The review for Literary History and Theory

SCRIITORII ÎN VACANȚĂ. PROPUNERI PENTRU O REFLECȚIE TEORETICĂ

December 20, 2023

👤Author

Name: Ligia Tudurachi
Affiliation: Cercetător științific II, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”
Contact: ligia.tudurachi@gmail.com

📄Article

Citation Recommendation: TUDURACHI, Ligia. „Scriitorii în vacanță. Propuneri pentru o reflecție teoretică”. În RITL, New Series, XVII, No 1-4, January-December 2023, p. 298-306. doi: 10.59277/ritl.2023.17.25
Titlul: SCRIITORII ÎN VACANȚĂ. PROPUNERI PENTRU O REFLECȚIE TEORETICĂ
Title: WRITERS ON VACATION. PROPOSALS FOR A THEORETICAL REFLECTION
Pages: 298-306
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2023/25_L_Tudurachi.pdf
DOI: 10.59277/ritl.2023.17.25

Abstract: The text aims to compile a small index of literary forms that are born or only reappear in holiday contexts of Romanian writers, being closely related to the place of vacation and the way it is organized. The series of these forms opens with the poetry of the ruins, an imported form, which justifies the mobilization of our romantic poets on a journey to the ruins; and includes several other examples, such as the Montagnard legend (related to the holidays in Bucegi of V.A. Urechiă’s family), the miniature (suggested by the year spent in the C.T.C. sanatorium at Tekirghiol by M. Blecher, together with the painter Lucia Dem. Bălăcescu), the aphorism and the incantation (from the landscapes with clouds by Petru Creția), or the imported form of the Abschiedsduett/ “duet ballad” (called by Andrei Pleșu, to record the “paideic” experience of Păltiniş that he lives with C. Noica and Gabriel Liiceanu).

Keywords: formal devices, heterotopia, collection, vacation, writers’ vacations.  

Bibliography

***. 1970. Poezia română clasică. De la Dosoftei la Octavian Goga, ed. îngrijită de Al. Piru și Ioan Șerb, cuvânt înainte de Al. Piru, București, Editura Minerva. ALEXANDRESCU, Gr.. 1964. Versuri și proză, ed. a II-a, îngrijită de I. Fischer, prefață de Silvian Iosifescu, Editura Tineretului, București.

 BLECHER, Max. 2017. Opere, ediție critică, studiu introductiv, note, comentarii, variante și cronologie de Doris Mironescu, postfață de Eugen Simion, Fundația Națională pentru Știință și Artă, București, .

BUCUȚA, Emanoil. 2003. Balcic, Cronicar, București.

BUCUȚA, Emanoil. 1930. Maica Domnului de la Mare, București, Cartea românească.

CREȚIA, Petru. 2005, Norii (1979), Humanitas București.

 DEM. BĂLĂCESCU, Lucia. 1979. Destăinuiri anti-literare în chip și slovă, cu 71 de reproduceri originale și o prefață de Șerban Cioculescu, Litera, București.

 DEM. BĂLĂCESCU, Lucia. 1970. Album, text de Iulian Mereuță, Ed. Meridiane, București. DEM. BĂLĂCESCU, Lucia. 1979. Album, text de Dragoș Morărescu et Petre Oprea, Editura Meridiane, București.

GALACTION, Gala. 1947. Mangalia, Ediția Casa Școalelor, București.

 HELIADE-RĂDULESCU, Ion. 1984. Scrieri alese, ediție îngrijită de Vladimir Drîmba, postfață și cronologie de Constantin Măciucă, Editura Albatros, București.

HOLBAN, Anton. 1935. Mereu Balcic, în „Lumea turistică”, II, no. 7.

LIICEANU, Gabriel. 2013. Jurnalul de la Păltiniș. Un model paideic în cultura română, ed. aniversară de 30 de ani, Humanitas, București.

NOICA, Constantin. 1990. Jurnal de idei. Text stabilit de Thomas Kleininger, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Sorin Vieru, Humanitas, București.

 PLEȘU, Andrei. 1980. Pitoresc și melancolie: o analiză a sentimentului naturii în cultura europeană, Ed. Univers, 1980.

URECHIA, Alceu. 1868. Din memoriile unui explorator român, în „Adevărul de joi”, I, 6-8. URECHIA, Alceu. 1894. O săptămână la Sinaia (File de carnet), în „Familia”, XXX, 28. URECHIA, Nestor. 1911. Drumurile noastre, Institutul de arte grafice Carol Göbl, București. URECHIA, Nestor. 1916. Dragi să ne fie munții, Tipografia „Jockey-club” Ion C. Văcărescu, București.

URECHIA, Nestor. 1916. Umbletul pe jos, Alcalay, București.

URECHIA, Nestor. 1923. Robinsonii Bucegilor, Ed. Socec & Co., București.

URECHIA, Nestor. 1928. În Bucegi, Tipografia Brănișteanu, București.

URECHIA, Nestor. 1979. Vraja Bucegilor, ediție îngrijită și prefață de Mircea Handoca, Ed. Sport-Turism, Bucarest.

URECHIĂ, V.A.. 1976. Scrieri literare, ediție, prefață, note și glosar de Alexandru George, Minerva, București.

URECHIĂ, V.A.. 1891. Legende române, Ed. Librăriei Socec & Co., București.

 VOICULESCU, Vasile. 1940. Întrezăriri. Primăvara la Balcic, Fundația pentru Literatură și Artă «Regele Carol II», București.

No Comments

Comments are closed.