The review for Literary History and Theory

DE LA POEZIA „CALDĂ” LA POEZIE „RECE”. O IPOTEZĂ PENTRU SUBSTITUȚIA INIMII CU CREIERUL ÎN TEORII ALE POEZIEI DE LA ROMANTISM LA MODERNISM

December 20, 2023

👤Author

Name: Teodora Dumitru
Affiliation: Cercetător, Institutul de istorie și teorie literară „G. Călinescu” Academia Română
Contact: teodoralilianadumitru@gmail.com

📄Article

Citation Recommendation: DUMITRU, Teodora. „De la poezia caldă la poezie rece. O ipoteză pentru substituția inimii cu creierul în teorii ale poeziei de la romantism la modernism”. În RITL, New Series, XVII, No 1-4, January-December 2023, p. 280-297. doi: 10.59277/ritl.2023.17.24
Titlul: DE LA POEZIA „CALDĂ” LA POEZIE „RECE”. O IPOTEZĂ PENTRU SUBSTITUȚIA INIMII CU CREIERUL ÎN TEORII ALE POEZIEI DE LA ROMANTISM LA MODERNISM
Title: FROM ‟WARM” POETRY TO ‟COLD” POETRY. A HYPOTHESIS ON THE SUBSTITUTION OF HEART FOR BRAIN IN THEORIES OF POETRY FROM ROMANTICISM TO MODERNISM)
Pages: 280-297
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2023/24_T_Dumitru.pdf
DOI: 10.59277/ritl.2023.17.24

Abstract: In this paper I deal with the transition from the romantic-“cardiological” paradigm of poetry interpretation (“poetry of the heart” – “la poésie du cœur”) to a modernist-cerebral perspective on the lyric: a poetry of the brain, of the intellect. The first would be a warm poetry, which achieves its impact by producing “movement” in the reader/ audience based on the high-temperature feelings it expresses; the other works the other way around, emoting by diminishing the “incandescence” and by “cooling” the feelings/ emotions walked through the “retorts” of the intellect (E. Lovinescuʼs metaphor).

Keywords: ‟poesie du cœur”, romantic poetry, modernist poetry, cerebral emotion, heart, brain, thermodynamics, Claude Bernard, Charles Baudelaire, Eugen Lovinescu.

Bibliography

Baudelaire, Charles, Théophile Gautier. Notice littéraire précédée par une lettre de Victor Hugo, Poulet-Malassis et de Broise, Paris, 1859.

Baudelaire, Charles, Fusées, in Baudelaire, Charles. Œuvres complètes. Texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois. Vol. I, Gallimard, Paris, 1975.

Bernard, Claude, Étude sur la physiologie du cœur, „Revue des Deux Mondes”, Tome 56, 1 mars 1865.

Davidescu, Nicolae, Poezia d-lui I. Vinea, „Flacăra”, nr. 45, 10 nov. 1922, in Davidescu, N. Pagini de critică și publicistică literară, ediție de Margareta Feraru, vol. I, Editura Academiei, București, 2018.

Dournel, Sylvain, Saint-John Perse: un lyrisme du devenir, in „Communication, Lettres et Sciences du Langage’’. Publications de l’Université de Sherbrooke, vol. 4, No 1, Juillet, 2010. Dumitru, Teodora, Eminescu-thermosof sau cum intră știința în poezie (I-II), „Transilvania”, nr. 8-9, 2022.

Dumitru, Teodora, Poezia energiei scăzute. O lectură (peri)termodinamică a interpretării lui G. Bacovia via E. Lovinescu (I-II), „Transilvania”, nr. 3-4, 2023.

Dumont, Léon, Théorie scientifique de la sensibilité, Librairie Germer Baillière, Paris, 1875. Lovinescu, Eugen, Eugen Relgis, in Lovinescu, Eugen, Critice, ed. II., vol. VI, Editura „Ancora” Alcalay & Calafeteanu, București, 1921.

Lovinescu, Eugen, Lucian Blaga, „Sburătorul literar”, nr. 6, 22 oct., nr. 7, 29 oct., nr. 8, 5 nov. 1921, in Lovinescu, Eugen, Opere, ediție de Maria Simionescu, Alexandru George, vol. IX, Editura Minerva, București, 1992.

Lovinescu, Eugen, Critice IX. Poezia nouă, Editura „Ancora”, București, 1923, in Lovinescu, Eugen, Opere, ediție de Maria Simionescu, Alexandru George, vol. IX, Editura Minerva, București, 1992.

Maiorescu, Titu, Poezia română. Cercetare critică in Maiorescu, Titu, Opere. I. Critice, ed. D. Vatamaniuc, Introducere de Eugen Simion, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Univers Enciclopedic, București, 2005.

Maulpoix, Michel, Du Lyrisme, Corti, Paris, 2000.

Mützner, H, Auto-amputația (IV), „Lumea nouă științifică și literară”, nr. 13, 4 sept. 1895.

Săhleanu, Victor, Arta rece și știința fierbinte, Editura Cartea Românească, București, 1972.

Sgard, Jean, and Gilot, Michel (eds.), Le Vocabulaire du sentiment dans lʼœuvre de J.-J. Rousseau, Slatkine, Genève, 1980.

Sorel, Élise, Barbey d’Aurevilly et Baudelaire: se froidir intérieurement pour trouver du nouveau, „Bulletin de l’Association Guillaume Budé”, no 1, 2014.  Spencer, Herbert, The Principles of Biology, vol. I. London‒Edinburgh, Williams and Norgate, 1864.

No Comments

Comments are closed.