The review for Literary History and Theory

RITL Issue 3-4 / 2008

December 15, 2008

SUMAR

Acad. G. MIHĂILĂ, In memoriam: Dan Horia Mazilu / 241

Dan Horia MAZILU, „Folosul de obşte” sau despre umanismul baroc / 245

Dan SLUŞANSCHI, Ultimele cuvinte… (prezentare de Lucia Toader) / 259

MICHAEL METZELTIN 65

Ana-Maria ROMIŢAN, Viena – capitala multiculturală a unui european multicultural / 261

IORDAN DATCU 75

Ion TALOŞ, Cartea cu trei nivele de informaţie / 265

DOSAR

Cronologia vieţii literare româneşti 1944–1964 (III) / 271

Pavel ŢUGUI, G. Călinescu la Universitate şi la Academia Română (I) / 287

Nina ARHIP, Epilog sau despre „cazul” Laurenţiu Fulga / 295

DOCUMENT

Andrei NESTORESCU, Kogălniceanu în corespondenţă (III) / 325

ISTORIE LITERARĂ

Stancu ILIN, B.P. Hasdeu – portretul unui cărturar „generalist” / 357

Victor DURNEA, O polemică la sfârşitul secolului al XIX-lea: C. Stere versus A. A. Bădărău / 373

Ioana VASILOIU, Ibrăileanu – partizanul criticii estetice şi al criticii complete – noi perspective în interpretarea eminescianismului / 401

STUDII

Simona ANTOFI, (Meta)discurs postmodern şi literatură: ficţiune, autenticitate şi joc în proza lui Mircea Nedelciu / 421

Onorica TOFAN, Ipostaze narative ale persoanei a doua singular în proza lui Mircea Nedelciu / 427

INTERFERENŢE

Alexandra CIOCÂRLIE, Pliniu cel Bătrân sau privirea neutră / 433

MISCELLANEA

Cronica Institutului (Cristina Balinte) / 437

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *