The review for Literary History and Theory

PROZA LUI IOAN SLAVICI

December 15, 2022

👤Author

Name: Mihai Iovănel
Affiliation: Cercetător științific III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, București, Academia Română;
Contact: mihai.iovanel@gmail.com.

📄Article

Citation Recommendation: IOVĂNEL, Mihai. „Proza lui Ioan Slavici”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 147-152.
Titlul: PROZA LUI IOAN SLAVICI
Title: PROSE OF IOAN SLAVICI
Pages: 147-152
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/10_M_Iovanel.pdf

Rezumat: Acest articol analizează proza lui Ioan Slavici (1848-1925) din perspectiva întâlnirii dintre trei coduri literare – idilic, naturalism și realism. Echilibrul dintre cele trei coduri este atins în romanul Mara, scrierea principală a autoarei. Sunt cercetate și romanele istorice ale lui Slavici, pline de anacronisme relevante pentru orizontul ideologic al vremii și autorului, precum și alte scrieri mai mult sau mai puțin ocazionale, de la basme literare la diverse scrieri nonficționale.

Cuvinte-cheie: literatura română, Ioan Slavici, ficțiune realistă, secolul al XIX-lea

Abstract: This article analyzes the prose of Ioan Slavici (1848-1925) from the perspective of the meeting between three literary codes – idyllic, naturalism and realism. The balance between the three codes is reached in the novel Mara, the author’s main writing. Slavici’s historical novels, full of anachronisms relevant to the ideological horizon of the time and the author, are also surveyed, as well as other more or less occasional writings, from literary fairy tales to various nonfiction writings.

Keywords: Romanian literature, Ioan Slavici, realist fiction, 19th century

No Comments

Comments are closed.