The review for Literary History and Theory

PIA PILLAT EDWARDS

December 15, 2016

👤Author

Name: Carmen Brăgaru
Affiliation: Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române.

📄Article

Citation Recommendation: BRĂGARU, Carmen. „Pia Pillat Edwards”. In: RITL, New Series, X, No. 1-4, January-December 2016, p. 387-392.
Titlul: PIA PILLAT EDWARDS
Title: PIA PILLAT EDWARDS
Pages: 387-392
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2016/25_C_Bragaru.pdf

Bibliography:

Dan Stanca, Destinul Piei Pillat, „România liberă”, nr. 547, 25 noiembrie 2006;

 Carmen Brăgaru, Zbor spre libertate?, „România literară”, nr. 14, 13–19 aprilie 2007; Al. Săndulescu, Romanul unei evadări din lagărul comunist, „România literară”, nr. 29, 25 iulie–1 august 2008;

Adriana Bittel, Pia Pillat, Sufletul nu cunoaște distanțele, nr. 866, aprilie 2009;

Tania Radu, Statui de suflet (I, II), „Revista 22”, nr. 18, 19, 28 aprilie–4 mai, 5–11 mai 2009;

Dan Stanca, Familia Pillat în vâltoarea timpului, „România liberă”, 14 mai 2009; Barbu Cioculescu, Scrisori din iad, „Litere”, nr. 7–8, iulie–august 2009;

Scrisori din Paradis, nr. 9, septembrie 2009;

Al. Săndulescu, Familia Pillat – o mare familie de scriitori, „România literară”, nr. 38, 25 septembrie– 1 octombrie 2009;

 Mirela Vișan, Corespondența Piei Pillat: o mărturie de iubire;

Monica Pillat, Dragostea care ne-a ținut împreună, „Observator cultural”, nr. 231 (489), 27 august–2 septembrie 2009;

 Antonio Patraș, „Sufletul nu cunoaște distanțele de Pia Pillat”, „România literară”, nr. 14, 23 aprilie 2010;

 Femei între ele sau îndreptar pentru o bătrânețe frumoasă, Iași, 2010, 143–148;

Dan C. Mihăilescu, Castelul, biblioteca, pușcăria, București, 2013, p. 123–134;

Radu Ciobanu, Între dezastre și miracole, Timișoara, 2014, p. 23–49;

Monica Pillat, Evocări: Dinu și Pia Pillat, „România literară”, nr. 47, 4 noiembrie 2016;

Carmen Brăgaru, Pia – quel roman sa vie, „Algoritm literar”, nr. 4 (18), octombrie– noiembrie–decembrie 2016; Corneliu Lupeș, Pillat – o familie de colecție, București, 2016

No Comments

Comments are closed.