The review for Literary History and Theory

O „REUŞITĂ” LITERARĂ A BESTIARULUI CANTEMIRIAN: HAMELEONUL

December 15, 2018

👤Author

Name: Simona Antofi
Affiliation: Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale Central- și Sud-Est Europene, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Contact: simo.antofi@yahoo.com

📄Article

Citation Recommendation: ANTOFI, Simona. „O «reuşită» literară a bestiarului cantemirian: Hameleonul”. In: RITL, New Series, XII, No. 1-4, January-December 2018, p. 109-117.
Titlul: O „REUŞITĂ” LITERARĂ A BESTIARULUI CANTEMIRIAN: HAMELEONUL
Titre: UNE «REUSITE» LITTÉRAIRE DU BESTIAIRE DE DIMITRIE CANTEMIR: LE CAMELEON
Pages: 109-117
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2018/1-4/6_S_Antofi.pdf

Résumé: Personnage négatif, ennemi caché de la Licorne, constitué à lʼaide dʼune accumulation factuelle – mais surtout réthorique – du mal, le Caméléon représente, aussi, au niveau du texte, un exercise de pragmatique apliqué aux autres personnages et au lecteur.

Mots-clés: rhétorique, pragmatique, personnage, bestiaire

Bibliography:

Babeți, Adriana, Bătăliile pierdute. Dimitrie Cantemir. Strategii de lectură, Timișoara, Editura Amarcord, 1998.

Crețu, Bogdan, „Dimitrie Cantemir și tradiția medievală a simbolului zoomorf”, în „Tabor”, nr. 2, mai 2012, disponibil la adresa http://www.tabor-revista.ro/pdf/11009.pdf – accesat 12.10.2017.

Crețu, Bogdan, „Visul Hameleonului ca inserție narativă în «Istoria ieroglifică»”, în „Convorbiri literare”,

Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, vol. I, București, Editura Minerva, 990.

Sorohan, Elvira, Introducere în istoria literaturii române, Iași, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1998.

Tănăsescu, Manuela, Despre istoria ieroglifică, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2012.

No Comments

Comments are closed.