The review for Literary History and Theory

POLITICA ȘI POLITHEIA ÎN PROVERBELE ROMÂNEȘTI DIN SECOLUL AL XVIII-LEA

December 15, 2017

👤Author

Name: Laura Bădescu
Affiliation: Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române.

📄Article

Citation Recommendation: BĂDESCU, Laura. Politica și politheia în proverbele românești din secolul al XVIII-lea”. In: RITL, New Series, XI, No. 1-4, January-December 2017, p.  69-77.
Titlul: POLITICA ȘI POLITHEIA ÎN PROVERBELE ROMÂNEȘTI DIN SECOLUL AL XVIII-LEA
Title: POLITICS AND POLITHEIA IN 18TH CENTURY’S ROMANIAN PAREMIOLOGY
Pages: 69-77
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2017/3_L_Badescu.pdf

Abstract: The paper proposes an analysis of the concept “politheia” in relation with Romanian paremiological corpus used in the eighteenth century. In this framework, three contexts (genetic, generic and functional) were described. They caused mutations in the semantic of paremiological structures. The intention is to explain these changes by highlighting the connections between sentential statements and the political, social and cultural zeitgeist.

Keywords: Politheia, paremiology, Romanian culture, eighteenth century

Bibliography:

Camariano-Cioran Ariadna, Academiile domnești din Bucureşti și Iași, Bucureşti, 1971.

Cernovodeanu Paul, Nicolae Edroiu, coord., Istoria românilor. Românii între Europa clasică și Europa luminilor, vol. VI, București, 2002.

Duțu Alexandru, Cărţile de înţelepciune în cultura română, București, 1972.

Hurmuzaki Eudoxiu de, Documente privitoare la istoria românilor, vol. XIII. București, 1940–1941.

Eliade Pompiliu, Influenţa franceză asupra spiritului public în România. Originile, București, 1982.

 Iorga N., Istoria literaturii romănești, vol. I, ediția a II-a, București, 1925.

* * *, Îndreptarea legii. 1652, coord. Andrei Rădulescu, București, 1962.

Livadă-Cadeschi Ligia, De la milă la filantropie. Instituţii de asistare a săracilor din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVIII-lea, București, 2001.

 Mazilu Dan Horia, Recitind literatura română veche, vol. I, București, 1994.

Olteanu Pandele, Floarea darurilor sau Fiore di virtu, Timişoara, 1992.

No Comments

Comments are closed.