The review for Literary History and Theory

PROBLEME DE CANTEMIROLOGIE

December 20, 2023

👤Author

Name: Valeriu Matei
Affiliation: Membru de onoare al Academiei Române, Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei
Contact: valeriumatei@yahoo.ca

📄Article

Citation Recommendation: MATEI, Valeriu. „Probleme de cantemirologie”. În: RITL, New Series, XVII, No 1-4, January-December 2023, p. 160-183. doi: 10.59277/ritl.2023.17.18
Titlul: PROBLEME DE CANTEMIROLOGIE
Title: CANTEMIROLOGY ISSUES
Pages: 160-183
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2023/18_V_Matei.pdf
DOI: 10.59277/ritl.2023.17.18

Abstract: In this article are highlighted the main achievements of generations of researchers of Dimitrie Cantemir’s life and work, which have succeeded during three centuries since the passing of the great encyclopaedist and scholar, writer, historian, philosopher, geographer, cartographer, ethnologist, composer and musician. At the same time, there are mentioned the controversial issues related to the biography of the scholar, from the origin of his family, the place of birth, to the less known periods of his life (for example, being in Istanbul in 1688 (1689) – 1691), including his relations with various personalities of his time, also the biographies of his descendants. The author also addresses the many issues related to the genesis and publication of Cantemirian works, the need to edit the complete works of D. Cantemir, which would include the original texts and his correspondence.

Keywords: cantemirology, Enlightenment, genealogy, Romanianism, encyclopaedism, Orientalism.

Bibliography

1. The History of the Growth and Decay of the Othman Empire, Part I …Written originally in Latin by Demetrius Cantemir, late Prince of Moldavia. Transleted into English from the Authors own manuscript, by N.Tindal, M.A. Vicar of Greath Waltham in Essex… (Londra, 1734, XVI + 4 + 272 + planțe, in folio); Part II… (1735. pp. 273 – 460 + planșe, in folio).

2. Беер [Феофил Сигфрид]. История о жизни и делах молдавскаго государя Константина Кантемира, с российским переводом и с приложением родословия кнезей Кантемиров, Моcква, Унив[ерситетская] тип[ография], 1783.

3. Димитрия Кантемира, бывшаго князя в Молдавии, Историческое, географическое и политическое описание Молдавии с жизнью сочинителя. С немецкаго преложения перевел Василий Левшин, Москва. В Университетской Типографии, у Н[иколая] Новикова. 1789, 120, XLIV+388 c.

 4. Ştefan Ciobanu. Dimitrie Cantemir în Rusia. Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1925, 208 p.

5. P. P. Panaitescu. Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera. Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1958, 265 p. + 1 f. potr.

6. Constantin Măciucă. Dimitrie Cantemir. Bucureşti, Editura tineretului, 1962, 301 p. ed. a II-a: Dimitrie Cantemir. Bucureşti, s.n., 1972, 188 p.

 7. Dan Bădărău. Filozofia lui Dimitrie Cantemir, Editura Academiei R.P.R., București, 1964, 410 p.

 8. Scarlat Callimachi. Demetre Cantemir. Bucureşti, Editura Meridiane, 1966, 512 p.

 9. Dimitrie Cantemir. Opere complete: Vol. I – Divanul. Ediție îngrijită, studiu introductiv și comentarii de Virgil Cândea. Text grecesc de Maria Marinescu Himu, EAR, 1974; Vol. IV – Istoria ieroglifică. Text stabilit și glosar de Stela Toma. Prefață de Virgil Cândea. Studiu introductiv, comentarii, note, bibliografie și indici de Nicolae Stoicescu, EAR, 1973; Vol VI, tomul I – Vita Constantini Cantemirii, cognomento Senis, Moldaviae Principis. Cuvânt înainte de Virgil Cândea, studiu introductiv de Andrei Pippidi. Ediție critică, traducere și anexe de Dan Slușanschi și Ilieș Câmpeanu. Note și comentarii de Andrei Pippidi. Indici de Ilieș Câmpeanu. EAR. 1996; Vol VI, tomul II – Scurtă povestire despre stârpirea familiilor lui Brâncoveanu și a Cantacuzinilor. Memorii către Petru cel Mare (1717 și 1718). Cuvânt înainte de Virgil Cândea. Ediție critică, cu studiu introductiv, note și comentarii de Paul Cernovodeanu, în colaborare cu Alvina Lazea, Emil Lazea și Mihai Caratașu. EAR, 1996; Vol VIII, tomul II – Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane. Traducere, studiu introductiv, note și comentarii de Virgil Cândea, versiunea rusă îngrijită de Anca Irina Ionescu. EAR, 1987; Vol IX, partea I – De antiquis et hodiernis Moldaviae nominibus și Historia moldo-vlachica. Prefață de Virgil Cândea. Ediție critică, traducere, introducere, note și indici de Dan Slușanschi. EAR, 1983.

10. Ion D. Lăudat. Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera. Iaşi, Editura Junimea, 1973, 272 p. cu il. 11. Eugenia Popescu-Judetz. Dimitrie Cantemir: Cartea ştiinţei muzicii. Bucureşti, Editura muzicală, 1973, 408 p. cu ilustr., facs. şi n. muz. + 1 f. Portr.; Idem. Dimitrie Cantemir – teoretician și compozitor de muzică turcă, ed. Curtea Veche, București, 2018, 272 p.

12. Elvira Sorohan. Cantemir în cartea ieroglifelor. Bucureşti, Editura Minerva, 1978, 287 p. 13. Victor Țvircun. Dimitrie Cantemir – repere biografice. EAR, Muzeul Brăilei Carol I, Editura Istros, București – Brăila, 2017, pp. 28 – 31.

14. Ecaterina Ţarălungă. Dimitrie Cantemir: Contribuţii documentare la un portret. Bucureşti, Editura Minerva, 1989, 425 p.

15. Dimitrie Cantemir. Opere: Vol I – Divanul. Istoria ieroglifică. Hronicul a vechimei romano-moldo-vlahilor. Text, cronologie, glosar, referințe critice și introducere Hronicul de Stela Toma. Prefață, indice de autori și opere și introducere Divanul de Virgil Cândea. Introducere Istoria ieroglifică de Nicolae Stoicescu. Editura Academiei Române, Univers enciclopedic, București, 2003; Vol – Istoria maririi si decaderii Curtii othmane. Vol I – II. Ed. Textului latinesc și aparatul critic Octavian Gordon, Florentina Nicolae și Monica Vasileanu. Traducere din limba latină Ioana Costa.; cuvânt înainte de Eugen Simion; studiu introductiv de Ștefan Lemny. Academia Română. Fundația Națională pentru Știință și Artă. București, 2015; Vol – Dimitrie Cantemir. Ieremia Cacavela. Institutio logices. Academia Română. Fundația Națională pentru Știință și Artă. București, 2017; Vol. – Despre numele Moldaviei: în vechime și azi. Istoria moldovlahică. Viața lui Constantin Cantemir. Descrierea stării Moldaviei: în vechime și azi. Editarea textului latinesc, aparatul critic și indicii Florentina Nicolae. Traducere din limba latină Ioana Costa. Studiu introductiv Andrei Eșanu, Valentina Eșanu. Academia Română. Fundația Națională pentru Știință și Artă. București, 2017; Vol. – Icoana de nezugrăvit a științei preasfinte. Pasaje neclare în Catehism. O cercetare naturală a monarhiilor. Elogiu pentru autor. Mic compendiu de logică. Editarea textului latinesc, aparatul critic și indicii Florentina Nicolae. Traducere din limba latină Ioana Costa. Studiu introductiv Ștefan Afloroaei. Academia Română. Fundația Națională pentru Știință și Artă. București, 2017; Vol – Descriptio Antiqvi et Hodierni Status Moldaviae. Descrierea Stării de Odinioară și de azi a Moldovei. Academia Română. Fundația Națională pentru Știință și Artă. București, 2018; Vol – Curanus. Collectanea Orientalia. De muro Caucaseo. Editarea textului latinesc, aparatul critic și indicii Florentina Nicolae. Traducere din limba latină Ioana Costa. Academia Română. Fundația Națională pentru Știință și Artă. București, 2018.

16. Gheorghe Mihăilă. O izbândă ştiinţifică şi editorială: Dimitrie Cantemir, Creşterile şi Descreşterile Imperiului Otoman, în vol. Idem. Între Orient şi Occident. Studii de cultură şi literatură română în secolele al XV-lea – al XVIII-lea, Bucureşti, 1999, p. 339 – 356. 17. Ștefan Lemny. Un principe român în zorile Luminilor europene. Editura Institutului Cultural Român, București, 2019 ș.a.

18. Ion Hadârcă. Dimitrie Cantemir – poetul, în Dimitrie Cantemir. Poemele Inorogului. Editura Academiei Române, colecția O sută și una poezii, București, 2023.

19. Anatolie Apostol. Soțiile voievodului Constantin Cantemir bătrânul, în Revista de Istorie a Moldovei, nr. 1-2, Chișinău, 2006, p. 33 – 37.

20. Neamul Cantemireștilor. Bibliografie. Coordonator acad. Andrei Eșanu, ed. Pontos, Chișinău, 2010.

No Comments

Comments are closed.