The review for Literary History and Theory

RITL Issue 1-4 / 2007

December 15, 2007

SUMAR

EDITORIAL

EUGEN SIMION, Reîncepem / 7

CENTENAR MIRCEA ELIADE (1907-2007)

GRATIELA BENGA, Proiecții (inter)textuale în opera lui Mircea Eliade / 11

ANDREI MILCA, Spirit şi destin sub „teroarea istoriei” / 31

LIVIU BORDAŞ, Conflictul generaţiilor în România interbelică. Mircea Eliade și tatăl său / 37

CENTENAR MIHAIL SEBASTIAN (1907 — 2007)

DUMITRU MICU, Eliade și Sebastian / 65

PAUL DUGNEANU, Mihail Sebastian și poetica romanului proustian / 71

INEDIT: Rotonda Mihail Sebastian (30 de ani de la moarte, MLR, 1975; Şerban CIOCULESCU, Cella SERGHI, Mircea ŞEPTILICI, Camil BALTAZAR, D.I. SUCHIANU, Vicu MÂNDRA, Ioana POSTELNICU, Dinu IANCULESCU) / 77

FĂNUŞ NEAGU -75

ION BRAD, Un mare poet al limbii române / 109

DRAGOȘ M. VICOL, Poezia senzaţionalului şi sentimentul tragicului în romanul Îngerul a strigat / 123

ANTONIO PATRAŞ, The Art of Narrating / 135

ÎN DEZBATERE

ANDREI GLIGOR, Critica postbelică / 143

DUMITRU MICU, Proletcultismul (I) / 149

DOSAR

Cronologia vieţii literare româneşti 1944-1964 (I) / 159

CRONICA EDIȚIILOR

Nicolae MECU, Cuvânt la redeschidere / 207

DOCUMENT

Andrei NESTORESCU, M. Kogălniceanu în corespondenţă (…Cea mai trainică operă a lui Kogălniceanu…) / 213

STUDII

Évanghélia STEAD, Noua Şeherezadă, maşină ficțională şi lectura încrucişată: Théophile GAUTHIER, Edgar Allan POE și Nicolae DAVIDESCU / 237

LAURENȚIU HANGANU, Poetică și ornamentică / 251

SIMONA GALAȚCHI, Knowledge and Transformation in Ioan Petru CULIANU’s Literature / 236

ILEANA MIHAILĂ, «Organiser un Elysée»: l’histoire du Concours de l’an IX / 287

OANA SOARE, Noi si neobarbarii (poziția lui Petru Dumitriu in cadrul disputei in jurul modernismului) / 313

INTERFERENȚE

ALEXANDRA CIOCÂRLIE, Hanibal, un duşman „exemplar“ (glose pe marginea Istoriilor lui Titus Livius) / 329

CARMEN-NICOLA JUMARA, O perspectivă inedită asupra romanului latin / 341

BREVIAR

DAN HORIA MAZILU, m.c. al Academiei Române, Proiectul Enciclopedia Literaturii Române Vechi / 359

ILEANA MIHAILĂ, Presénces roumaines au XII-e Congrès international des Lumiéres, 8-15 juillet, Montpellier — France / 369

CRISTINA BALINTE, Evenimente ştiinţifice desfăşurate în Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“, în anul academic 2006-2007 / 371

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *