The review for Literary History and Theory

STERE, C.[ONSTANTIN]

December 15, 2011

👤Author

Name: Victor Durnea
Affiliation: Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, al Academiei Române – Iaşi

📄Article

Citation Recommendation: DURNEA, Victor. „Stere, C.[onstantin]”. In: RITL, New Series, V, No. 1-4, January-December 2011, p. 151–159
Titlul: STERE, C.[ONSTANTIN]
Titre: CONSTANTIN STERE
Pages: 151–159
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2011/11_V_Durnea.pdf

Résumé: La jeunesse révolutionnaire de Constantin Stere, partisan des mouvements socialistes et de la lutte active contre l’injustice sociale et politique, est assez peu connue par le public plus large. Avant qu’il ne s’établît en Roumanie à Iassy, âgé de 27 ans, et qu’il ne devînt le chef du mouvement « poporaniste » (« peuple-iste »), il a été plusieurs fois arrêté et emprisonné. Une fois emménagé à Iaşi, il commence à déployer une large activité de journaliste, en écrivant des articles sociaux et politiques, et, puis, des essais littéraires. Constantin Stere se lance en politique et se lie d’amitié avec Garabet Ibrăileanu, le directeur de la revue littéraire Viaţa românească (La vie roumaine). Il fut en même temps professeur universitaire de droit et a eu beaucoup de chances à devenir premier-ministre. Le roman qui a bâti sa réputation littéraire, un roman-fleuve selon le modèle de Jean-Cristophe de Romain Rolland, s’appelle In preajma revoluţiei (A l’époque de la révolution).

Mots-clés: Constantin Stere, Garabet Ibrăileanu, le roman În preajma revoluţiei, le mouvement « poporaniste », revue littéraire « Viaţa românească »

Bibliography:

SCRIERI: Patru zile în Ardeal, Bucureşti, [1916];

În voia valurilor, Bucureşti, [1916];

În literatură, Iaşi, 1921;

Un caz de conştiinţă, Bucureşti, 1921;

Remember, Bucureşti, 1924;

Craii de Curtea-Veche, Bucureşti, 1929; ed. cu ilustraţii de G. Tomaziu, Bucureşti, 1945; ed. îngr. şi pref. Perpessicius, Bucureşti, 1965; ed. îngr. şi introd. Lidia Bodea, Iaşi, 1998;

Documentări şi lămuriri politice. Preludii: Partidul Naţional-Ţărănesc şi „cazul Stere”, Bucureşti, 1930;

Opere, îngr. şi pref. Perpessicius, Bucureşti, 1936; Pajere, îngr. Marica M. Caragiale, pref. Perpessicius, cu un portret de Marcel Iancu, Bucureşti, 1936; ed. bilingvă (Pajere – Aigles royaux), îngr. şi tr. Romulus Vulpescu, Bucureşti, 1983;

În preajma revoluţiei, Bucureşti, I-VIII, [1932]–1936; ed. I–IV, îngr. şi pref. Vasile Badiu, Chişinău, 1990-1991; ed. I-III, îngr. şi pref. Z. Ornea, Bucureşti, 1991–1993;

Scrieri, îngr. şi introd. Z. Ornea, Bucureşti, 1979;

Pajere. Remember. Craii de Curtea-Veche. Sub pecetea tainei, Bucureşti, 1988;

Preludiu. Pagini de presă, îngr. Vasile Badiu, Chişinău, 1989;

În viaţă, în literatură…, îngr. Vasile Badiu, Chişinău, 1991;

Sub pecetea tainei, îngr. Marian Papahagi, pref. Nicolae Manolescu, postfaţă Ion Vartic, Cluj-Napoca, 1994;

Opere, îngr. şi introd. Barbu Cioculescu, Bucureşti, 1994; ed. îngr. şi introd. Barbu Cioculescu, pref. Eugen Simion, Bucureşti, 2001;

Social-democratism sau poporanism?, îngr. şi pref. Mihai Ungheanu, postfaţă Ilie Bădescu, Galaţi, 1996;

Craii de Curtea-Veche. Sub pecetea tainei, introd. Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 1996;

Singur împotriva tuturor, îngr. Alina Ciobanu, Chişinău, 1997;

Documentări politice, îngr. Iurie Colesnic, Chişinău, Bucureşti, 2002; ed. îngr. Alexandru George, Bucureşti, 1999.

REPERE BIBLIOGRAFICE:

E. Lovinescu, Ist. lit. rom. cont., IV, 239–240;

Al. A. Philippide, „Craii de Curtea-Veche”, VR, 1929, 4;

Ion Barbu, Răsăritul Crailor, „Ultima oră”, 1929, 103;

Sebastian, Jurnal, 265–270, 451–454,

N. Iorga, Ist. lit. cont. (1934), II, 285;

Perpessicius, Menţiuni, III, 1–11;

Ovidiu Papadima, „Pajere”, G, 1939, 6;

Vianu, Studii şi portrete, Bucureşti, 1938, 21–35;

Pompiliu Constantinescu, Figuri literare, Bucureşti, 1939, 79–96;

Călinescu, Ist. lit., (1941), 812–815, Ist. lit. (1982), 897–900;

Vianu, Arta, 356–365;

Cioculescu, Aspecte, 126–128;

A. E. Baconsky, Mateiu I. Caragiale, ST, 1958, 1;

Tudor Arghezi, Caragiale şi fiul, IL, 1962, 6;

Cioculescu, Varietăţi, 392–397;

Crohmălniceau, Literatura, I, 525–539;

Perpessicius, Alte menţiuni, 287–296;

Streinu, Pagini, I, 150–161, II, 412–437;

Theodor Vârgolici, Mateiu I. Caragiale, Bucureşti, 1964;

Călinescu, Eseuri, 45–63;

George, Semne, 17–37, 54–82;

Crohmălniceanu, Literatura, I, 564–578;

Muthu, Orientări, 108–121;

George, Sfârşitul, I, 206–208, III, 179–189, 201–208;

Dan, Proza, 279–283;

Muthu, Lit. rom., 236–255;

Ovidiu Cotruş, Opera lui Mateiu I. Caragiale, Bucureşti, 1977;

Papu, Clasicii, 167–182;

Mateiu I. Caragiale – un personaj. Dosar al existenţei, coordonator şi pref. Al. Oprea, Bucureşti, 1979;

Al. Oprea, Faţa nevăzută a literaturii, 1980, 26–106;

Papahagi, Eros, 46–57;

Alexandru George, Mateiu I. Caragiale, Bucureşti, 1981;

Mariana Vartic, Mateiu Caragiale: mitologie şi viziune asupra lumii, DFC, 263–289;

Steinhardt, Critică, 14–26;

Manolescu, Arca, III, 76–79, 100–109;

Ţeposu, Viaţa, 55–61;

Scarlat, Ist. poeziei, II, 195–198;

Mateiu I. Caragiale interpretat de…, îngr. şi pref. Alexandru George, Bucureşti, 1985;

Călinescu, Biblioteci, 67–74;

Manolescu, Teme, VI, 66–75;

Zamfir, Cealaltă, 32–39;

Negoiţescu, Ist. lit., I, 223–224;

Petru Mihai Gorcea, Mateiu I. Caragiale, Bucureşti, 1995;

Ioan Derşidan, Mateiu I. Caragiale. Carnavalescul şi liturgicul operei, Bucureşti, 1997;

Iulian Boldea, Faţa şi reversul textului (I.L. Caragiale şi Mateiu I. Caragiale), Târgu Mureş, 1998;

Dicţ. analitic, I, 235–239, III, 263–265, IV, 28–31;

Glodeanu, Poetica, 323–337;

Durnea, Orizonturi, 170–185;

Sorescu, Lumea, 30–86;

Dicţ. esenţial, 141–146;

Simion, Ficţiunea, III, 74–78;

Vârgolici, Portrete, 255–276;

Ion Iovan, Mateiu Caragiale. Portretul unui dandy român, Bucureşti, 2002;

Ion Vartic, Clanul Caragiale, Cluj[1]Napoca, 2002;

Matei Călinescu, Mateiu I. Caragiale. Recitiri, Cluj-Napoca, 2003;

Gheorghe Glodeanu, Poetica misterului în opera lui Mateiu Caragiale, Cluj-Napoca, 2003

No Comments

Comments are closed.