The review for Literary History and Theory

CNEAZUL IOAN CANTACUZINO – UN MODERN AL TIMPURILOR VECHI?

December 15, 2018

👤Author

Name: Adriana Iancu
Contact: adrianamaria_iancu@yahoo.com

📄Article

Citation Recommendation: IANCU, Adriana. „Cneazul Ioan Cantacuzino – un modern al timpurilor vechi?”. In: RITL, New Series, XII, No. 1-4, January-December 2018, p. 147-154.
Titlul: CNEAZUL IOAN CANTACUZINO – UN MODERN AL TIMPURILOR VECHI?
Title: THE PRINCE IOAN CANTACUZINO – A MODERN OF THE ANCIENT TIME?
Pages: 147-154
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2018/1-4/10_A_Iancu.pdf

Abstract: Through his texts, Ioan Cantacuzino brings to light his taste and his forward-looking views through the contact with the European literature of the time, and also his contribution regarding its development and, especially, the development of the literary language at the end of the 18th century. From a thematic point of view, through his adaptations, the autor anticipates the later modern literature!

Keywords: dandysm, Chaterine II of Russia, literature, theatre, biography

Bibliography:

BAR ms. rom. 3099, Arsachie şi Ismenia.

BAR ms. rom. 3099, Narchis sau îndrăgitul însuşi de sine.

Babeţi, Adriana: 2004: Dandysmul. O istorie, Iaşi, Editura Polirom.

Barbey dʼAurevilly, 2003: Dandysmul, traducere şi selecţia antologiei Adriana Babeţi, Bucureşti, Editura Polirom.

Baudelaire, Charles, 1992: Pictorul vieţii moderne şi alte curiozităţi, Bucureşti, Editura Meridiane.

Bălcescu, Nicolae, 1845: „Biografie. Spătarul Ioan Cantacuzino”, în „Magazin istoric pentru Dacia”.

Cantacuzino, Ioan, 1993: Poezii noo, ediţie îngrijită de Andrei Nestorescu, Bucureşti, Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”.

Cantacuzino, Ioan, 2003: „Cercarea asupra omului”, în vol. II, Texte uitate. Texte regăsite, ediţii şi studii introductive de Silvia Marin-Barutcieff, Ileana Stănculescu, Manuela Anton, Adriana Mitu, Cătălina Velculescu şi Andrei Netorescu, Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Cultură şi artă.

Cantacuzino, Ioan, 2004: „Narchis sau îndrăgitul însuşi de sine”, în vol. III, Texte uitate. Texte regăsite (Izvoare ale culturii româneşti), ediţii şi studii introductive de Pavel Balmuş, Ileana Stănculescu, Manuela Anton, Cătălina Velculescu şi Andrei Netorescu, Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Cultură şi artă.

Carassus, Emilien,1971: Le mythe du dandy, Paris, Armand Colin.

Ciorănescu, Alexandru, 1937: „O veche traducere din J. J. Rousseau”, în „Revista Fundaţiilor Regale”, nr. 6.

Dicţionarul limbii române, întocmit şi publicat după îndemnul şi cu cheltuiala Maiestăţii Sale Regelui Carol I, 1931, Bucureşti, Ediţiunea Academiei Române.

Dragu, Elena, 2007: Aspecte ale dandismului în literatura română, Iaşi, Editura Lumen.

Gáldi, Ladislas, 1939: Les mots d’origine néo-greque en roumain a lʼépoque des phanariotes, Budapest.

Ileana Mihăilă, 2011: „Quelques précisions sur les premièrs traductions de Rousseau en roumain”, în „Caiete critice”, nr. 1.

Melchior-Bonnet, Sabine, 2000: Istoria oglinzii, traducere de Luminiţa Brăileanu, Bucureşti, Editura Univers.

Scriban, August, Dicţionaru limbii româneşti (Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme), 1939: Iaşi, Institutul de Arte Grafice.

Şăineanu, Lazăr, Dicţionar universal al limbei române:1938, Craiova, Editura Scrisul Românesc.

Tiktin, H., 2000: Rumänisch-Deutsches Wörterbuch 3, überarbeitete und ergänzte Auflage von Paul Miron und Elsa Lüder, Cluj-Napoca, Editura Clusium.

Ursu, N.A., Ursu, Despina, 2011: Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760–1860), vol. III, partea a II-a, Iaşi, Editura Cronica.

No Comments

Comments are closed.