The review for Literary History and Theory

RITL Issue 1-4 / 2021-2022

December 15, 2022

SUMAR:


Eugen Simion. 25.05.1933 – 18.10.2022 / I


EDITORIAL
Acad. Eugen SIMION, George Coșbuc – un poet ignorat (II) / 7


RESTITUIRI (MIRCEA ELIADE)
Liviu BORDAȘ, Interviurile lui Mircea Eliade (contribuții documentare, II / 45
Sub semnul norocului. Mircea Eliade la șaizeci de ani (Roma, 28 septembrie 1967) (Mircea Eliade, Ionel Jianu, Gheorghe Uscătescu, Horia Stamatu și Radu Gorun) / 54
Paralel și complet. Despre întoarcerea operei lui Eliade în România (Paris, 8 octombrie 1967). Monica Lovinescu în dialog cu Mircea Eliade / 65
Istoria religiilor ca disciplină totală. Despre șantierul operei lui Mircea Eliade (Paris, 3 octombrie 1968). Monica Lovinescu în dialog cu Mircea Eliade / 73
Liviu BORDAȘ, Ecourile geografiei lui Johann Hübner în cultura română / 82
Ștefan FIRICĂ, Aventurile „tinerei generații” interbelice în ficțiunea lui Mircea Eliade / 94

ARHIVĂ (ȘTEFAN AUG. DOINAȘ)
Ștefan Aug. DOINAȘ, [Starea poeziei române de azi] / 102
Prezentare de George NEAGOE


ISTORIE LITERARĂ
Gheorghe CHIVU, Moses Gaster. Perenitatea unei opere filologice deosebite / 125
Laura BĂDESCU, Notă asupra Dicționarului cronologic al literaturii române vechi / 133
Carmen BRĂGARU, Flori exotice. Traduceri din spații insolite, înregistrate în presa românească în perioada 1859-1964 / 137
Mihai IOVĂNEL, Proza lui Ioan Slavici / 147
Andreea TELIBAN, Cicisbeo descătușat. Mihai Eminescu în corespondența cu Veronica Micle / 153
Mihăiță STROE, Planurile de separație în realismul lui Agârbiceanu / 166
Teodora DUMITRU, Poeți „realiști și sociali” în „Istoria literaturii române contemporane” (1927) de E. Lovinescu / 179

FIȘE DE DICȚIONAR
Nicolae BÂRNA, „Șaizecism” și „generația șaizeci” / 201


DIGITALIZARE
Laurențiu HANGANU, Digitalizarea Dicționarului general al literaturii române (II) Text și hypertext / 206
Andrei MILCA, Cronologia vieții literare românești (CVLR). Studiu de caz; Anul 1971 (II) / 219
Cristina DEUTSCH, Privire sintetică asupra „literaturii naționalităților conlocuitoare” din România în perioada 1975-1979 / 262
Ana-Maria BĂNICĂ, Poezia „pură” vs. politică: discuții la revista „Luceafărul” în anul 1975 / 277


EVENIMENT (NICOLAE IORGA – 150)
Lucian CHIȘU, Spiritul critic, trăsătură esenţială a portretisticii lui Nicolae Iorga / 292
Ionel OPRIȘAN, Un proiect unic în lume / 306
Alexandra CIOCÂRLIE, O reconsiderare a ruinelor la Gala Galaction și Nicolae Iorga / 313


UNIVERS
Florentina NICOLAE, Dorin GAROFEANU, Diplomele de înnobilare acordate lui Nicolaus Olahus / 318
Maria OANCEA, Timpul continuu al Parisului. Parisul citit și Parisul trăit la Ernest Hemingway, Andreï Makine, Eugen Simion / 331


MISCELLANEA
Raluca DUNĂ, Femee-Soldat (1928). Jurnalul de război al Jeanei Fodoreanu, soră medicală a Crucii Roșii / 342
Alexandru FARCAȘ, Tipul seducătorului în romanul periferiei bucureștene / 359
Alunița COFAN, Dicționar grotesc / 368
Alexandra OPRESCU, O cronică rimată a perioadei interbelice: Jean Moscopol, 101 ,,răutăți” epigramatice / 377

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *