The review for Literary History and Theory

LITERATURA ROMÂNĂ DE CEREMONIAL, O LITERATURĂ PENTRU PRINCIPI

December 15, 2018

👤Author

Name: Emanuela Timotin
Affiliation: Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”
Contact: etimotin@yahoo.com

📄Article

Citation Recommendation: TIMOTIN, Emanuela. „Literatura română de ceremonial, o literatură pentru principi”. In: RITL, New Series, XII, No. 1-4, January-December 2018, p. 155-162.
Titlul: LITERATURA ROMÂNĂ DE CEREMONIAL, O LITERATURĂ PENTRU PRINCIPI
Title: THE ROMANIAN LITERATURE OF CEREMONIES, A LITERATURE FOR PRINCES
Pages: 155-162
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2018/1-4/11_E_Timotin.pdf

Abstract: The article presents three Romanian texts focusing on princely ceremonies. The texts were almost contemporary, since they are all written in the second half of the 18th century, but they were written in different milieus (Moldavia, Wallachia and Milan), on the basis of distinct sources: one is inspired by the Byzantine literature, one by German texts, and one by Romanian and Turkish documents. The authors’ education and proximity to the princely milieu explain their converging interest in this literary genre.

Keywords: ceremonies, offices, Romanian literature, 18th century, princely milieu

Bibliography:

Camariano-Cioran, A. 2008 [1979]: „Parénèses byzantines dans les pays roumains”, în eadem, Relații româno-elene. Studii istorice și filologice (secolele XIV–XIX), ediție, studiu introductiv, tabel cronologic și note de Leonidas Ramos, București, Editura Omonia, p. 685–702.

Constantine Prophyrogennetos, 1829–1830: De cerimoniis aulae Byzantinae, ed. J.J. Reiske, Bonn, Weber.

Dima, E. 2016: „Capcanele filologiei sau Despre păcatul trufiei”, în Andrei Corbea Hoișie, Eugenia Dima (ed.), Începutul modernizării culturii române și racordarea la Occident prin traduceri, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, p. 93–148.

Fritz, W. D. (ed.). 1972: Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. vom Jahre 1356 [= Monumenta Germaniae Historica, Fontes iuris Germanici in usum scholarum separatim editi, Bd. 11], Weimar, Böhlau.

Învățăturile 1970: Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, ed. Florica Moisil și Dan Zamfirescu, București, Editura Minerva.

Macrides, Ruth, Munitiz, J. A., Angelov D. (ed.). 2013: Pseudo-Kodinos and the Constantinopolitan Court: Offices and Ceremonies, Farnham-Burlington, Routledge.

Manuel Paleologul 2015: Sfaturi pentru educația împărătească, ediție critică și traducere de Simona Nicolae, București, Editura Academiei Române („Scriptores byzantini”, X).

Mareş, Al., 2011: „Despre numele de familie al logofătului Vlad din Mălăieşti: nume moştenit sau nume imaginat?”, „Limba română”, 60, p. 95–100.

Mazilu, D.-H, 1998: Recitind literatura română veche. Partea a II-a: Genurile literare, București, Editura Universității din București.

Piru, Al. 1970: Istoria literaturii române, I. Perioada veche, București, Editura Didactică și Pedagogică.

Pseudo-Kodinos, 1966: Traité des offices, introduction, texte et traduction par J. Verpeaux, Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique.

Pușcariu, S. 1930: Istoria literaturii române. Epoca veche, Sibiu, Tiparul și Editura Krafft & Drotleff S.A.

Ruffini, M. 1973: Biblioteca Stolnicului Constantin Cantacuzino, București, Editura Minerva.

Der Röm. Kays. auf Röm. Königl. Majest. Majest. Hoff-Stadt oder Wienerisches, vollständiges teutsch-französisch- und italiänisches Titular-Buch, Viena, 1697.

Simonescu, D. 1939: Literatura românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi. Studiu și text, București, Fundația „Regele Carol I”.

Simonescu, D., N. Vasilescu-Capsali 1979: „Restituiri: Ienăchiță Văcărescu”, „Manuscriptum”, X, nr. 1, p. 140–145.

Simonescu, D. 1984: Contribuții (Literatură română medievală), București, Editura Eminescu.

Timotin, A. 2012: „Une histoire universelle traduite en roumain au XVIIIe siècle”, Actes du Symposium international „Le Livre. La Roumanie. L’Europe”, 4e édition, t. III, textes réunis et présentés par M. Hauser et alii, Bucarest, Biblioteca Metropolitană, p. 382–388.

Timotin, A., 2013: „Un memoriu autobiografic inedit al lui Radu Cantacuzino către ducele Francisc de Lorena”, în Radu G. Păun, Ovidiu Cristea (ed.). Istoria: utopie, amintire şi proiect de viitor. Studii oferite Profesorului Andrei Pippidi la împlinirea a 65 de ani, Iaşi, p. 127–152.

Timotin, A. 2018: „Le Code des usages de Gheorgaki le logothète et ses rapports avec la littérature byzantine de cérémonial”, „Études balkaniques”, 54, p. 314–323.

Timotin E. 2016: „Glose într-un text românesc de ceremonial necunoscut din 1763 despre alegerea şi încoronarea împăratului romano-german”, „Limba română”, 65, 2016, nr. 1, p. 117–126.

Timotin E. 2017a: „Între Cantacuzini și Habsburgi. Aspecte lexicale ale unui text de ceremonial tradus din germană în română în 1763”, în Adriana Costăchescu, Mihaela Cecilia Popescu, Hommages offerts à Maria Iliescu, Craiova, Editura Universitaria, p. 276–287.

Timotin E. 2017b: „Particularități morfologice (morfo-sintactice) ale unui text românesc de ceremonial din 1763”, în Adina Dragomirescu et alii, Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu doamnei profesoare Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, București, Editura Universității București, p. 425–430.

Timotin, E., Timotin A. 2013: „La terminologie politique dans les gloses de lʼHistoire universelle (1763)” traduite par Vlad Boţulescu, „Revue des études sud-est européennes”, 51, p. 159–174.

Timotin, E., Timotin A. 2015: „Un text românesc inedit din 1763 despre ceremonialul alegerii și încoronării împăratului romano-german”, „Revista istorică”, s.n., 26, nr. 3–4, p. 231–248.

Vătășescu, C. 2016: „Un traité anglais sur les langues du monde appartenant à un prince de la famille Cantacuzino au début du XVIIIe siècle”, „Revue des études sud-est européennes”, 54, p. 201–212.

Vlad Boţulescu de Mălăieşti, 2013, Scrieri, 3 vol. (vol. I: Viaţa lui Scanderbeg, ediție critică, introducere, studiu filologic și lingvistic, glosar și indice de Emanuela Timotin şi Ovidiu Olar, 2013; vol. II: Canonizarea Sfântului Felice. Varlaam şi Ioasaf. Glosar irochez-român. Note astronomice, ediții critice, studii introductive și glosar de Cristina-Ioana Dima; vol. III: Istoria universală. Asia, ediție critică, studii, glosar și indice de Emanuela Timotin și Andrei Timotin), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold.

Vollständiges und Neu-eingerichtetes Titulatur-Buch, Gotha, 1697.

Zamfirescu, Dan, 1984, „Un devotat al culturii”, „Luceafărul” 27, 11 februarie, p. 10.

No Comments

Comments are closed.