The review for Literary History and Theory

CEREMONIALUL LECTURII. NOTE MARGINALE EFECTUATE DE PRINCIPII ROMÂNI

December 15, 2018

👤Author

Name: Mihaela Necula
Affiliation: Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române

📄Article

Citation Recommendation: NECULA, Mihaela. „Ceremonialul lecturii. Note marginale efectuate de principii români”. In: RITL, New Series, XII, No. 1-4, January-December 2018, p. 163-170.
Titlul: CEREMONIALUL LECTURII. NOTE MARGINALE EFECTUATE DE PRINCIPII ROMÂNI
Title: THE CEREMONY OF READING THROUGH THE MARGINAL NOTES

Pages: 163-170
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2018/1-4/12_M_Necula.pdf

Abstract: The article is about the marginal notes on manuscripts and old books dating from the 15th to 19th century copied under the royal patronage or ordered by a prince or by the members of the royal family of the Romanian lands. There are manuscripts with various subjects that shows the involvement of principles in the evolution of old book and old literature. These marginal notes give a perspective on the ceremony of reading. The passion of reading of this type of literature is also found at Constantin Brâncoveanu, Ştefan Voievod, Bogdan Voievod, Ioan Ieremia Movilă, Matei Basarab, Constantin Mavrocordat and other Romanian princes. They often consulted astrologer´s predictions, read the calendars for the political character, gave the books for writing and sometimes they were teaching their children through them.

Keywords (translated): ceremony, marginal notes, principles, reading, old books

Bibliography:

Andriescu, Bogdan, 2013: Viaţa privată din Transilvania (sec. XVII–XIX) în însemnări pe cartea românească veche, Bucureşti, Muzeul Naţional al Literaturii Române.

Caproşu I., Chiaburu E. 2008: Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, volumul I, Iaşi, Editura Editorială Demiurg.

Corfus, Ilie, 1975: Însemnări de demult, Iaşi, Editura Junimea.

Iorga, Nicolae, 1921: „Istoria ţării prin cei mici” în „Revista istorică”, VII, nr. 1–3.

Iorga,Nicolae, 1907: „O alegere de episcopi moldoveni în 1557–1558”, în „Răvaşul”.

Litzica, Constantin, 1909: Catalogul manuscriptelor greceşti, Bucureşti, Ediţiunea Academiei Române.

Urs, Otilia, 2011: Catalogul cărţii româneşti vechi din Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Editura Mega.

Strempel, Gabriel, 1983: Catalogul manuscriselor româneşti, volumul al II-lea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Strempel, Gabriel, 1983: Catalogul manuscriselor româneşti, volumul al III-lea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Vârtosu, Emil, 1942: Foletul Novel. Calendarul lui Constantin Vodă Brâncoveanu, 1693–1704, Bucureşti.

No Comments

Comments are closed.