The review for Literary History and Theory

FLORINA ILIS

December 15, 2013

👤Author

Name: Cristina Balinte
Affiliation: Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române

📄Article

Citation Recommendation: BALINTE, Cristina. „Florina Ilis”. In: RITL, New Series, VII, No. 1-4, January-December 2013, p. 375–379
Titlul: FLORINA ILIS
Title: FLORINA ILIS
Pages: 375–379
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2013/32_C_Balinte.pdf

Abstract: The Romanian Literature published after the year 2000 is especially characterized by the emergence of a new generation of writers, most of them born and educated during the last decades of communism. As a consequence of cultural openness manifested in the 90’s, a fruitful period of takeovers of world literature thought a large amount of translations, they managed to win the international literary market by adopting the writing style of influence and success in the West, and – a very important detail – by adapting the content of their daily literary readings at the local realities. Coming from the Transylvanian region, Florina Ilis is considered one of the most talented and the best rated Romanian (still) young novelists. Her books have been appreciated by critical reviewers, awarded and proposed to be translated into foreign languages. The herein contribution describes and examines in the form of a dictionary item, this prodigious literary activity, performed in the era of globalization.

Keywords: Florina Ilis, Contemporary Romanian Writers, New Generation, Dictionary Item, Globalization in the Field of Literature, International Writers

Bibliography:

SCRIERI:

Haiku şi caligrame, în colaborare cu Rodica Frenţiu, Cluj-Napoca, 2000;

Coborârea de pe cruce, Cluj-Napoca, 2001;

Chemarea lui Matei, Cluj-Napoca, 2002 (ed. II, Bucureşti, 2008);

Cruciada copiilor, Bucureşti, 2005 (ed. II, Bucureşti, 2008; ed. III, Bucureşti, 2011);

Fenomenul science fiction în cultura postmodernă. Ficţiunea cyberpunk, Cluj-Napoca, 2005;

Cinci nori coloraţi pe cerul de răsărit, Bucureşti, 2006;

Lecţia de aritmetică, Cluj-Napoca, 2006;

Vieţile paralele, Bucureşti, 2012.

EDIŢII:

Hermeneutica bibliothecaria. Antologie Philobiblon, în colaborare cu Ionuţ Costea, vol. I–IV, Cluj-Napoca, 1998;

Reviste româneşti de cultură din Transilvania interbelică, vol. I, în colaborare cu Nae Antonescu, Tiberiu Iancu, Angela Marcu, Ironim Marţian, Mircea Popa, Octavia Roman, Lucia Turc, Cluj-Napoca, 1999;

Viaţa, opera şi activitatea lui Adrian Marino. Cercetare bibliografică şi de referinţă, bibliografie întocmită împreună cu Ana Maria Căpâlneanu, colaboratori: Rodica Frenţiu, Ionuţ Costea, Angela Marcu, studiu introductiv de Florina Ilis, Cluj-Napoca, 2010;

Adrian Marino. Dintr-un dicţionar de idei literare, ediţie şi text îngrijit de Florina Ilis şi Rodica Frenţiu, Cluj-Napoca, 2010;

Adrian Marino. În căutarea ideii de libertate şi cenzură, prefaţă de Doru Radoslav, Cluj-Napoca, 2011.

REPERE BIBLIOGRAFICE:

Adrian Marino, Două japonizante la Cluj, „Transilvania jurnal”, 2000, 795;

Idem, Un roman neobişnuit, „Piaţa literară”, 2002, 7;

Sanda Tivadar, Florina Ilis, „Chemarea lui Matei”, „Familia”, 2003,1;

Adrian Marino, Între virtual şi real, „Observator cultural”, 2003, 156;

Mircea Pricăjan, Florina Ilis, „Chemarea lui Matei”, „Familia”, 2003, 10;

Tania Radu, Cartea de după, „22”, 2006, 844.

Simona Vasilache, Train grande vitesse, „România literară”, 2005, 51–52;

Iulia Popovici, Literatura preţioaselor ridicole, „Observator cultural”, 2006, 305;

Péter Demény, Acribia şi etica scriitoricească, „Observator cultural”, 2006, 315;

Carmen Muşat, Literatura română a câştigat un pariu pe termen lung, „Observator cultural”, 2006, 321;

Tudorel Urian, Exotism postmodern, „România literară”, 2006, 23;

Valeria Manta-Tăicuţu, Plăsmuiri virtuale, „Luceafărul”, 2006, 22;

Marius Nica, Cinci naratori în căutarea unei identităţi, „Jurnalul literar”, 2006, 13–18;

Lucia Simona Dinescu, Florina Ilis şi lumea virtualităţii, „România literară”, 2006, 32;

Marius Miheţ, Identităţi speculare, „Familia”, 2006, 11–12;

Irina Petraş, Cruciade şi nori coloraţi, „Contemporanul”, 2007, 12;

Cosmin Ciotloş, Succesiune şi succes, „România literară”, 2008, 38;

Bogdan Romaniuc, Singurătăţi virtuale, „Suplimentul de cultură”, 2008, 198;

Paul Cernat, Cybermelodrama, „Observator cultural”, 2008, 448;

Irina Petraş, Întâlnirile singuratice, „România Literară”, 2010, 49–50;

Boris Crăciun, Daniela Crăciun-Costin, Dicţionarul scriitorilor români de azi, Iaşi, 261;

Marius Chivu, Conjuraţia Eminescu, „Dilema veche”, 2012, 460;

Cosmin Ciotloş, Visuri trecute, uscate flori (I), „România literară”, 2012, 49;

Ibidem, „România literară”, 2012, 50–51;

Alex Goldiş, Codul lui Eminescu, „România literară”, 2013, 1–2;

Ovidiu Pecican, Rodeo cu… Eminescu, „Apostrof”, 2013,1;

Irina Petraş, Florina Ilis şi diorama Eminescu, „Tribuna”, 2013, 249;

Luminiţa Corneanu, Regăsirea lui Eminescu, „Luceafărul de dimineaţă”, 2013, 3;

Gabriel Dimisianu, Despre Eminescu, „România literară”, 2013, 7;

George Neagoe, Eminescologie, „Cultura”, 2013, 410;

Bogdan Creţu, Vieţile postume ale lui Eminescu (I), „Observator cultural”, 2013, 664;

Ibidem, „Observator cultural”, 2013, 665;

Marius Manta, Zig-zag literar. Update românesc, „Ateneu”, 2013, 4;

Ioan Derşidan, Eminescu şi aventura istoriei, „Transilvania”, 2013, 4;

Gelu Ionescu, Golul dintre paralele, „Apostrof”, 2013, 9.

No Comments

Comments are closed.