The review for Literary History and Theory

SOLDIER WOMAN (1928). THE WAR DIARY OF RED CROSS NURSE JEANA FODOREANU

December 15, 2022

👤Author

Name: Raluca Dună
Affiliation: Cercetător științific, Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescuˮ al Academiei Române, București;
Contact: ralucduna@yahoo.com

📄Article

Citation Recommendation: DUNĂ, Raluca. Soldier woman (1928). The war diary of red cross nurse Jeana Fodoreanu”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 342-358.
Title: SOLDIER WOMAN (1928). THE WAR DIARY OF RED CROSS NURSE JEANA FODOREANU
Titlul: FEMEE-SOLDAT (1928). JURNALUL DE RĂZBOI AL JEANEI FODOREANU, SORĂ MEDICALĂ A CRUCII ROȘII
Pages: 342-358
Language: English
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/24_R_Duna.pdf

Rezumat: Articolul prezintă o autoare necunoscută publicului românesc, Jeana Fodoreanu, al cărei jurnal de campanie a fost publicat în 1928. Femee-Soldat este patronat de exemplul Reginei Maria și mă voi referi la patronajul regal al acestui gen, la noi, în timpul Primului Război Mondial și în perioada imediat de după – jurnalul feminin, în special jurnalul feminin de război, e influențat de modelul moral și cultural al Reginei (atributele esențiale ale acestui model: cel matern și cel militar). Specificitatea acestui text e dată de faptul că este un jurnal de campanie, nu o scriere memorialistică, ceea ce îi conferă o doză în plus de autenticitate și de imediatitate, un caracter documentar și emoțional special. Publicarea întârziată va fi analizată conform propriilor mărturisiri incluse în prefață, acestea indicând o anumită perspectivă post-evenimențială asupra războiului, diferită de momentul scrierii, paratextele textului (dedicații, fotografii) aducând informații relevante, care vor fi analizate. Cercetarea se va axa pe analiza emoțiilor pe care textul feminin le exprimă, dar și pe modelele culturale cărora textul li se subordonează și pe care autoarea dorește să le ilustreze (autoarea ca soră medicală exemplară). Voi încerca să urmăresc ce anume relatează diarista, ce reține ea din întâmplări, din contactul cu lumea masculină și feminină a războiului, ce vede, cum vede și cum transcrie această lume a războiului (ea este responsabila unuia dintre trenurile sanitare ale Reginei Maria), pentru a răspunde la întrebarea: de ce a ținut un jurnal de campanie această soră medicală a Crucii Roșii și ce a transmis ea în aceste pagini.

Cuvinte-cheie: literatura de război, Primul Război Mondial, memorialistică feminină, jurnalele surorilor medicale

Keywords: war literature, First World War, women literature, Red Cross nurses’ diaries

Bibliography:

Ciupală 2017: Alin Ciupală, Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial, Iași, Polirom.

 Bourke 2019: Joanna Bourke, Masculinity, trauma and The First World War, in Joanna Bourke et al., Primul Război Mondial în Europa: realitatea literaturii, literatura realității / First World War in Europe: the reality of literature, the literature of reality, volum coordonat de Raluca Dună, București, Editura Muzeul Literaturii Române.

 Fodoreanu 1928: Jeana Col. Fodoreanu (N. Gen. Dr. Ștefănescu), Femee-Soldat, Oradea, Tipografia Adolf Sonnenfeld Societate pe Acțiuni.

Martin 2019: Nancy Martin, The Healing Book: The First World War Nurse’s Diary, în Joanna Bourke et al., Primul Război Mondial în Europa: realitatea literaturii, literatura realității/ First World War in Europe: the reality of literature, the literature of reality, București, Editura Muzeul Literaturii Române.

No Comments

Comments are closed.