The review for Literary History and Theory

TIPURI DE INTERPOLĂRI ÎN TRADUCERILE ROMÂNEȘTI LAICE DIN SECOLUL AL XVIII-LEA

December 15, 2016

👤Author

Name: Eugenia Dima
Affiliation: Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

📄Article

Citation Recommendation: DIMA, Eugenia. Tipuri de interpolări în traducerile românești laice din secolul al XVIII-lea”. In: RITL, New Series, X, No. 1-4, January-December 2016, p.  105-115.
Titlul: TIPURI DE INTERPOLĂRI ÎN TRADUCERILE ROMÂNEȘTI LAICE DIN SECOLUL AL XVIII-LEA
Title: TYPES OF INTERPOLATIONS IN THE ROMANIAN LAY TRANSLATIONS FROM THE 18TH CENTURY
Pages: 105-115
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2016/6_E_Dima.pdf

Abstract: Following the structural changes in the Romanian society and of the influence of Enlightenment, at the beginning of the 18th century there was a gradual passage from the prevalent religious literature towards lay texts and lay translations. As a result of the modification of acculturation, the importance of lay translations from Western writings increased considerably. The paper draws attention upon the differences between the religious translations, in which faithfulness to the original generated little intervention into the sacred text (mainly of a linguistic character, of the explanatory interpolation type), and the interventions of lay text translators upon the originals, especially in the scientific areas, interventions called by the author (con)textual interpolations. The author proposes a possible taxonomy of these interpolations and tries to account for their motivations: the correction of some mistakes, the completion of missing details, the adequacy to the realities of the age, the connection to the Enlightenment ideology, the expression of opinions or feelings of the translator, etc. The classification is sustained by examples from translations in the 18th century.

Keywords: Romanian translations, 18th century, identity, acculturation, (con)textual interpolations.

Bibliography:

Alexandrescu, Sorin, 1996: Le paradoxe roumain, în Identitate/alteritate în spațiul cultural românesc, culegere de studii editată de Al. Zub, cu ocazia celui de al XVIII-lea Congres Internațional de Științe Istorice, Montréal, 1995, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, p. 11–20.

 Alexandru, Gafton, 2012: De la traducere la norma literară, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, p. 331–358.

 Camariano, Ariadna, 1941, 1942: Traducerea grecească a „Teatrului politic”, atribuită greşit lui Nicolae Mavrocordat, şi versiunile româneşti, în „Revista istorică română”, XI şi XII, p. 216–260 și extras.

 Chiriac, Alexandra, 2014: Istoria lui Bertoldo în Moldova în secolul al XVIII-lea, în Eugenia Dima, Andrei Corbea-Hoișie, 2014 (ed., în colaborare): Impulsul Iluminismului în traduceri românești din secolul al XVIII-lea, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, p. 137–208.

 Chivu, Gh., 1980: Stilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780), I, în „Limba română”, XXIX, 1980, nr. 2, p. 111–123.

 Dima, Eugenia și Gabriela E. Dima, 2013: Vita di Pietro de Antonio Catiforo și versiunile românești din secolul al XVIII-lea, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

 Dima, Eugenia, 2014 (ed., în colaborare): Impulsul Iluminismului în traduceri românești din secolul al XVIII-lea, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, p. 137–208.

Dima, Eugenia și Gabriela E. Dima, 2014: Achille in Sciro de Metastasio şi versiunea în limba română a lui Iordache Slătineanu, în Eugenia Dima, Andrei Corbea-Hoișie (ed.), Impulsul Iluminismului în traduceri românești din secolul al XVIII-lea, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, p. 243–285.

 Dima, Eugenia, 2006: Mihai Cantacuzino, Traducătorul în limba română a „Voiajorului francez” al lui Joseph Delaporte, în In Honorem Gabriel Ștrempel, Satu-Mare, Editura Muzeului Sătmărean, p. 214–229.

Dima, Eugenia, 2015: Paternitatea primelor texte de matematică traduse în Ţara Românească, în From Manuscript to E-Book, actele conferinței Perspectives in the Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity, 2nd edition: From Manuscript to E-Book (Iași, 29–30 May 2015), editori Camelia Grădinaru et al., Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, p. 416–424.

Dima, Eugenia, 2014: Poemul Erotocrit al lui Vincenzo Cornaro în cultura română. Versiunea lui Alecu Văcărescu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Dima, Eugenia, 2003–2004: Prima traducere din Fontenelle în cultura românească, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Secţiunea III – „Lingvistică”, tomurile XLIX–L, p. 169–182.

Dima, Gabriela E. și Eugenia Dima, 2015: Originalul necunoscut al Gramaticii de la învățătura fizicii din limba italiană a episcopului Amfilogie Hotiniul, în „Qvaestione romanicae”, nr. III/I, ed. „Joszef Attila” Tudomanyi Egyetem Kiado Szeged și Editura Universității de Vest din Timișoara, p. 224–230.

Dima, Gabriela E. și Eugenia Dima, 2014: Patrick Gordon şi avatarurile geografiei sale în Europa secolului al XVIII-lea, în Eugenia Dima, Andrei Corbea-Hoișie (ed.), Impulsul Iluminismului în traduceri românești din secolul al XVIII-lea, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, p. 21–57.

Dima, Gabriela E., 2014: Erotokritos de Vincenzo Cornaro, textul sursă pentru versiunea românească a lui Alecu Văcărescu, în Eugenia Dima, Andrei Corbea-Hoișie (ed.), Impulsul Iluminismului în traduceri românești din secolul al XVIII-lea), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, p. 91–136.

Dima, Gabriela E., 2013: „Cântecul lui Ienăchiţă”, redactat în neogreacă, izvoare şi răspândire, în „Revista de istorie si teorie literară”, 1–4, VII, București, Editura Academiei Române, p. 117–127.

Iorga, Nicolae, 1940 (ed.) „Le voyageur français al abatelui Joseph Delaporte în traducere moldovenească (1785)”, București, Imprimeria Națională.

No Comments

Comments are closed.