The review for Literary History and Theory

TIPUL SEDUCĂTORULUI ÎN ROMANUL PERIFERIEI BUCUREȘTENE

December 15, 2022

👤Author

Name: Alexandru Farcaș
Affiliation: Cercetător științific gr. III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”
Contact: alexfarcas74@gmail.com

📄Article

Citation Recommendation: FARCAȘ, Alexandru. „Tipul seducătorului în romanul periferiei bucureștene”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 359-367.
Titlul: TIPUL SEDUCĂTORULUI ÎN ROMANUL PERIFERIEI BUCUREȘTENE
Title: THE SEDUCER TYPE IN THE NOVEL OF THE BUCHAREST SUBURBS
Pages: 359-367
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/25_A_Farcas.pdf

Rezumat: Prezentul eseu aspiră să înfățișeze modul în care evoluează imaginea lui Don Juan în romanul periferiei, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până astăzi. Se poate observa faptul că, în scrierile care tratează preponderent latura socială a periferiei (Elisa sau Don Juanii Bucureștilor de N.D. Popescu, Tinerețea Casandrei de Vasile Demetrius, Diplomatul, tăbăcarul și actrița de Carol Ardeleanu sau, mai recent, în Soldații. Poveste din Ferentari de Adrian Schiop), personajul își conservă atât statutul social consacrat, cât și puterea de seducție. În schimb, din opera teatrală a lui I.L. Caragiale răzbate o imagine mai plebee și degenerată a lui Don Juan, preluată ca atare de toți romancierii care împărtășesc viziunea satirică a maestrului asupra mahalalei (Gib Mihăescu, Damian Stănoiu sau Mihail Celarianu).

Cuvinte-cheie: Don Juan, periferie, roman citadin, ideologie, roman românesc

Abstract: This paper aims to showcase the ways in which the image of Don Juan develops in the Romanian novel of the urban periphery, since the second half of the XIXth century until today. One can notice that, in the novels of social periphery (Elisa sau Don Juanii Bucureștilor by N.D. Popescu, Tinerețea Casandrei by Vasile Demetrius, Diplomatul, tăbăcarul și actrița by Carol Ardeleanu, or in the contemporary Soldații. Poveste din Ferentari by Adrian Schiop), the character preserves his social status, as well as his old power of persuasion. On the other hand, from I.L. Caragialeʼs theatrical work emerges a more plebeian and degenerate Don Juan, taken over by the maestroʼs disciples (Gib Mihăescu, Damian Stănoiu or Mihail Celarianu).

Keywords: Don Juan, periphery, urban fiction, ideology, Romanian novel

Bibliography:

Ardeleanu, Carol, Diplomatul, tăbăcarul și actrița, București, Editura Romcart, 1994.

 Balotă, Nicolae, De la Ion la Ioanide. Prozatori români ai secolului, XX, București, Editura Eminescu, 1974.

 Caragiale, Ion Luca, Opere, I. Proză literară, ediție îngrijită și cronologie de Stancu Ilin, Nicolae Bârna, Constantin Hârlav. Prefață de Eugen Simion, Editura Univers Enciclopedic, București, 2000.

 Celarianu, Mihail, Polca pe furate, Craiova, Editura Scrisul românesc, 1983.

 Cioculescu, Șerban, Opere, III. Caragialiana, text ales și stabilit, note, comentarii și variante de Alexandru Farcaș și Ștefan Firică, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, București, 2020.

 Demetrius, Vasile, Scrieri alese, vol. II, ediție îngrijită, prefață și note de Margareta Feraru, București, Editura pentru Literatură, 1967.

Lovinescu, E., Opere, II, Ediție coordonată de Nicolae Mecu. Text îngrijit, note și comentarii de Alexandra Ciocârlie, Alexandru Farcaș, Nicolae Mecu și Daciana Vlădoiu, introducere de Eugen Simion, București, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2015 Mihăescu, Gib I., Zilele și nopțile unui student întârziat, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1973 Negoițescu, Ion, Analize și sinteze, Editura Albatros, București, 1976.

 Pillat, Dinu, Mozaic istorico-literar. Secolul XX, Editura Eminescu, București, 1971.

 Popescu, N.D., Elisa sau Don Juanii Bucureștilor, în Calendarul amusant, 1873.

Schiop, Adrian, Soldații. Poveste din Ferentari, Editura Polirom, Iași, 2013 Vătămanu, N., Istorie bucureșteană, Editura Enciclopedică Română, seria „Orizonturi”, București, 1973

No Comments

Comments are closed.