The review for Literary History and Theory

O CRONICĂ RIMATĂ A PERIOADEI INTERBELICE: JEAN MOSCOPOL, 101 ,,RĂUTĂȚI” EPIGRAMATICE

December 15, 2022

👤Author

Name: Alexandra Oprescu
Affiliation: Asistent de cercetare, drd., Institutul de Istorie și Teorie Literară “G. Călinescu”
Contact: alexandramihaelaoprescu@gmail.com

📄Article

Citation Recommendation: OPRESCU, Alexandra. O cronică rimată a perioadei interbelice: Jean Moscopol, 101 «răutăți» epigramatice”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 377–386.
Titlul: O CRONICĂ RIMATĂ A PERIOADEI INTERBELICE: JEAN MOSCOPOL, 101 ,,RĂUTĂȚI” EPIGRAMATICE
Title: THE INTERWAR YEARS. A RHYMED CHRONICLE: JEAN MOSCOPOL, 101 “SHARP” EPIGRAMS
Pages: 377–386
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/27_A_Oprescu.pdf

Rezumat: Printr-o reconstrucție cât mai fidelă a contextului cultural din perioada interbelică, încerc să ofer, în studiul de față, o interpretare adecvată a volumului publicat de Jean Moscopol, 101 ,,răutăți” epigramatice. Poate părea curios că, scriind despre un diseur celebru, citez, deopotrivă, file de jurnal care nu-i aparțin subiectului cercetării, frânturi de ziar sau chiar scene din romanul est-european. Totul spre a recrea, cât mai fidel, portretele destinatarilor. Epigramele nu sunt supuse unei judecăți de ordin estetic, chiar dacă am convingerea că, dacă Jean Moscopol și-ar fi odihnit în cuier haina sarcasmului, din condeiul său ar fi putut ieși Literatură, căci nici simțul limbii, nici plăcerea de a observa oamenii nu-i lipseau. Rămân, totuși, demne de luat în seamă și acrobațiile lingvistice mărunte, firescul versurilor și chiar naivitatea lor. În final, dat fiind caracterul subiectiv al scriiturii, desigur că nu putem spune, cu certitudine, dacă le putem atribui celor 101 ,,răutăți” epigramatice o valoare de document istoric. Dar putem privi tabloul de epocă văzut prin ochii epigramistului Moscopol. Misiunea mea principală? Aceea de a restaura tușele de culoare estompată.

Cuvinte-cheie: epigrame, cronică rimată, perioada interbelică, reclame, presa vremii

Abstract: In this paper I intend to offer an adequate interpretation of the volume published by Jean Moscopol, 101 “Sharp” Epigrams, using a faithfull reconstruction of the interwar’s cultural context. It may seem curious that, when writing about a famous diseur, I quote diary pages that do not belong to the subject of this research, newspapers clippings, or even scenes taken from the Eastern European novel. All in order to recreate, as faithfully as possible, the portraits of the addresses. These epigrams are not subjected to an aesthetic judgement, although I’m pretty sure that Literature was lying beneath all the sarcasm, for neither the sense of language, nor the pleasure in observing people he missed. However, the small linguistic acrobatics, the naturalness and even the naivety of his verse are also worth noting. Finally, given the subjective nature of writing, of course we cannot attribute a certain historical value to Moscopol’s volume. Though, I do think that we may see it as one large vintage group picture. My main mission? That of restoring this faded, quite unknown picture.

Keywords: epigrams, rhymed chronicle, The Interwar Years, advertisements, the newspapers

Bibliography:

CIORAN, Emil, Revelațiile durerii: eseuri, ediție îngrijită de Marina Vartic și Aurel Sasu, prefață de Dan C. Mihăilescu, Cluj, Echinox, 1990;

CIORAN, Emil, 12 scrisori de pe culmile disperării, însoțite de 12 scrisori de bătrânețe, și alte texte, ediție de Ion Vartic, Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 1995;

 ELIADE, Mircea Eliade, Jurnalul portughez, st. introd. de Sorin Alexandrescu, București, Humanitas, 2010;

HRABAL, Bohumil, O singurătate prea zgomotoasă, trad. și note de Sorin Paliga, Iași, Polirom, 2003;

 MOSCOPOL, Jean, 101 ,,răutăți” epigramatice, Editura Epigrama, București, 1939– legată împreună cu Arta de a fi optimist, Marcel Benoit- Bendict, trad. P. Musoiu, București, Biblioteca revistei Ideei, [19_ _];

PÂRVULESCU, Ioana, Întoarcere în Bucureștiul interbelic, București, Humanitas, 2003; PÂRVULESCU, Ioana, Cartea întrebărilor, București, Humanitas, 2010.

 Periodice tipărite: Caietele CNSAS, anul III, NR. 2 (6)/2010, Editura CNSAS, București, 2012. Monitorul Oficial, partea a II-a, anul CXIII, nr. 54, de miercuri, 7 martie 1945;

Resurse on-line: https://www.facebook.com/ReclameVechiRomanestiOldRomanianAds/ – colecția Florin Ciobanu – Bancă de imagini.

No Comments

Comments are closed.