The review for Literary History and Theory

PLANURILE DE SEPARAȚIE ÎN REALISMUL LUI AGÂRBICEANU

December 15, 2022

👤Author

Name: Mihăiță Stroe
Affiliation: Doctorand, Școala de Studii Avansate a Academiei Române; Cercetător asistent la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română;
Contact: st.mihaita@gmail.com

📄Article

Citation Recommendation: STROE, Mihăiță. Planurile de separație în realismul lui Agârbiceanu”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 166-178.
Titlul: PLANURILE DE SEPARAȚIE ÎN REALISMUL LUI AGÂRBICEANU
Title: SEPARATION PLANS IN AGÂRBICEANU’S REALISM
Pages: 166-178
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/12_M_Stroe.pdf

Rezumat: Acest text se înscrie într-un capitol mai amplu al unei teze de doctorat în curs de elaborare, care își propune să abordeze viața și opera scriitorului Ion Agârbiceanu. Acest fragment vizitează volumul Introducere în opera lui Ion Agârbiceanu de Mircea Popa (Editura Minerva, 1982), lucrare care urmărește să demonstreze caracterul realist al operei autorului ardelean, salvându-l de etichetele tendențioase ale criticii interbelice.

Cuvinte-cheie: Ion Agârbiceanu, monografie, realism, Mircea Popa, tipologie personaje

Abstract: This text is part of a larger chapter of a doctoral thesis under development, which aims to address the life and work of the writer Ion Agârbiceanu. This fragment visits the volume Introduction to the work of Ion Agârbiceanu by Mircea Popa (Minerva Publishing House, 1982), a work that seeks to demonstrate the realistic character of the Transylvanian author’s work, saving him from the tendentious labels of interwar criticism.

Keywords: Ion Agârbiceanu, monograph, realism, Mircea Popa, character typology

Bibliography:

Mircea Popa, Introducere în opera lui Ion Agârbiceanu, Editura Minerva, București, 1982.

No Comments

Comments are closed.