The review for Literary History and Theory

„OCCISIO GREGORII VODAE…”, ÎNTRE DOCUMENT ŞI PRELUCRARE LITERARĂ

December 15, 2013

👤Author

Name: Ileana Mihăilă
Affiliation: Universitatea din Bucureşti, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române

📄Article

Citation Recommendation: MIHĂILĂ, Ileana. „«Occisio Gregorii Vodae…», între document şi prelucrare literară”. In: RITL, New Series, VII, No. 1-4, January-December 2013, p. 233-244
Titlul: „OCCISIO GREGORII VODAE…”, ÎNTRE DOCUMENT ŞI PRELUCRARE LITERARĂ
Title: “OCCISIO GREGORII VODAE…”, A DOCUMENT OR A LITERARY VARIANT
Pages: 233-244
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2013/22_I_Mihaila.pdf

Abstract: This is a historical-literary presentation of the first fully conserved Romanian play, Occisio Gregorii in Moldavia Vodae tragedice expressa (c. 1778). Theories concerning the historical conditions of its creation (namely its time, place and author), the display of the facts in comparison to whatever details were included in other historical sources, as well as the issue of its genre all undergo critical analysis. It is then argued that it, in fact, is a mascherata (masquerade), which owes much to the Italian Renaissance tradition of carnival shows bearing this generic name. The Romanian play is more similar to such works than to the Baroque theatre, which had previously been the preferred solution of Romanian researchers of the past decades. Concerning its historical basis, it is shown that, following comparison to contemporary accounts of the death of Grigore III, the prince of Moldavia, the version from Occisio Gregorii has a very similar source to that of Mihail Kogalniceanu’s historical novel, Trii zile din istoria Moldaviei (1844).

Keywords: Occisio Gregorii, Grigore III Ghica, eighteenth-century studies, Romanian scholar theatre, Transylvanian Romanian Enlightenment

Bibliography:

Drimba, Lucian, 1963: Occisio Gregorii in Moldova Vodae tragedice expressa. Cea mai veche piesă de teatru cunoscută, în „Limbă şi literatură”, VII.

Drimba, Lucian, 1983: Occisio Gregorii in Moldova Vodae tragedice expressa (Uciderea lui Grigore Vodă în Moldova în formă de piesă de teatru), Cluj-Napoca, Editura Dacia.

DEX, 2009: Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic.

Anghelescu Mircea, Preromantismul românesc, 1972: Bucureşti, Editura Minerva.

Berariu, C., 1903: Moartea lui Grigore Ghica. Două notiţe contemporane, în „Deşteptarea”, XI, 8, 26 ianuarie/ 8 februarie.

Bianu, I., G. Nicolaiasa, 1931: Catalogul manuscriptelor româneşti din Biblioteca Academiei Române, vol. III, Craiova, Burada, Teodor T., 1905: Cercetări despre începutul teatrului românesc în Transilvania, în „Arhiva”, XVI, 7–8.

Caragea, Constantin, 1914: Efemeridele scrise cu mâna sa de banul Constantin Caragea, 1777–1811, în Scrieri şi documente greceşti privitoare la istoria românilor, culese şi publicate în tomul XIII din Documentele Hurmuzaki de A. Papadopulos-Kerameus. Traducere de G. Murnu şi C. Litzica, Bucureşti.

Cernovodeanu, Paul, 1994 (a): Culisele diplomatice ale unui rapt teritorial. 1775. Răpirea Bucovinei, în „Magazin istoric”, XXVIII (octombrie), 10 (331).

Cernovodeanu, Paul, 1994 (b): Culisele unui rapt teritorial. 1777. Crima din beilicul de la Iaşi, în „Magazin istoric”, XXVIII (octombrie), 11 (332).

Ciorănescu, Alexandru, 1937: „Occisio Gregorii Vodae”. Cea mai veche piesă de teatru în româneşte, în „Revista Fundaţiilor Regale”, IV, 8.

Densuşianu, Nicolae, 1880: Cercetări istorice în Arhivele şi Bibliotecile Ungariei şi ale Transilvaniei. Raport înaintat Academiei Române, în AAR, seria II, t. XX, Mem. secţ. lit., Bucureşti.

Dicţ. 1900, 1979: Gabriela Drăgoi, Florin Faifer, Dan Mănucă, Alexandru Teodorescu, Leon Volovici, Remus Zăstroiu (coord.), Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, Editura Academiei.

Eminescu, Mihail, 1989: Iubirea de patrie. Pagini de publicistică. Ed. D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Militară.

Gane, Constantin, 1943: Trecute vieţi de Doamne şi Domniţe, vol. II, Bucureşti, Editura Universul.

Gangwere, Blanche, 2004: Music History During the Renaissance Period, 1520–1550: A Documented Chronology, Westport, Praeger.

Gőbl, Lászlo, 1933: A legrégibb oláh iskolai dráma, în „Debreceni Szemle”, VII.

Iorga, Nicolae, 1901 (a): Istoria literaturii româneşti în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, Editura Minerva.

Iorga, Nicolae, 1901 (b): Studii şi documente privitoare la Istoria Românilor. III. Fragmente de cronici şi ştiri despre cronicari adunate şi tipărite cu o prefaţă despre istoria munteană în legătură cu istoriografia sârbească, Bucureşti, I. V. Socec.

Iorga, Nicolae, 1922: Un cântec ardelenesc nou, în „Revista istorică”, VIII, 10–12.

Istrate, Ion, 1982: Barocul literar românesc, Bucureşti, Editura Minerva.

Kogălniceanu, Mihail, 1844: Trii zile din istoria Moldovei, în „Propăşirea. Foaie ştiinţifică şi literară”, nr. 27-30, 32 (16 iulie – 30 august 1844), Iaşi, p. 213–215; 221–224; 225–229; 237–239; 251–254. Reprodusă în: Mihail Kogălniceanu, Opere, I, Beletristica, studii literare, culturale şi sociale, ed. Dan Simonescu, Editura Academiei, 1974.

Kogălniceanu, Mihail, 1874 Cronicele României, t. III, Bucureşti.

Mazilu, Dan Horia, 1976: Barocul în literatura română, Bucureşti, Editura Minerva.

Morariu, Leca, 1921–1922: Codicele pătrăuţean şi Asasinarea lui Grigore Ghica, în „Revista Moldovei”, I, 12.

Nistor, Ion I., 1927–1928: Grigore vodă Ghica la aniversarea de 150 de ani dela moartea sa, în „Codrii Cosminului”, IV–V, partea I.

Ollănescu, D.C., 1899: Teatrul la români, în AAR, seria II, t. XX, Mem. secţ. lit., Bucureşti.

Popovici, Dimitrie, 1945: La littérature roumaine à l’époque des Lumières, Sibiu.

Protopopescu, Lucia, 1967: Noi contribuţii la biografia lui Ion Budai-Deleanu. Documente inedite, Bucureşti, Editura Academiei.

RHJ, 2000: Rječnik hrvatskoga jezika, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, Školska knjiga.

Pseudo-Enache Kogălniceanu, Ioan Canta, 1987: Cronici moldoveneşti, ed. critică de Aurora Ilieş şi Ioana Zmeu, Bucureşti, Editura Minerva.

Simonescu, Dan, 1967: Cronici şi povestiri româneşti versificate (sec. XVII–XVIII), Bucureşti, Editura Academiei.

Stroev, Alexandre, Ileana Mihăilă, 2001: «Ériger une République souveraine, libre et indépendante» – Mémoires de Charles-Léopold Andreu de Bilistein sur la Moldavie et la Valachie au XVIII-e siècle, étude introductive, textes établis et notes par Alexandre Stroev et Ileana Mihăilă, Bucureşti, Editura Roza Vânturilor.

Sulzer, Franz Joseph, 1781–1782: Geschichte des transalpinischen Daciens, das ist der Walachey, Moldau und Bessarabiens. Im Zusammenhange mit der Geschichte des übrigen Daciens als ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen, I, II, III, Wien, Gräffer.

Turdeanu, Emil, 1936: Contribuţiuni la studiul cronicilor rimate, în „Cercetări literare”, II.

Ursu, N. A., 1978: Paternitatea primei piese de teatru româneşti, în „Cronica”, XIII, 8(630).

Ursu, N. A., 1983: Şi totuşi „Occisio” nu este opera lui Ion Budai-Deleanu, în „Cronica”, XVIII, nr. 36.

Ursu, N. A., 1997: Contribuţii la istoria literaturii române. Studii şi note filologice, Iaşi, Editura Cronica.

Vulcan, Iosif, 1898: O tragedie românească din secolul al XVIII, în „Familia”, XXXIV, 49. Wolf, Andreas,1805: Beiträge Zu Einer Statistisch-historischen Beschreibung Des Fürstenthums Moldau, vol. II, Sibiu.

No Comments

Comments are closed.