The review for Literary History and Theory

ȘERBAN CIOCULESCU LA FACULTATEA DE LITERE ȘI FILOSOFIE A UNIVERSITĂȚII DIN IAȘI (25 MAI 1946–31 AUGUST 1947)

December 20, 2023

👤Author

Name: George Neagoe
Affiliation: Asistent de cercetare la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”
Contact: georgeflorianneagoe@gmail.com

📄Article

Citation Recommendation: NEAGOE, George. „Șerban Cioculescu la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Iași (25 mai 1946–31 august 1947)”. În RITL, New Series, XVII, No 1-4, January-December 2023, p. 265-279. doi: 10.59277/ritl.2023.17.23
Titlul: ȘERBAN CIOCULESCU LA FACULTATEA DE LITERE ȘI FILOSOFIE A UNIVERSITĂȚII DIN IAȘI (25 MAI 1946–31 AUGUST 1947)
Title: ȘERBAN CIOCULESCU AT THE FACULTY OF LETTERS AND PHILOSOPHY OF IASSY UNIVERSITY (25TH OF MAY 1946 – 31ST OF AUGUST 1947)
Pages: 265-279
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2023/22_S_Firica_A_Farcas.pdf
DOI: 10.59277/ritl.2023.17.23

Abstract: We publish and also comment three documents about the presence of literary critic Șerban Cioculescu as Professor in the Department of Modern Romanian Literature. He was summoned by a commission led by G. Călinescu, whose report was published initially in „Monitorul Oficial” [„Official Gazette”] on the 8th of July 1946. Șerban Cioculescu, in a book entitled Amintiri [Memories, 1981], recalled this episode. But, apart of this, there is a series of episodes which complete the picture. We refer to the juridical and political context. The laws of higher education were adopted during Ion Antonescu’s regime and were elaborated by a group supervised by the Minister of Culture and Cults, Ion Petrovici (1942). Those decision continued to function after the 23rd of August 1944, after Ion Antonescu had been arrested. But, between this date and the 30th of December 1947, when King Mihai I abdicated, the Communist Party expanded its authority and persecuted those who refused to accept the political compromise. Although Șerban Cioculescu would have been nominated as Professor from October the 1st 1946, he lectured in Iassy at the end of winter or in the very first days of sprit 1947. In the summer of 1947, a Govern commission decided that Șerban Cioculescu, among others, would be excluded from the universities on the 1st of September 1947.

Keywords: Șerban Cioculescu, Faculty of Letters and Philosophy of Iassy, G. Călinescu, C. Balmuș, Ion Antonescu, Ion Petrovici, Constantin Sănătescu, I. Boițeanu, Ștefan Voitec, Petru Groza, Petre Constantinescu-Iași.

Bibliography

I. Acte publice:

Monitorul oficial. Partea I-a, anul CX, nr. 118, sâmbătă 23 mai 1942.

Monitorul oficial. Partea I-a, anul CX, nr. 123, sâmbătă 30 mai 1942.

Monitorul oficial. Partea I-a, anul CXI, nr. 274, marți 23 noiembrie 1943.

Monitorul oficial. Partea I-a, anul CXII, nr. 246, marți 24 octombrie 1944.

Monitorul oficial. Partea I B, anul CXIV, nr. 155, luni, 8 iulie 1946. Monitorul oficial. Partea I, anul CXV, nr. 160, miercuri, 16 iulie 1947.

 Monitorul oficial. Partea I B, anul CXV, nr. 239, joi, 16 octomvrie 1947.

II. Dicționare:

Simion, Eugen (coordonator general), Danțiș, Gabriela, Drăgoi, Gabriela, Hanganu, Laurențiu, coordonare și revizie, Dicționarul general al literaturii române, Ediția a 2-a, revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. 2: C, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2016, articolul „Cioculescu, Șerban“, pp. 383-390.

III. Ediții filologice:

G. Călinescu, Opere. XII. Publicistică. Postume şi inedite, ediţie coordonată de Nicolae Mecu, text îngrijit de Alexandra Ciocârlie, Alexandru Farcaş, Nicolae Mecu, Ileana Mihăilă şi Pavel Țugui, Prefaţă de Eugen Simion, Postfaţă de Nicolae Mecu, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Știinţă şi Artă, Bucureşti, 2012.

Idem, Opere. Publicistică. II (1933-1935), Ediție coordonată de Nicolae Mecu, Text îngrijit, note și comentarii Nicolae Mecu, Oana Soare, Pavel Țugui și Magdalena Dragu, Prefață de Eugen Simion, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, București, 2006. Cioculescu, Șerban, Opere. IV. Introducere în opera lui Dimitrie Anghel; Argheziana, Text stabilit, note, comentarii, variante și indici de Ștefan Firică și Alexandru Farcaș, Fundația Națională pentru Știință și Artă, București, 2022.

Idem, Opere. II. Aspecte literare contemporane, Viaţa lui I. L. Caragiale, I. L. Caragiale, Text ales şi stabilit, note, comentarii, variante şi indici de Bianca Burţa-Cernat, Ştefan Firică şi Alexandru Farcaș, Introducere de Eugen Simion, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2018.

Opere. I. Aspecte literare contemporane, volum îngrijit, tabel cronologic şi note de Bianca Burţa Cernat, Introducere de Eugen Simion, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Știinţă şi Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2019.

IV. Volume tipărite:

Berciu-Drăghicescu, Berciu, Facultatea de Litere a Universității din București: 150 de ani de învățământ filologic românesc: tradiție și valoare: 1863-2013, Partea I, Editura Universității din București, 2013.

Cioculescu, Șerban, Amintiri, Editura Eminescu, București, 1981.

Constantinescu-Iași, Petre, În anii socialismului victorios, Editura Politică, București, 1976.

V. Periodice:

„Adevărul vremii”, anul 60, nr. 16576, vineri 1 iunie 1946, la Știri diverse, p. 4.

„Națiunea”, anul II, nr. 332, 5 mai 1947, la Note, p. 2.

„Lupta Moldovei – ziar regional pentru Moldova al P.C.R.”, anul III, nr. 208, 2 martie 1947, la Fapte și comentarii, p. 1

Pavel Țugui, G. Călinescu la universitate și la Academia Română. Precizări și adăugiri (II), în „Revista de istorie și teorie literară”, nr. 1-4, 2009, pp. 69-114.

No Comments

Comments are closed.