The review for Literary History and Theory

UN PROIECT UNIC ÎN LUME N. IORGA DESCOPERĂ TIPĂRITURI ROMÂNEȘTI CU MULT MAI VECHI DECÂT CELE ȘTIUTE

December 15, 2022

👤Author

Author Name: I. Oprișan
Author Affiliation: Cercetător științific I la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescuˮ al Academiei Române, București;
Contact: saeculumio@yahoo.com

📄Article

Citation Recommendation: OPRIȘAN, I. Un proiect unic în lume N. Iorga descoperă tipărituri românești cu mult mai vechi decât cele știute”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 306-312.
Titlul: UN PROIECT UNIC ÎN LUME N. IORGA DESCOPERĂ TIPĂRITURI ROMÂNEȘTI CU MULT MAI VECHI DECÂT CELE ȘTIUTE
Title: A UNIQUE PROJECT IN THE WORLD N. IORGA DISCOVERS ROMANIAN PRINTS MUCH OLDER THAN THE KNOWN ONES
Pages: 306-312
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/20_I_Oprisan.pdf

Rezumat: Articolul relevă în principal metoda de excepție a lui N. Iorga de a descoperi texte tipărite pe teritoriul României cu mult mai vechi decât cele știute, desfăcând cotoarele cărților bisericești legate uzate , în care se afla – ca umplutură – foi din tipăriturile anterioare. Se dau exemple și se invocă ajutoarele primite de istoric din toată țara.

Cuvinte-cheie: N. Iorga, tipăriturile străvechi, apariția scrisului românesc, istoria veche prin cei mici

Abstract: The article mainly reveals N. Iorga’s exceptional method of discovering texts printed on the territory of Romania much older than those known, by opening the spines of used church books, in which there were – as filling – sheets from previous printings. Examples are given and the help received by the historian from all over the country is cited.

Keywords: N. Iorga, ancient prints, the emergence of Romanian writing, ancient history through the little ones

No Comments

Comments are closed.