The review for Literary History and Theory

PANAIT ISTRATI

December 15, 2016

👤Author

Name: Bianca Burța-Cernat
Affiliation: Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române

📄Article

Citation Recommendation: BURȚA-CERNAT, Bianca. „Panait Istrati”. In: RITL, New Series, X, No. 1-4, January-December 2016, p. 371-385.
Titlul: PANAIT ISTRATI
Title: PANAIT ISTRATI
Pages: 371-385
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2016/24_B_Burta-Cernat.pdf

Bibliography:

Vianu, Opere, III, 169–176;

Constantinescu, Scrieri, III, 281–292;

Lovinescu, Ist. lit. rom. cont., II, 139–143;

H. Sanielevici, Clasicismul proletariatului. Panait Istrati, Bucureşti, 1924;

N. Iorga, Haiducii în franţuzeşte, R, 1924, 14–15, Clase şi curente literare, R, 1924, 20, Omul care s-a întors acasă, „Neamul românesc”, 1935, 18 aprilie;

Mircea Eliade, Reflecţii asupra lui Panait Istrati, UVR, 1924, 40, Destinul lui Panait Istrati, VRA, 1935, 402;

Mihail Ralea, „Moş Anghel”, 1925, 1;

Mihail Sadoveanu, Panait Istrati, „Lumea bazar”, 1925, 9, Mărturisiri, Bucureşti, 1960;

G. Călinescu, Adriano Tilgher şi Panait Istrati, VL, 1928, 3 martie;

Ibrăileanu, Studii, 131–141;

Octav Şuluţiu, „Neranţula”, VRA, 1931, 209;

Cioculescu, Aspecte, 281–283;

Petrescu, Teze, 130–142;

Perpessicius, Opere, III, 169–176, 542–563, 664–665, X, 91–96;

 Liviu Rebreanu, Panait Istrati, VL, 1933, 13 mai;

Eugen Ionescu, Panait Istrati: „Biroul de plasare”, Reporter, 1934, 45–46;

Al. Philippide, Panait Istrati, povestitor al prieteniei, ALA, 1937, 16;

Ştefan Aug. Doinaş, Ultimul vagabond: Panait Istrati, LCF, 1943, 4;

Alexandru Talex, Panait Istrati, Bucureşti, 1944;

Geo Bogza, Mai mult decât fugara clipă, CNT, 1956, 12 octombrie;

Pierre Foix, Panait Istrati. Novela de su vida, Mexico, 1956;

Al. Piru, Panait Istrati, VR, 1957, 2, Panait Istrati în actualitate, „Dimineaţa”, 1993, 33;

 Al. Oprea, Panait Istrati, Bucureşti, 1964;

 Edouard Raydon, Panaït Istrati, vagabond de génie, Paris, 1968;

 Monique Jutrin Klenner, Panaït Istrati, un chardon déraciné, Paris, 1970;

Gabriela Maria Pintea, Panait Istrati, Bucureşti, 1975;

Fănuş Neagu, Panait Istrati, MS, 1976, 3, Panait Istrati, ST, 1984, 9;

Muthu, Lit. rom., 187–199;

Al. Oprea, Panait Istrati. Dosar al vieţii şi al operei, Bucureşti, 1984;

David Seidmann, L’existence juive dans l’œuvre de Panaït Istrati, Paris, 1984; Constandina Brezu Stoian, Panait Istrati fotograf şi în fotografii, Bucureşti, 1984;

 Z. Ornea, Panait Istrati sau triumful învinsului, RL, 1984, 22, Un vagabond cu mare har, RL, 2001, 18;

Vârgolici, Scriitori, 226–247; [Panait Istrati], CC, 1985, 3–4 (număr special);

 Mircea Iorgulescu, Spre alt Istrati, Bucureşti, 1986, Celălalt Istrati, Iaşi, 2004, Panait Istrati, nomadul nestatornic. Viaţa, opera, aventurile – legende şi adevăruri, 2011;

Ov. S. Crohmălniceanu, Critica şi Panait Istrati, astăzi, RL, 1987, 2;

 Elisabeth Geblesco, Panaït Istrati et la métaphore paternelle, Paris, 1989;

Băncilă, Portrete, 244–256;

 Dimisianu, Subiecte, 39–57;

Lovinescu, Unde scurte, I, 430–440, III, 235–246;

Heinrich Stiehler, Panait Istrati, Frankfurt am Main, 1990;

Nicolae Manolescu, Spovedania unui dezamăgit, RL, 1991, 8;

Ov. S. Crohmălniceanu, O mărturie patetică, CC, 1991, 3;

Romul Munteanu, Panait Istrati, scriitor bilingv, „Viaţa”, 1991, 41;

Jean Hormière, Panaït Istrati et le retour au pays natal, Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires, 1991, 1–2;

 Eugen Glück, Panait Istrati în arhivele din Israel, MS, 1993, 1–4;

Mircea Zaciu, Panait Istrati redivivus, F, 1993, 10–11;

 Mihai Ungheanu, Panait Istrati şi Kominternul, Galaţi, 1994;

Ioan Holban, Panait Istrati – scriitor român? scriitor francez?, CRC, 1995, 8; Ungureanu, La vest, I, 13–28;

Dicţ. analitic, I, 170–173, III, 102–104;

Dicţ. esenţial, 419–423;

Pericle Martinescu, Un „rege” al povestirii, RL, 1995, 24–25;

Manuela Cernat, Panait Istrati şi filmul, „Sud-Est”, 1995, 2;

Elvira Sorohan, Să vorbim totuşi despre Panait Istrati, JL, 1995, 9–12, Panait Istrati, „odiosul renegat”…, ALA, 1997, 353;

 Al. Călinescu, Istrati şi Gide în ţara minunilor, ATN, 1998, 1;

 Simuţ, Arena, 119;

Daniel Lérault (coord.), Les haïdoucs dans l’oeuvre de Panaït Istrati: l’insoumission des vaincus, Paris, 2002;

Stelian Tănase, Clienţii lu’ Tanti Varvara: istorii clandestine, Bucureşti, 2005;

 Maria Cogălniceanu, Istrati după Istrati: documente recente inedite/Istrati après Istrati: documents récents inédits, Cluj-Napoca, 2006;

Eleni Samios Kazantzakis, Adevărata tragedie a lui Panait Istrati, tr. Oana Ursache şi Zamfir Bălan, Brăila, 2013.

No Comments

Comments are closed.