The review for Literary History and Theory

OVIDIU COTRUȘ

December 15, 2016

👤Author

Name: Laurențiu Hanganu

📄Article

Citation Recommendation: HANGANU, Laurențiu. „Ovidiu Cotruș”. In: RITL, New Series, X, No. 1-4, January-December 2016, p. 365-369.
Titlul: OVIDIU COTRUȘ
Title: OVIDIU COTRUȘ
Pages: 365-369
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2016/23_L_Hanganu.pdf

Bibliography:

I. Negoiţescu, Engrame, Bucureşti, 1975, 174–183;

Cornel Ungureanu, [Ovidiu Cotruş], „Orizont”, 1977, 37, 1983, 34, 1999, 6, „Familia”, 1983, 8;

Şerban Cioculescu, Opera lui Mateiu I. Caragiale, „România literară”, 1977, 40; Nicolae Manolescu, Mateiu Caragiale, „România literară”, 1977, 47;

 Florin Mihăilescu, Conceptul de critică literară în România, Bucureşti, 1976–1979, II, 228–234;

Alexandru George, La sfârşitul lecturii, Bucureşti, 1973–1993, III, 179–189;

Ştefan Aug. Doinaş, Critica lui Ovidiu Cotruş (I–III), „Familia”, 1981, 10–12;

Ov. S. Crohmălniceanu, Pâinea noastră cea de toate zilele, Bucureşti, 1981, 299–304; Nicolae Manolescu, Drumul spre impersonalitate, „România literară”, 1983, 20; Adrian Marino, Critica pe „stil vechi”, „Tribuna”, 1983, 37;

Mircea Iorgulescu, Prezent, Bucureşti, 1985, 264–267;

Cornel Regman, Nu numai despre critici, Bucureşti, 1990, 204, 206–207;

Gheorghe Grigurcu, Peisaj critic, Bucureşti, 1993–1999, I, 73–79;

Virgil Ierunca, Subiect şi predicat, Bucureşti, 1993, 173–179;

 I.Negoiţescu, Scriitori contemporani, Cluj-Napoca, 1994, 126–128;

 Ion Simuş, Incursiuni în literatura actuală, Oradea, 1994, 95–103;

Petru Poantă, Cercul Literar de la Sibiu. Introducere în fenomenul originar, Cluj-Napoca, 1997, 109–127;

Cornel Regman, Dinspre „Cercul Literar” spre „optzecişti”, Bucureşti, 1997, 52–55; Ştefan Aug. Doinaş, Entuziasmul melancoliei, „Orizont”, 1999, 6;

Ov. S. Crohmălniceanu, Klaus Heitmann, Cercul Literar de la Sibiu şi influenţa catalitică a culturii germane, Bucureşti, 2000, 317–329;

Alexandru Ruja, Ipostaze critice, Timişoara, 2001, 155–164;

Arca bunei speranţe. Scrisori către Ovidiu Cotruş, îngr. Cornel Ungureanu, Timişoara, 2002;

Alexandru Ruja, Literatura prin vremi, Timişoara, 2004, 128–156;

 Gheorghe Grigurcu, De la un critic la altul, Iaşi, 2005, 62–66;

Cornel Ungureanu, Geografia literaturii române, azi, Piteşti, 2005, 261–266.

No Comments

Comments are closed.