The review for Literary History and Theory

FOLCLORUL LITERAR

December 15, 2010

👤Author

Name: Iordan Datcu
Affiliation: Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureşti

📄Article

Citation Recommendation: DATCU, Iordan. „Folclorul literar”. In: RITL, New Series, IV, No. 1-4, January-December 2010, p. 103–109
Titlul: FOLCLORUL LITERAR
Titre: LE FOLKLORE LITTÉRAIRE
Pages: 103–109
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2010/5_I_Datcu.pdf

Résumé: Une approche systémique et diacronique de ce qui est le folklore littéraire roumain émerge du contenu de cette brève étude. La question qui hante notre chercheur c’est si le folklore et ses genres (la ballade, les contes, la doïna, les devinettes etc) sont en train de disparition. Ou, au contraire, ils ont une chance d’être gardés et transmises aux générations à venir.

Mots-clés: folklore littéraire roumain, les genres folkloriques, les ballades, Mioritza, Gr. G. Tocilescu

Bibliography:

Nicolae Pauleti, Cântări şi strigături româneşti de cari cântă fetele şi ficiorii jucând, îngr. şi introd. Ion Muşlea, Bucureşti, 1962;
Vasile Alecsandri, Poezii populare. Balade (Cântice bătrâneşti), I–II, Iaşi, 1852–1853;
Poezii populare ale românilor, Bucureşti, 1866;
Petre Ispirescu, Legende şi Basmele românilor. Ghicitori şi proverburi, I–II, introd. B.P. Hasdeu, Bucureşti, 1872–1876;
G. Dem. Teodorescu, Poezii populare române, Bucureşti, 1885; ed. îngr. George Antofi, pref. Ovidiu Papadima, Bucureşti, 1982;
Dumitru Stăncescu, Basme culese din popor, pref. M. Caster, G. Ionnescu-Gion, Bucureşti, 1885;
Gr. G. Tocilescu, Materialuri fokcloristice, I–II, Bucureşti, 1900;
Iuliu A. Zanne, Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia, I–X, Bucureşti,1895–1903;
Tudor Pamfile, Cimilituri româneşti, Bucureşti, 1908;
I.-A. Candrea, Poveşti din diferite ţinuturi locuite de români, Bucureşti, 1909 (în colaborare cu Ovid Densusianu);
I.-A. Candrea, Poezii populare din diferite regiuni locuite de români, Bucureşti, 1910 (în colaborare cu Ovid Densusianu);
Tudor Pamfile, Mitologie românească, I–III, Bucureşti, 1916–1924; ed. îngr. şi pref. Iordan Datcu,
Bucureşti, 2000;
Ovid Densusianu, Tradiţii şi legende populare, Bucureşti, 1910;
Ovid Densusianu, Flori alese din cântecele poporului, Bucureşti, 1920;
Antologie de literatură populară, I–III, îngr. I. C. Chiţimia, Bucureşti, 1953–1976;
Flori alese din poezia populară, îngr. Ioan Şerb, pref. Mihai Pop, Bucureşti, 1960;
Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, îngr. Ioan Şerb, pref. Virgiliu Ene, Bucureşti, 1961;
Mihai Eminescu, Opere, vol. VI: Literatură populară, ed. Perpessicius, Bucureşti, 1963;
Balade populare româneşti, I–III, îngr. şi introd. Al. I. Amzulescu, Bucureşti, 1964;
Adrian Fochi, Mioriţa. Tipologie, circulaţie, geneză, texte, pref. Pavel Apostol, Bucureşti, 1964;
Antologie de proză populară epică, I–III, îngr. Ovidiu Bîrlea, Bucureşti, 1966;
Lucian Blaga, Antologie de poezie populară românească, îngr. George Ivaşcu, Bucureşti, 1966;
Ion Diaconu, Ţinutul Vrancei, I–II, Bucureşti, 1969;
Petre Ispirescu, Opere, I–II, îngr. Aristiţa Avramescu, introd. Corneliu Bărbulescu, Bucureşti, 1969–1971; Artur Gorovei, Literatură populară, I–II, îngr. şi pref. Iordan Datcu, Bucureşti, 1977–1985;
Cântece bătrâneşti, îngr. şi introd. Al. I. Amzulescu, Bucureşti, 1974;
Gr. G. Tocilescu, Christea N. Ţapu, Materialuri folcloristice, I–III, îngr. şi introd. Iordan Datcu, Bucureşti, 1980–1981;
Al. I. Amzulescu, Cântecul epic eroic. Tipologie şi corpus de texte poetice, Bucureşti, 1981;
Descântece din Moldova, îngr. Lucia Berdan şi Lucia Cireş, introd. Lucia Cireş, Iaşi, 1982;
Al. I. Amzulescu, Balada familială. Tipologie şi corpus de texte poetice, Bucureşti, 1983;
Colinde din Moldova, îngr. şi introd. Lucia Cireş, Iaşi, 1984;
Silvia Ciubotaru, Strigături din Moldova. Cercetare monografică, cu un capitol de etnomuzicologie de Viorel Vârleanu şi Florin Bucescu, Iaşi, 1984;
Sabina Cornelia Stroescu, Snoava populară românească, I–IV, pref. Mihai-Alexandru Canciovici, Bucureşti, 1984–1989;
Dumitru Stăncescu, Cerbul de aur. Basme culese din popor, îngr.şi pref. Iordan Datcu, Bucureşti, 1985;
Balade din Moldova, îngr. şi introd. Lucia Berdan, cu un capitol de etnomuzicologie de Viorel Vârleanu şi Florin Bucescu, Iaşi, 1986;
Ion Diaconu,Ţinutul Vrancei. Mioriţa, I–II, Bucureşti, 1989;
Mihai Coman, Mitologie populară românească, I–II, Bucureşti, 1986–1988;
Legende despre flori şi păsări, îngr. Ioan Şerb, pref. Mihai Coman, Bucureşti, 1990;
Colindă-mă, Doamne, colindă! I–II, îngr. şi pref. Iordan Datcu, Bucureşti, 1992;
Folclor din Ţara Fagilor, Chişinău,1993;
Legendele românilor, I–III, Tony Brill, Bucureşti, 1994;
B.P. Hasdeu, Omul de flori, îngr. şi pref. I. Oprişan, Bucureşti, 1997;
Traian Herseni, Colinde şi obiceiuri de Crăciun. Cetele de feciori din Ţara Oltului (Făgăraş), îngr. Nicolae Dunăre, Bucureşti, 1997;
Viorica Nişcov, A fost unde n-a fost. Basmul popular românesc, Bucureşti, 1998;
B.P. Hasdeu, Soarele şi Luna, Folclor tradiţional în versuri (Răspunsuri la chestionar), I–II, îngr. I. Oprişan, Bucureşti, 2002;
I. Oprişan, Basme fantastice româneşti, Bucureşti, I–III, 2002–2003;
Al. I. Amzulescu, Capodopere ale literaturii populare româneşti, îngr. şi pref., Florea Firan, Craiova, 2003;

No Comments

Comments are closed.