The review for Literary History and Theory

INFLUENŢE ALE LITERATURII PATRISTICE ÎN A DOUA PREDOSLOVIE A „PSALTIRII” DE LA ALBA IULIA (1651)

December 15, 2013

👤Author

Name: Florentina Nicolae
Affiliation: Universitatea „Ovidius” din Constanţa

📄Article

Citation Recommendation: NICOLAE, Florentina. „Influenţe ale literaturii patristice în a doua Predoslovie a «Psaltirii» de la Alba Iulia (1651)”. In: RITL, New Series, VII, No. 1-4, January-December 2013, p. 167–175
Titlul: INFLUENŢE ALE LITERATURII PATRISTICE ÎN A DOUA PREDOSLOVIE A „PSALTIRII” DE LA ALBA IULIA (1651)
Title: INFLUENCES OF PATRISTICAL LITERATURE IN THE SECOND PREDOSLOVIA (FOREWORD) OF THE BOOK OF PSALMS, PRINTED AT ALBA IULIA (1651)
Pages: 167–175
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2013/16_F_Nicolae.pdf

Abstract: In this study there is analyzed the impact of patristic literature on the first translation into Romanian of the Book of Psalms, in 1651, under the coordination of Simion Ştefan, the Orthodox Metropolitan of Transylvania. The translation was done from Hebrew, but the influence of the Greek Septuagint, the Latin (not necessarily the Vulgate) and the Slavic versions cannot be ignored. In the Second Introduction (Predoslovie), the Archbishop gives an erudit presentation of the origin, authorship, aims, structure, main ideas of the Book of Psalms, using – with or without specific nomination – the works of Basil the Great, Jerome, Augustine and of the less known Byzantine writer Euthimius Zigabenus. The Western manner of quotation and paraphrase is obvious, having as a result a very modern and scientific version of the Book of Psalms.

Keywords: Psalms, Romanian language, patristic literature, quotation, paraphrase

Bibliography:

Niceta de Remesiana, 2009: De psalmodiae bono, V, în Sfântul Niceta de Remesiana, Opere. Traducere din limba latină, introducere şi note de lect. dr. Ovidiu Pop, Bucureşti, Editura Sophia.

Pavel, Eugen 2001: Carte şi tipar la Bălgrad (1567–1702), Cluj-Napoca, Editura Clusium.

Psaltirea de la Alba Iulia 1651 [2001]: Editori Mihai Moraru, Remus Onişor, Alexandra Moraru, Iacob Mârza, Eva Mârza, Mihai Gherman, Alba Iulia, Editura Reîntregirea.

Sfântul Vasile cel Mare, 1986: Scrieri, trad. Dumitru Fecioru, partea I, seria PSB, 17.

Aurelius Augustinus, 1865: Ennarationes in Psalmos, în Opera omnia, Tom IV, Editor J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus…, Series Latina, Vol. 36, Paris. Ediţie online: http://books.google.ro/books?id=52_YAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, accesat la 28.01.2013

Eusebius Sophronius Hieronymus, 1845: Commentariorum in Sophoniam Prophetam liber unus, în Opera omnia. Tomi V et VI. Editor J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus… Series Latina, Vol. 25, Paris. Ediţie online: http://books.google.ro/books?id=jHzYAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, accesat la 29.01.2013

Hilarius Pictaviensis, 1844: Tractatus super psalmos, în Opera omnia. Tom I, Editor J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus… Series Latina, vol. 9, Paris. Ediţie online: http://books.google.ro/books?id=cAQRAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, accesat la 26.01.2013

Euthymius Monachus Zigabenus, 1573[1864]: Commentarii in omnes Psalmos, e Graeco in Latinum conversi, per R.D.Philippum Saulum Episcopum Brugnatensem, Lugduni, apud Petrum Landry. Text reprodus în Commentarii in Psalmos Davidis, în Opera quae reperiri potuerunt omnia, tom I. Editor J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus… Series Graeca, vol. 128, Paris.

http://books.google.ro/books?id=e_s9MwiOL0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, accesat la 30.01.2013

Benner, Margareta şi Tengström, Emin, 1977: On the Interpretation of Learned Neo-Latin. An explorative study based on some texts from Sweden (1611–1716), Acta Universitatis Gothoburgensis.

Călinescu, G., 1993: Istoria literaturii române de la origini, până în prezent, Craiova, Editura Vlad & Vlad.

Chivu, Gheorghe, 2009: Psaltirea – de la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-lea, în Text şi discurs religios, 1, Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, p. 3–43.

Comnena, Ana, 1977: Alexiada, vol. II, Cartea a XV-a, Bucureşti, Editura Minerva.

Grendler, Paul F., 2008: Italian Biblical Humanism and the Papacy (1515–1535), în Biblical Humanism and Scholasticism in the Age of Erasmus, editor Erika Rummel, Leiden-Boston, Editura Brill.

Mârza, Iacob, 2005: Zenovie Pâclişanu despre raporturile românilor cu calvinismul în veacul al XVII-lea: reevaluări istoriografice, în „Annales Universitatis Apulensis, Series Historica”, 9 / II.

Moraru, Mihai, 2001: Locul Psaltirii de la Alba Iulia (1651) între traducerile româneşti ale Cărţii Psalmilor, studiu introductiv la Psaltirea de la Alba Iulia 1651, Alba Iulia, Editura Reîntregirea.

Wainberg-Drăghiciu, Iuliana, 2011: Clerici români ai veacurilor trecute, ocrotitori ai cărţii tipărite pe teritoriul românesc (sec. al XVI-lea – prima jumătate a sec. al XVII-lea), în „Altarul Reîntregirii”, nr. 1, Alba Iulia.

Chiţulescu, Arhim. dr. Policarp, 360 de ani de la apariţia „Psaltirii de la Bălgrad“ din 1651, http://www.ziarullumina.ro/articole;1702;1;57277;0;360-de-ani-de-la-aparitia-Psaltirii-de-la[1]Balgrad.html. Preluare de pe site-ul Bibliotecii Sfântului Sinod. Patriarhia Română: http://bibsinod.ro/tag/carte-veche-romaneasca, accesat la 10.02.2013.

Conţac, Emanuel, Noul Testament de la Bălgrad (1648), în „Oglindanet. Revistă de informaţie şi analiză cultural-religioasă”. Ediţie online: http://oglindanet.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=789:noul-testament-de-la[1]blgrad-1648&catid=119:grand-format&Itemid=2, accesat la 1.02.2013.

Tat, Alin, Vox totius Christi. Psalmul 1 după Augustin şi Vasile cel Mare, în „Oglindanet. Revistă de informaţie şi analiză cultural-religioasă”. Ediţie online: http://www.oglindanet.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=649%3Avox-totius-christi-psalmul-1-dup-augustin-i-vasile-cel-mare&Itemid=54, accesat la 3.02.2013

IPS Teodosie (Macedon Petrescu), Despre rugăciune în Cartea Psalmilor (4). http://psaltirea.wordpress.com/2009/03/07/ips-teodosie-despre-rugaciune-in-cartea-psalmilor-4/, accesat la 28.01.2013.

No Comments

Comments are closed.