The review for Literary History and Theory

DICȚIONAR GROTESC

December 15, 2022

👤Author

Name: A. C. Cofan

Affiliation: Cercetător Științific III, Institutul de Istorie și Critică Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, București, România;
Contact: alunitzacofan@gmail.com

📄Article

Citation Recommendation: COFAN, A.C. „Dicționar grotesc”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 368-376.
Titlul: DICȚIONAR GROTESC
Title: GROTESQUE DICTIONARY
Pages: 368 -376
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/26_A_Cofan.pdf

Rezumat: Un op puțin cercetat și de mică întindere a lui Vasile Alecsandri dovedește interesul accentuat al unui autor de comedii și vodeviluri pentru chestiunile de limbă, în special pentru clădirea unei limbi literare frumoase și curgătoare. Din punctul nostru de vedere, al cercetătorului de azi, este unica lucrare publicată spre sfârșitul secolului al XIX-lea (aprox. 1876), care include în titlul termenul de grotesc cu anumite conotații, neobișnuite pentru spațiul cultural românesc. Printr-o analiză de sorginte New Criticism, urmează să aratăm legăturile, avant la lettre, cu estetica grotescului din spațiul românesc și intuițiile unui scriitor, considerat «ușurel», deși un clasic al literaturii române.

Cuvinte-cheie: grotescul de limbaj, estetica grotescului, Vasile Alecsandri, New Criticism, limba literară

Abstract: A little writing not enough researched and reaching a few pages belonging to Vasile Alecsandri proves the keen interest of a comedies and vaudeville author for language issues, especially for the building of a beautiful and fluent literary language. From our point of view, of a today’s researcher, it is the only work published towards the end of the 19th century (approx. 1876), which includes in the title the term of grotesque with certain connotations, unusual for the Romanian cultural space. Through an analysis sourcing in the New Criticism, we will show the links, avant la lettre, with the aesthetics of the grotesque in the Romanian space and the intuitions of a writer, considered „easy”, although a classic of Romanian literature.

Keywords: linguistic grotesque, aesthetic of grotesque, Vasile Alecsandri, New Criticism, literary language.

Bibliography:

Alecsandri, Vasile, Dicționar grotesc, în volumul 2 Dridri (proză), Ed. Minerva, colecția BPT, București, 1984, text ales și stabilit și note de Georgeta Rădulescu-Dulgheru; Arghezi, T., Tablete din Țara de Kuty, din Scrieri, vol 14, E.P.L., București, 1967;

Bahtin, Mihail, Probleme de literatură și estetică, Ed. Unviers, București, 1982;

 Bloom, Harold (coordonator), The Grotesque, New York, 2009;

Cofan, A. C., Estetica și hermeneutica grotescului, Ed. Tracus Arte, București, 2017;

Coșeriu, Eugen, Limba română – limbă romanică, Ed. Academiei Române, București, 2005; Hartman, Nicolai, Estetica, Ed. Univers, București, 1974;

Kaiser, Wolfang, Opera literară, Ed. Univers, 1979;

***, The Grotesque in Art and Literature, ed. Peter Smith, 1968;

No Comments

Comments are closed.