The review for Literary History and Theory

PRIVIRE SINTETICĂ ASUPRA „LITERATURII NAȚIONALITĂȚILOR CONLOCUITOARE” DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1975-1979

December 15, 2022

👤Author

Name: Cristina Deutsch
Affiliation: Cercetător științific; doctor, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română
Contact: cristina_deutsch@hotmail.com.

📄Article

Citation Recommendation: DEUTSCH, Cristina. Privire sintetică asupra «literaturii naționalităților conlocuitoare» din românia în perioada 1975-1979”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 262-276.
Titlul: PRIVIRE SINTETICĂ ASUPRA „LITERATURII NAȚIONALITĂȚILOR CONLOCUITOARE” DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1975-1979
Title: SYNTHETIC OVERVIEW OF „ETHNIC GROUPS LITERATURE” IN ROMANIA BETWEEN 1975-1979
Pages: 262-276
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/17_C_Deutsch.pdf

Rezumat: O perspectivă totalizatoare asupra peisajului literar din România din a doua jumătate a anilor ’70 nu ar trebui să piardă din vedere anumite aspecte care nu sunt întotdeauna atât de vizibile pe cât s-ar dori, precum literaturile aparținând „naționalităților conlocuitoare” (referindu-se în principal la cea maghiară, germană, literatură sârbă, idiș sau ucraineană). La acest prim aspect se adaugă atât traducerile în limba română ale acestor opere literare (scopul fiind o mai bună cunoaștere de către publicul cititor de limbă română), cât şi numeroasele traduceri din literatura română, fie ea clasică, modernă sau contemporană în alte limbi, pentru a oferi cititorilor aparținând „naționalităților conlocuitoare” posibilitatea unei mai bune cunoașteri a literaturii române. Fenomenul este extrem de vizibil în perioada 1975-1979, dar evident, nu se limitează la acest interval. Sunt urmărite, în acest articol, atât politicile culturale ale vremii, variile semne de încurajare a activităților din acest domeniu, prin intermediul editurilor, ale presei literare și prin acordarea de premii, cât și modul în care periodicele românești importante ale acestor ani reflectă fenomenul, interesul fiind în special unul de ordin statistic.

Cuvinte-cheie: literatură română, literatura minorităților, traducere literară, anii ʼ70, politici culturale

Abstract: A totalizing perspective on the literary landscape in Romania in the second half of the 1970s should not lose sight of certain aspects that are not always as visible as one would like, such as the literature belonging to the „cohabiting nationalities” (referring mainly to Hungarian, German, Serbian, Yiddish, or Ukrainian literature), to which are added the Romanian translations of these literary works, for a better acquaintance by the Romanianspeaking reading public, as well as the numerous translations from Romanian literature, be it classical, modern or contemporary in these languages, in order to offer the readers of the “cohabiting nationalities” the possibility of a better knowledge of Romanian literature. The phenomenon is extremely visible in the period 1975-1979, but obviously, it is not limited to this interval. The cultural policies of the time, the signs of encouragement of these activities, through publishing houses, literary publications, and prizes, but also through how the important periodicals of these years reflect the phenomenon are followed, especially from a statistical point of view.

Keywords: Romanian literature, Ethnic Groups Literature, Literary Translation, 1970s, Cultural Policies.

Bibliography:

Simion, Eugen (coord. gen.); Chişu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieţii literare româneşti: perioada postbelică, Vol. XXI-A: 1975 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 800 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-569-5.

Simion, Eugen (coord. gen.); Chişu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieţii literare româneşti: perioada postbelică, Vol. XXI-B: 1975 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 730 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-570-1. 13 Privire sintetică asupra „literaturii naționalităților conlocuitoare” 275

Simion, Eugen (coord. gen.); Chişu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria;; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieţii literare româneşti: perioada postbelică, Vol. XXII-A: 1976 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 760 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-571-8.

Simion, Eugen (coord. gen.); Chişu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria;; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieţii literare româneşti: perioada postbelică, Vol. XXII-B: 1976 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 750 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-572-5.

Simion, Eugen (coord. gen.); Chişu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria;; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieţii literare româneşti: perioada postbelică, Vol. XXIII-A: 1977 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 780 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-573-2.

Simion, Eugen (coord. gen.); Chişu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria;; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieţii literare româneşti: perioada postbelică, Vol. XXIII-B: 1977 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 750 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-574-9.

Simion, Eugen (coord. gen.); Chişu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria;; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieţii literare româneşti: perioada postbelică, Vol. XXIV-A: 1978 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 740 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-575-6.

Simion, Eugen (coord. gen.); Chişu, Lucian (coord. redacțional); Antofi, Simona; Bănică Ana-Maria; Brăgaru, Carmen; Cofan, Alunița; Deutsch, Cristina;…; Cronologia vieţii literare româneşti: perioada postbelică, Vol. XXIV-B: 1978 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 740 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978-973-167-576-3.

Simion, Eugen (coord. gen.); Chişu, Lucian (coord. redacțional); Apostu, Andreea; Bîlbîie, Răduț; Botezatu, Elena;…; Cronologia vieţii literare româneşti: perioada postbelică, Vol. XXV-B: 1979 , Editura Muzeul Literaturii Române (CNCS B), București, 2020, 824 p., ISBN general: 978-973-167-040-9; ISBN 978- 973-167-578-7.

No Comments

Comments are closed.