The review for Literary History and Theory

ANTON HOLBAN

December 15, 2017

👤Author

Name: Cristina Balinte
Affiliation: Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române.

📄Article

Citation Recommendation: BALINTE, Cristina. „Anton Holban”. In: RITL, New Series, XI, No. 1-4, January-December 2017, p. 157-174.
Titlul: ANTON HOLBAN
Title: ANTON HOLBAN
Pages: 157-174
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2017/9_C_Balinte.pdf

Bibliography:

Ioan Argintescu, Anton Holban, „Ioana”, în Revista vremii, 1935, 10–11; Lovinescu, Ist. lit. rom. cont., I, 288, 563, 656, II, 237, 251, 253, 254;

Emil Gulian, Doi ani de la moartea lui Anton Holban, în Universul literar, 1939, 3; Constantinescu, Scrieri, III, 162–177;

Ionescu, Război, I, 156–159;

Perpessicius, Opere, VI, 52–54, 250–253, VII, 94–97;

 Streinu, Pagini, II, 257–262; Sebastian, Jurnal, 327–332;

 Călinescu, Ulysse, 73–74, 219–222;

Sebastian, Eseuri, 306–310;

Şuluţiu, Portrete, 225–240;

Cioculescu, Aspecte, 350–353;

Munteano, Panorama, 253–254;

Călinescu, Ist. lit. (1941), 875–876, Ist. lit. (1982), 961–963;

Georgescu, Încercări, II, 281–296;

Manolescu, Lecturi, 147–169;

Georgescu, Polivalenţa, 228–232; Petrescu, Realitate, 169–229;

 Dinu Pillat, Mozaic istorico-literar, București, 1969, 44–46;

Al. Călinescu, Anton Holban. Complexul lucidităţii, Bucureşti, 1972;

Crohmălniceanu, Literatura, I (1972), 478–482, 484–486;

Vlad, Convergenţe, 237–255;

 Manolescu, Teme, II, 9–12;

 Protopopescu, Romanul, 115–174;

Manolescu, Arca, II, 161–188;

Florescu, Profitabila, 132–165;

Silvia Urdea, Anton Holban sau Interogaţia ca destin, Bucureşti, 1983;

Mariana Vartic, Anton Holban şi personajul ca actor, Bucureşti, 1983;

Vlad, Lectura rom., 60–64;

Zamfir, Cealaltă faţă, 82–91;

 Ioan Holban, Literatura subiectivă, București, 1989, 145-146;

 Mihai Mangiulea, Introducere în opera lui Anton Holban, Bucureşti, 1989;

 Negoiţescu, Ist. lit., I, 256–258;

Glodeanu, Poetica, 249–268;

Carmen Matei Mușat, Romanul românesc interbelic, București, 1998, 33–34;

Dicţ. analitic, II, 178–179, 290–292, III, 209–212;

 Dicţ. esenţial, 373–375;

Viorel Cosma, Muzicieni din România, IV, București, 2001, 54-55;

Eugen Dimitriu, Lovineştii, îngr. şi pref. Constantin Severin, Iaşi, 2001, passim;

Nicolae Florescu, Divagaţiuni cu Anton Holban, Bucureşti, 2001; Ioana Pârvulescu, Emoții date la maximum, RL, 2001, 23;

Z. Ornea, Proustianul Anton Holban, RL, 2001, 27;

Constantin Trandafir, Între autenticitate și convenție, ALA, 2002, 606;

 Anton Holban – 100 (N. Manolescu, Holban la centenar; Alexandru Călinescu, „Nu-mi place literatura”; Mihai Zamfir, Neverosimilul centenar), RL, 2002, 5;

Emil Vasilescu, Anton Holban, Bucureşti, 2002;

Iulian Băicuș, Dublul Narcis, I, București, 2003, 49-109;

Ofelia Ichim, Între eros, solitudine și Brahms. Motive literare în proza lui Anton Holban, Iași, 2003;

Marcel Corniș-Pope, John Neubauer (eds.), History of the literary cultures of East-Central Europe, II, Amsterdam/ Philadelphia, 2004, 97;

Adrian Majuru, Obsesia tinerei moarte, ALA, 2004, 707;

 Gheorghe Glodeanu, Anton Holban, Cluj-Napoca, 2005 (ed. a II-a, Iași, 2010);

 Ion Simuț, Ceasornicarul sufletului feminin, RL, 2006, 5;

Diana Vrabie, Hermeneutica lui Anton Holban, în Limba Română (Chișinău), 2007, 10–12;

Oana Draia, Etapa Cristina Balinte 18 174 realist-obiectivă a unui scriitor subiectiv, în Oglinda literară, 2007, 12;

 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Pitești, 739–748;

Vlad Davian, „Jocurile Daniei” – povestea din afara copertelor, în Mozaicul, 2009, 6;

Oana Draia, Anton Holban în receptarea călinesciană, CC, 2009, 5–6–7;

Șerban Tomșa, O femeie și trei romane, în Oglinda literară, 2010, 4–5;

Marian Victor Buciu, 10+10 prozatori exemplari nominalizați la Nobel, București, 2010, 85–98;

Daniela Hogea, Viața și opera lui Anton Holban, Drobeta Turnu-Severin, 2010.

No Comments

Comments are closed.