.

No Comments

Comments are closed.